Nog altijd is de US-dollar wereldwijd valuta nummer 1. De vraag is hoe lang nog. Voor veel opkomende economieën (vooral in het gebied tussen Europa en China) is die dominante rol niet langer vanzelfsprekend. Wij voorzien een wereld met een gepolariseerd munt-systeem, waarbij de Amerikaanse dollar en Chinese yuan zij aan zij de dienst uit maken.

Onze onderzoekers stellen dat de Covid-19-crisis en de oorlog in Oekraïne de bestaande onvrede over de dominantie van de dollar hebben versterkt. Ze spreken over een volgende fase in de financiële globalisering met als uiteindelijk resultaat dat ‘financiële co-hegemonie’ van de Chinese yuan naast de Amerikaanse dollar.

Ondanks de stijgende rente en de verslechterende economische vooruitzichten waren de Europese banken tot nu toe nog behoorlijk soepel met het verlenen van kredieten. De totale kredietgroei op jaarbasis aan de particuliere sector bedroeg in september gemiddeld +5,7% (j/j). De kredietverlening voor bedrijven +8,9% (j/j). Daarbij gaat het vooral om leningen met kortere looptijden. Bedrijven hebben hier behoefte aan door de onvoorziene stijging van de energie- en grondstofprijzen. Ruim een jaar geleden was geld lenen nog nagenoeg ‘gratis’. Dat tijdperk is definitief voorbij.

Johan Geeroms, Onze Directeur Risk Underwriting Benelux wijst op eerdere berichten dit jaar in The Wall Street Journal over een oliedeal van 's werelds grootste olie-exporteur (Saoedi-Arabië) en 's werelds grootste olie-importeur (China) die niet in dollars zou worden afgerekend maar in de Chinese valuta. “Als er één sector is die dollar-georiënteerd is dan is het wel de oliesector. Het raakt het hart van het Amerikaanse systeem. Vooral de symbolische impact is groot.”

“Voor ons als westerse landen is de dollar van oudsher vanzelfsprekend. Maar in het overgrote deel van de wereld is dat helemaal niet zo. Met de economische opkomst van het Aziatische deel van de wereld is het logisch dat China de yuan als leidende valuta naar voren probeert te schuiven. Het past ook volledig in de groeiende controverse tussen de VS en China.” Johan Geeroms noemt de yuan de “natuurlijke uitdager van de dollar”. Volgens hem gaat de euro “gesandwicht” worden. “Doordat wereldwijd de handelsstromen met de VS en China gaan toenemen, gaat het soortelijk gewicht van de euro afnemen.”

Volgens onze onderzoekers is de rol van de yuan in het wereldwijde financiële systeem in tien jaar tijd verdubbeld. Deze groei zou versneld doorzetten richting een multipolair-systeem. Vervolgens is dan de vraag hoe de twee valuta naast elkaar functioneren. In een pessimistisch scenario zouden zich twee invloedssferen kunnen vormen (VS en dollar versus China en Yuan) met weinig uitwisseling.

De opkomst van de yuan is volgens Johan Geeroms niet los te zien van de gigantische Belt and Road -investeringen (nieuwe zijderoute). In meer dan 80 landen, voornamelijk in Azië en Afrika (maar ook in Europa) investeert China honderden miljarden in infrastructuurprojecten zoals haven- en elektriciteitsvoorzieningen. “De handel in deze landen met China groeit sterk. Het is logisch dat China de eigen munt daarbij naar voren willen schuiven.”

Waar Europa het vooral “druk heeft met zichzelf”, hebben veel opkomende landen de handen vol aan de economische vooruitgang. Johan Geeroms: “China is daarvoor prima gepositioneerd. Tel daarbij op de technologische vernieuwing die gaande is. Ook op monetair gebied. Als China de veelgebruikte digitale valuta van de centrale bank weet te combineren met blockchain-technologie zal dit de monetaire opmars van de China verder versterken.”

Johan Geeroms over het gevolg hiervan: “Doordat landen de dollar nodig hebben om internationaal zaken te doen, geeft dat Washington een politiek drukmiddel in handen. Datzelfde geldt natuurlijk voor de opkomst van de yuan en de Chinese invloed op de wereld.”