Bedrijven moeten langer wachten op hun geld omdat facturen wereldwijd later worden betaald. Vorig jaar steeg de gemiddelde betalingswachttijd (DSO) tot 59 dagen (+5 dagen). Bedrijven in West-Europa moeten nog langer wachten: 68 dagen (+7 dagen). En 17% van de bedrijven wereldwijd moet 90 dagen wachten.

Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux: “Uitgestelde betalingen raken bedrijven direct in hun dagelijkse business en leiden in het ergste geval tot faillissement. Extra werkkapitaal via de banken aanvragen is niet evident. Bedrijven worden voorzichtiger en trappen op de rem, de economie hapert en ook het kredietrisico wordt groter.

Het gevaar bestaat dat bedrijven hun leveranciers als bank gebruiken en hen in een wurggreep houden. Facturen later betalen leidt dan tot een sneeuwbaleffect waarbij de ene de andere te laat betaalt, of helemaal niet, in het geval van wanbetaling. Een belangrijke factuur die niet betaald is wordt voor veel kmo’s een nachtmerrie. Johan Geeroms adviseert bedrijven daarom hun openstaande facturen goed te bewaken en de betalingsvoorwaarden aan te scherpen.
Een belangrijke oorzaak voor het uitstel van betaling is de voorraadvorming bij bedrijven. Johan Geeroms: “Corona zorgde voor een enorme verstoring van de toeleveringsketen en voor het wegvallen van de ‘just in time’-levering. Plots beschikten bedrijven niet meer over hun basisproducten. Als alternatief opteerden ze voor andere oplossingen, zoals goederen dichter bij huis inkopen of extra voorraad opbouwen. Uit ons onderzoek blijkt dat momenteel 34% van de bedrijven voorraden hebben van meer dan 90 dagen omzet.” De meest opvallende sectoren hierbij zijn transportmiddelen (46%), textiel (39%), elektronica (38%) en machinebouw (36%).
Een belangrijke oorzaak voor het uitstel van betaling is de voorraadvorming bij bedrijven. Johan Geeroms: “Corona zorgde voor een enorme verstoring van de toeleveringsketen en voor het wegvallen van de ‘just in time’-levering. Plots beschikten bedrijven niet meer over hun basisproducten. Als alternatief opteerden ze voor andere oplossingen, zoals goederen dichter bij huis inkopen of extra voorraad opbouwen. Uit ons onderzoek blijkt dat momenteel 34% van de bedrijven voorraden hebben van meer dan 90 dagen omzet.” De meest opvallende sectoren hierbij zijn transportmiddelen (46%), textiel (39%), elektronica (38%) en machinebouw (36%).
betaalafspaak-crediteuren
Je moet zelf ook rekeningen betalen. Denk goed na over de juiste strategie. Kan je facturen gespreid of in termijnen betalen? Bij sommige leveranciers is het misschien wel mogelijk een langere betaaltermijn af te spreken. Dit heeft een positieve invloed op jouw werkkaptitaal.
Voorraadverlaging is een veel gebruikte methode om jouw werkkapitaal te verbeteren. Het opbouwen van voorraden kan aantrekkelijk zijn als de orders stijgen, maar dat vereist kapitaal en is dus een risico. Stem jouw voorraad dus altijd goed af op de behoefte van de markt.
Strak beheer van openstaande facturen is een andere methode om kapitaal vrij te maken en, voor sommige bedrijven, het eenvoudigst. Verminder 'slecht risico’ en check altijd vooraf de kredietwaardigheid van jouw klanten. Met een kredietverzekering dek je deze risico's af.