Steeds vaker publiceren bedrijven naast hun (financiële) jaarverslag een ESG- of duurzaamheidsverslag. Bedrijven willen hiermee laten zien hoe ze presteren op sociaal- en milieugebied. Een goed onderbouwde ESG- of duurzaamheidsstrategie levert bedrijven in toenemende mate voordeel op. We schreven hierover een e-book met praktische tips.
In het e-book wordt onder meer benoemd op welke vlakken bedrijven voordeel behalen dankzij hun ESG- of duurzaamheidsaanpak. Zo is een goede ESG-strategie niet alleen een manier om de reputatie van het bedrijf te verbeteren, ook is het in toenemende mate van belang bij het verkrijgen van financieringen. Verder levert het ook betere relaties op met gelijkgestemde investeerders en leveranciers.
  1. Winstgevendheid
    Betere naamsbekendheid, klantloyaliteit en reputatie: dit kan tot meer verkopen, omzet en winst leiden. Bovendien kunnen milieuvriendelijke papierloze systemen, werken op afstand en ander groen beleid de overheadkosten van een bedrijf verminderen.
  2. Duurzaamheid
    Klanten kiezen steeds bewuster voor producten die groen en maatschappelijk verantwoord zijn geproduceerd. Deze trend zal de komende jaren alleen maar sterker doorzetten.
  3. Positieve impact op kredietrating
    ESG-bewuste bedrijven kunnen hun groene en sociale prestaties niet alleen in hun voordeel gebruiken bij het aanvragen van een financiering, ook speelt het mee bij het verkrijgen van een kredietverzekering. Ons risicobeoordelingsmodel houdt rekening met ESG om de rating van een bedrijf te verhogen of te verlagen. Dit is voordelig voor bedrijven die ESG in hun strategie hebben geïntegreerd. Als een bedrijf bijvoorbeeld duurzame energie gebruikt, verlaagt het zijn kosten en verbetert het zijn balans, waardoor het een gunstigere kandidaat wordt voor een kredietverzekering.