Begin 2022 waren de vooruitzichten voor de wereldhandel nog ronduit positief. Nu kijken we er anders tegenaan. Als jij internationaal zakendoet, wat kun je doen om met je bedrijf in te spelen op de huidige economische en politieke risico’s? Graag geven we je vier adviezen.

De verstoring van de toeleveringsketen blijft voortduren. Wat we geleerd hebben van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is dat de aanvoer van grondstoffen en halffabricaten te kwetsbaar is. Het is tijd om over te schakelen van 'just-in-time' naar 'just-in-case'-productie.

De afgelopen decennia hebben veel bedrijven geprobeerd hun kosten laag te houden door hun inkopen af te stemmen op de bestellingen die binnenkwamen. Met gestroomlijnde voorraden en productieprocessen, leveringscontracten en flexibele personeelsbezetting, konden ondernemers zo snel en kosteneffectief reageren op verschuivingen in de marktvraag.

Deze aanpak heeft veel bedrijven de afgelopen twee jaar geremd in hun verdere groei. Dat kwam door diverse gebeurtenissen waarop ondernemers weinig invloed konden uitoefenen (Brexit, Corona, Oekraïne). Veel toeleveringsketens bleken uiterst kwetsbaar. Wat kun je nu als bedrijf hieraan doen? Veel ondernemers bekijken hoe ze de toelevering anders kunnen organiseren om de veerkracht van hun bedrijf te versterken.

  1. Leveranciers zoeken die geografisch dichter bij je productiefaciliteiten zitten.
  2. Meer voorraad aanhouden van essentiële grondstoffen en onderdelen.
  3. Supply chains meer regionaal organiseren.
  4. Voorraad spreiden over verschillende punten in de toeleveringsketen.
  5. Ervoor zorgen dat jouw bedrijf twee of meer leveranciers heeft voor alle benodigde grondstoffen.

Uit onze recente Allianz Trade Global Survey blijkt dat veel bedrijven zich grote zorgen maken over de toegang tot de juiste vaardigheden. Veel ondernemers hebben last van aanhoudend personeelstekort. Ze kunnen de juiste mensen niet krijgen. Dat beperkt hun vermogen om de export te laten groeien.

Corona heeft geleerd dat het goed mogelijk is om ‘op afstand’ te werken. De link tussen vaardigheden en locatie is verbroken. Het geeft een andere kijk op werkpatronen. Personeel hoeft zich niet binnen woon-werkafstand te bevinden. Door gebruik te maken van een meer verspreid personeelsbestand kun je als ondernemer beter inspelen op acute personeelstekorten en looninflatie.

Cyclische bedrijfstakken bewegen sterk mee met de op- en neergang van de economie. Denk aan bedrijfstakken als luchtvaartmaatschappijen, producenten van luxegoederen, bouw, metaalindustrie, etc. Cyclische bedrijven zijn gewend om nieuwe tactieken of maatregelen in te voeren als antwoord op wisselende marktomstandigheden. Niet-cyclische bedrijven kunnen daarvan leren.

Denk aan de volgende maatregelen:

  • Kapitaalgoederen en gebouwen leasen in plaats van ze te kopen.
  • Gebruik maken van externe service- en productiepartners.
  • Werk niet alleen met vast personeel, maar ook met uitzendkrachten en ZZP-ers (flexibele schil).
  • Cyclische bedrijven gebruiken vaak korte termijncontracten die een bescheiden basissalaris bieden, maar die werknemers belonen met aanzienlijke bonussen in tijden van hoogconjunctuur. Zo kun je direct inspelen op de concrete personeelsbehoefte in goede en slechte tijden.
Internationale handel is bij uitstek gevoelig voor politieke risico's. Als ondernemer kun je dat niet negeren. Steeds zul je het risico op instabiliteit of politieke veranderingen binnen of tussen landen moeten meewegen. Het is de kunst om vroege waarschuwingssignalen van naderende politieke risico’s te identificeren. Houd de sociale, politieke en economische stabiliteit van landen (regio’s) waar je zakendoet nauwlettend in de gaten. Verslechteren relaties tussen landen? Betekent een nieuwe regering de introductie van nieuw buitenlands handelsbeleid, tarieven, wettelijke en regelgevende beperkingen en belastingregels die jouw handelsmogelijkheden kunnen belemmeren?
In ons recente Allianz Trade Global Survey zei 75% tot 80% van de ondervraagde bedrijven dat ze verwachten dat geopolitieke spanningen een grotere rol gaan spelen bij hun internationale activiteiten. Met onze kredietverzekering bieden we jou als internationaal opererende ondernemer bescherming tegen handels- en betaalrisico’s, ook in het buitenland. Met onze kredietverzekering ‘koop’ je betaalzekerheid. Ook bij non-betaling door (geo)politieke onrust.