Onze researchafdeling zet de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. De overall-conclusie is dat in 2023 de groei van het wereldwijde bbp, door de energiecrisis en stijgende rentetarieven, terugvalt tot slechts +1,5%. Een dergelijke lage groei zagen we voor het laatst in 2008 na het uitbreken van de kredietcrisis.
Het consumentenvertrouwen is al naar recorddiepte gezakt en ook het optimisme onder ondernemers neemt snel af. Dit houdt bestedingen en investeringen tegen. We verwachten dat de productiesector in de meeste landen in een recessie zal komen. Ook krijgen we te maken met een terugslag op de woningmarkt.
De economische groei van de eurozone zal in 2023 waarschijnlijk -0,8% lager uitvallen. De beginmaanden volgend jaar zijn het slechtst, in de tweede helft zien we enig herstel. Dat is mede te danken aan de fiscale steun van overheden (die kan oplopen tot 2,5% van het bbp). Ook beperkt de tegemoetkoming van de overheid het risico op sociale onrust. Maar de steun (zoals fiscaal voordeel en energietoeslagen) zal de pijn zeker niet volledig compenseren. Zowel het besteedbaar inkomen alsook de bedrijfsmarges zullen volgend jaar duidelijk lager uitkomen.
De economische vooruitzichten hangen sterk af van de impact van financiële verkrapping (renteverhogingen) in de belangrijkste economieën en de doeltreffendheid van fiscale steun. Hoe dan ook voorzien onze researchers een forse toename van het aantal faillissementen met +38% in eurozone (+20% tegen eind 2022 en +18% in 2023). Voor de aandelenmarkten houden we rekening met eerst nog een verdere terugval voordat er volgend jaar een herstel zal optreden met enkelcijferige rendementen.
toename-faillissementen
Opkomende markten gaan een moeilijke tijd tegemoet. In coronatijd zijn de schulden sterk opgelopen. Die drukken zwaar op de begroting. Terwijl de eigen munt in waarde daalt moeten de schulden vaak in dure US-dollars worden afgelost. Ook speelt er het risico op sociale onrust. Niet alleen stegen de energieprijzen, ook het voedsel werd in korte tijd fors duurder (in lage lonen-landen gaat een relatief groot deel van het verdiende loon op aan voedsel).
Komt de wereldeconomie verder onder druk te staan door politieke onrust? Hoe ontwikkelt het conflict in Oekraïne zich? Wat zijn de gevolgen van de toenemende rivaliteit tussen de VS en China? Ook dat zijn vragen die boven de markt hangen en voor veel (economische) onzekerheid zorgen.