In 2020 waren het vooral de rijke landen die hard werden geraakt door Covid-19. De welvaartskloof tussen rijke en arme landen werd hierdoor iets kleiner. Een tijdelijk effect. Volgens onze researchafdeling zal Covid-19 de kloof alleen maar verder vergroten.

Belangrijkste redenen hiervoor: rijke landen hebben meer middelen en beleidsruimte om de impact van de crisis op te vangen. Ook hebben rijke landen betere toegang tot de vaccins. Daarnaast heeft de crisis structurele langetermijn-trends versneld zoals duurzaamheid en digitalisering. Trends die in rijke landen al veel sterker ontwikkeld zijn dan in opkomende economieën. Conclusie: de weg naar een hogere inkomensstatus is voor arme landen door corona alleen maar langer en moeilijker geworden.

Onze researchafdeling onderzocht welke opkomende landen het grootste risico lopen op een terugval van de middeninkomens. Opkomende landen die snel zijn overgegaan van een situatie met vooral lage inkomens naar meer middeninkomens, slagen er vaak niet in om inkomens vervolgens door te laten stijgen naar hogere inkomens. Op basis van onze economische groeiprognoses, stellen onze onderzoekers dat Hongarije, Roemenië en Letland door corona een paar jaar vertraging hebben opgelopen in de doorgroei van de middeninkomens. Dankzij het EU-lidmaatschap wordt een terugval van de middeninkomens voorkomen. Voor landen als Kazachstan, Panama en Seychellen verwachten we wel die terugval. Enigszins verrassend is dat onze onderzoekers voor Turkije en Rusland verwachten dat de middeninkomens daar (op de middellange termijn) wel een doorgroei laten zien naar de hogere inkomensklasse.

Landen die (al langer of sinds kort) in de ‘middeninkomensval’ zitten zijn: Argentinië, Bulgarije, Colombia, Kroatië, Griekenland, Laos, Nigeria, Slowakije, Trinidad & Tobago en Uruguay.