Hoe staat de Nederlandse transportsector er anno 2022 voor? De omzet in alle deelmarkten van zowel het goederen- als personenvervoer is nu hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Ook blijkt uit cijfers van het CBS dat de omzet van het afgelopen halfjaar aanzienlijk hoger is dan in H1 van 2021. Je zou bijna denken dat de sector er florissant voor staat. Dat is geenszins het geval.
De transportsector wordt hard geraakt door de oorlog in Oekraïne en de hoge energie en brandstofprijzen die daaruit voortvloeien. Ook kampt de sector met stijgende kosten voor loon en materieel en bijkomende zaken als verzekeringen. En dat alles in een teruglopende markt. De inflatie drukt de bestedingen van consumenten en ook bedrijven stellen investeringen uit door de stagnerende economie. De oorlog zet een rem op de wereldwijde handel in goederen. Voor transport is dat slecht nieuws.
Het meest direct worden transporteurs geraakt die zich op Rusland en Oekraïne richten. Maar voor Nederland is Rusland geen groot deel van de afzetmarkt: Rusland 1 procent en Oekraïne minder dan een half procent. Wel spelen de twee landen een cruciale rol in toeleveringsketens. Supply chains blijven daardoor verstoord. Wereldwijde toeleveringsketens zijn al twee jaar uit balans. Ondanks dat de wachttijden voor havens zijn afgenomen en de leveringstijden langzaam verbeteren, blijft het verknoopte toeleveringssystem systeem kwetsbaar en zullen verstoringen zeker nog tot in 2023 voortduren (en nog langer als de oorlog aanhoudt).
Daarnaast kampt de sector me een structureel tekort aan chauffeurs en medewerkers. De sector vergrijst en het imago is matig. Het werk wordt niet als aantrekkelijk gezien en ervaren. Het ziekteverzuim ligt boven het landelijk gemiddelde. Het tekort aan mensen is nijpend. In het eerste kwartaal waren er gemiddeld 50 vacatures per duizend banen. In sommige deelmarkten zelfs hoger. Voor bijna de helft van de bedrijven belemmert het personeelstekort verdere groei.

Dat transportbedrijven moeten dealen met minimale marges is niet nieuw. Maar het maakt de bedrijven wel extra kwetsbaar in een tijd zoals nu met sterk stijgende kosten. Transportbedrijven kunnen hun prijzen door de moordende concurrentie nauwelijks verhogen. Bedrijven die een tijdelijke toeslag willen invoeren vanwege de uitzonderlijke omstandigheden lopen het risico dat klanten weglopen.  

De winstmarges bij grotere bedrijven zijn steviger dan bij kleinere bedrijven. Naarmate bedrijven kleiner zijn hebben ze minder mogelijkheden om vaste kosten (zoals planmatig onderhoud, kantoorgebouwen, verzekeringen, overhead etc.) te spreiden. Om de gemiddelde kosten laag te houden moet er veel gereden worden. Dat is lastig bij een tekort aan personeel.

In de volle breedte teren bedrijven in op hun vermogen. Werkkapitaal staat onder druk waardoor gezocht wordt naar uiterste middelen. Zoals het later betalen van facturen die binnenkomen. Ook nemen schulden toe. Dit alles is niet lang vol te houden. Allianz Trade verwacht in de transportbranche (en ook elders) een explosieve stijging van het aantal faillissementen.

Om te voorkomen dat het ene bedrijf het andere meesleurt, kunnen bedrijven zich beschermen met een kredietverzekering waarmee ze ‘betalingszekerheid’ kopen. Als de klant de factuur niet betaalt, keert de verzekeraar het bedrag uit.

Zo voorkomen ondernemers dat hun bedrijf door wanbetaling aangetast wordt. Deze zekerheid geeft rust waardoor de ondernemer zich kan focussen op de business zelf.

Meer weten?
Vul het formulier in en wij nemen binnen 48 uur contact met je op. Of lees verder via onderstaande knop.