Gekeken binnen de top 10 EU-landen is de Nederlander het rijkst. Ook is in geen ander top 10 Europees land de rijkdom zo goed verdeeld als hier. Dat blijkt uit ons onderzoek onder de belangrijkste Europese landen. Eind 2021 bedroeg het gemiddelde vermogen per hoofd van de bevolking in Nederland 176.510 euro. Dat is ruim 4,5 keer zoveel als in Portugal, het land dat het laagst scoort. En bijna dubbel zoveel als middenmoter Duitsland.

Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux: “We hebben voor de belangrijkste Europese landen onderzocht wat er de afgelopen tien jaar met het gemiddelde financiële vermogen is gebeurd van particulieren. Hoeveel is het toegenomen? En waardoor komt dat vooral? Daarbij kijken we naar het spaargeld, beleggingen en ook het pensioengeld. We hebben dus niet gekeken naar de waarde van andere bezittingen zoals bijvoorbeeld huizen. Dat is buiten de berekening gelaten. Dat geldt ook voor schulden als hypotheken. De overall conclusie is dat de Nederlander het rijkst is, en dat het vermogen hier gemiddeld de afgelopen tien jaar ook het hardst is gestegen, namelijk met 7.230 euro per jaar. In Duitsland was de gemiddelde stijging 3.840 euro. In België 3830 euro.”

Johan Geeroms legt uit dat het vermogen op verschillende manier kan groeien. “De rente was natuurlijk lange tijd nagenoeg nul, maar als mensen flink spaargeld opzij blijven zetten kan het spaarvermogen toch behoorlijk groeien. Duitsland is daarvan een goed voorbeeld. Kijken we naar beleggingen dan zien we over de afgelopen jaren mooie rendementen. Landen waar veel wordt belegd, hebben daarvan geprofiteerd. Nederland is daarvan een goed voorbeeld. Hier wordt heel breed belegd. En dat geldt ook voor ons pensioengeld. Met Finland samen hebben we veruit de hoogste beleggingsrendementen gehaald.”

Een vaak gehoorde uitdrukking is dat rijken steeds rijker worden en dat hierdoor de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Voor Nederland plaatst Johan Geeroms hier een kanttekening bij: “Wat opvalt is dat de rendementen voor alle inkomensgroepen sterk op elkaar lijken. In Nederland zie je hoe een sterk, kapitaal-gefinancierd pensioenstelsel welvaart verevent. In ieder geval in vergelijking met de andere Europese landen die we onderzochten.”

Dat Duitsland kampioen sparen is wordt door ons onderzoek weer eens bevestigd. Tussen 2012 en 2021 spaarden Duitse huishoudens het hoogste gemiddelde bedrag per jaar: 2.900 euro. Ook huishoudens in Nederland (2.210 euro), Frankrijk (1.790 euro) en België (1.740 euro) zetten een bovengemiddeld bedrag opzij. Onderaan de schaal vinden we Zuid-Europese huishoudens: Italië (920 euro), Spanje (580 euro) en Portugal (450 euro).
Kijkend naar de toekomst zegt Johan Geeroms dat het plaatje van de vermogensgroei voor particulieren er aanzienlijk slechter zal uitzien. “De ongekende stijging van de inflatie hakt erin. In 2021 daalde het gemiddelde totaalrendement met -60%. Voor 2022 zal het nog slechter zijn. Het rendement zal diep negatief zijn. Voor 2023 mag je een verbetering verwachten met een jaarlijkse inflatie van ongeveer 5% blijven rendementen zeer waarschijnlijk in het rood.”