Duitsland is de grootste afnemer van Russisch gas ter wereld. Daarmee heeft Poetin Duitsland in de tang. Vandaar dat onze oosterburen haast maken met groene energie. De Duitse regering wil dat in 2030 tachtig procent van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Onze researchafdeling nam de stroomversnelling van de groene transitie onder de loep.

Duitsland wil de komende jaren 200 miljard euro investeren om de energievoorziening onafhankelijk te maken van olie en gas. Het geld moet onder meer worden geïnvesteerd in meer laadpunten voor elektrische auto's, modernisering van de industrie, lastenverlichting voor burgers nu de energieprijzen stijgen en in waterstoftechnologie. Zogenoemde groene waterstof, dat met elektrolyse wordt opgewekt, speelt in de energieplannen van Duitsland een belangrijke rol.

De Duitse regering wil dat de stroomvoorziening in 2035 volledig duurzaam is. Hiermee overtreft Duitsland de klimaatdoelstellingen van Parijs. Om versneld zoveel hernieuwbare energie op te wekken moet er nog wel veel veranderen, zo stelt onze researchafdeling. Plannings- en goedkeuringsprocedures voor hernieuwbare energie-, elektriciteits- en waterstofnetwerken moeten consequent worden vereenvoudigd en versneld. Ook zal er voor de uitbreiding van de infrastructuur een geïntegreerd systeemontwikkelingsplan moeten komen.
groene-energie
Duitsland is in 2011 met de Energiewende de weg ingeslagen om over te gaan op duurzame energie. Toch is het land nog steeds vergaand afhankelijk van fossiele brandstoffen als gas, olie en kolen. Die worden grotendeels geïmporteerd. Zo’n 55 procent van de Duitse aardgasvoorziening kwam tot vorig jaar uit Rusland. Aardgas maakte vorig jaar 26,7 procent van de Duitse energiemix uit. Gas is nog steeds een belangrijke grondstof voor de Duitse (chemische) industrie. En de helft van de woningen in Duitsland is voor warmte afhankelijk van gas. Daarnaast wordt een kwart van alle huizen verwarmd met olie. Ook hiervan is Rusland met 35 procent de belangrijkste leverancier. Nog eens 50 procent van de kolen in Duitsland komt uit Rusland.

De Duitse productie van duurzame energie bleef afgelopen jaren achter bij de gestelde doelen. Vorig jaar steeg de stroomproductie uit duurzame bronnen met 6%. In de eerste helft van 2022 was bijna de helft van alle verbruikte stroom in Duitsland duurzaam opgewekt. Over 8 jaar moet dat 80 procent zijn.

Naar schatting zal het bruto elektriciteitsverbruik in 2030 750 terawattuur (TWh) bedragen. De elektriciteitsvraag zal de komende jaren fors stijgen door de toenemende elektrificatie van industriële processen, warmte en transport. Om de 80 %-doelstelling te halen in 2030 zal de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen moeten toenemen van iets minder dan 240 TWh nu tot 600 TWh in 2030 en 875 TWh in 2035.

Dit betekent dat in 2035 wind op land voor bijna 160 gigawatt (GW) aan vermogen zal bijdragen (54 GW in 2020), wind op zee 60 GW (8 GW in 2020) en zonne-energie meer dan 300 GW (54 GW in 2020). Daarmee zal in 2035 naar schatting voor bijna 90% aan de stroombehoefte worden voldaan. Waterstof draagt dan 7% bij. In ieder geval op papier zou het Duitsland zo moeten lukken om in 2035 klimaatneutraliteit te claimen.
De Duitse economie krijgt door de energieplannen een flinke impuls. Tot 2035 €40 miljard aan toegevoegde waarde per jaar (1,1% in het bbp van 2021). De uitbreiding van de capaciteit voor hernieuwbare energie vereist jaarlijks (tot aan 2035) een gemiddelde investering van €28 miljard. De uitbreiding van de infrastructuur biedt voor de periode van 2022-2035 werk aan gemiddeld 440.000 mensen. Het is natuurlijk wel de kunst om die te vinden in de huidige overspannen arbeidsmarkt.