De wereldeconomie groeit dit jaar en volgend jaar minder hard dan eerder gedacht. Opnieuw heeft onze researchafdeling de groeiverwachting naar beneden bijgesteld. We voorspellen een mondiale bbp-groei van +2,9% in 2022 en +2,5% in 2023, een daling van respectievelijk -0,4pp en -0,3pp in vergelijking met onze raming van maart.
We gaan nog steeds uit van een zachte landing van de economie, maar wel nemen de neerwaartse risico’s die tot een recessie kunnen leiden snel toe. Geopolitieke risico’s blijven groot, de lockdowns in China duren langer dan verwacht, het beleid van centrale banken maakt geld lenen duurder en de record-inflatie is een rem op bestedingen van consumenten en investeringen van bedrijven. Als Rusland daadwerkelijk de olie- en gaskraan volledig dichtdraait zal een recessie in de EU onafwendbaar zijn. Positief is dat het ondernemersvertrouwen nog steeds standhoudt.

Kijken we puur naar de wereldhandel dan gaan wij uit van een daling met -1,3% in vergelijking met het eerste kwartaal. We voorspellen nu dat de wereldhandel in volume met +3,5% zal groeien in 2022 en met +3,6% in 2023. Fors lager dan eerder gedacht. Kijken we naar de waarde van de wereldhandel dan zal die, door de kracht van de dollar en de hoge inflatie, de groei dit jaar opdrijven met +10,4%, voordat deze vertraagt tot +4,2% in 2023.

China

De beperkte heropening van Chinese economie zal enige inhaaleffecten voor de handel betekenen. In de zomer zal dat de wereldwijde groei van het bbp ondersteunen. Maar we verwachten slechts een timide herstel. Fabrikanten die afhankelijk zijn van Chinese goederen zouden (pas) in de herfst enige verlichting kunnen ervaren, aangezien het twee tot drie maanden zal duren voordat de havencongestie is genormaliseerd. In 2023 zal de gemiddelde groei van het Chinese bbp per kwartaal niet meer dan +1% bedragen.

Duitsland

Over Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, stelt onze researchafdeling dat het land duidelijk beter presteert dan andere grotere economieën in Europa, zoals bijvoorbeeld Frankrijk. Wel zijn de groeivooruitzichten aanzienlijk verslechterd sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Hiermee werd plotseling een eind gemaakt aan industrieel herstel na de covid-periode. De industrie blijft voor heel 2022 kwetsbaar, vooral door aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen (die vooral de autosector hard raakt). Ook de sterke afhankelijkheid van Russische energie maakt de Duitse industrie kwetsbaar. Verder heeft het land last van de beperkte economische groei in China. Onze researchers verwachten dat de Duitse economie in 2022 groeit met +1,7% en in 2023 met +1,4%.

Opkomende markten

Opkomende markten zijn dubbel getroffen: stijgende inflatie door de sterk oplopende prijzen van energie en voedsel en tegelijkertijd trekken buitenlandse investeerders kapitaal terug, vooral door de monetaire verkrapping in de VS. Beide ontwikkelingen dwingen opkomende markten om aanzienlijke renteverhogingen door te voeren om de inflatiedruk in te dammen en aantrekkelijk te blijven voor buitenlandse investeerders. Zwakke opkomende landen zullen steeds meer problemen krijgen met het herfinancieren van hun schuldverplichtingen.

Wat kunnen bedrijven verwachten? Op een breed front kampen ze met hogere kosten. Van energie- tot rentekosten, van loonkosten tot grondstofprijzen. De winstgevendheid komt hierdoor onder druk te staan. Het risico hierop is het grootst in de sectoren bouw, energie, transport en computers & telecom.

Na twee jaar van dalingen verwachten we dat het aantal faillissementen wereldwijd zal toenemen met +10% in 2022 en +14% in 2023. Hiermee komen weer in de buurt van het niveau zoals dat in 2019 gold. Een op de drie landen keert in 2022 terug naar het niveau van vóór de pandemie en een op de twee landen in 2023

stijging-faillissementen

De inflatie zal in de nazomer pieken, gedreven door hogere energie- en voedselprijzen. De mondiale inflatie komt volgens onze schattingen in 2022 uit op gemiddeld 8,1% en in 2023 4,7%. De verdere inflatievooruitzichten blijven uiterst onzeker. In Europa zullen fiscale steunmaatregelen de inflatie enigszins afremmen (denk aan brandstofkorting in Duitsland en elektriciteitsprijsplafonds in Frankrijk, Spanje en Portugal).

We verwachten dat de FED de rente tot aan eind 2022 zal opschroeven tot 3,5%. In de eurozone zal dat 0,75% zijn. Centrale banken zullen de inflatie agressief blijven aanpakken, al worden ze wel voor een dilemma gesteld. De hogere inflatie valt samen met economische vertraging. Het gevaar bestaat dat renteverhogingen de vraag naar goederen en diensten verder zal verlammen.

Europa moet oppassen dat het spook van de schuldencrisis in de Zuid-Europese landen niet opnieuw de kop opsteekt. Kijk naar een land als Italië dat nu al worstelt met oplopende tekorten. Naarmate de rente stijgt en de groei blijft vertragen, zal de budgettaire ruimte snel afnemen. Met algemene verkiezingen begin 2023, zien we in Italië een verhoogd risico op een periode van politieke instabiliteit. De vraag is hoe de EU op deze ontwikkelingen zal reageren. In een toch al moeilijke tijd waarin antwoorden nodig zijn op grote vraagstukken over klimaat en defensie.