economische-vooruitzichten-2022

Landenrapport toont sterktes en zwaktes van België

De Belgische economie is een van de meest open economieën van Europa. De Belgische export vertegenwoordigt 85% van het bbp, dat is bijna het dubbele van het eurozone-gemiddelde. Hoog scoren chemische producten en halffabricaten. Wat zijn kansen en valkuilen waar je rekening mee moet houden als je zaken wilt doen in België?

Een belangrijke misvatting: België is niet één land. Dat in Vlaanderen Vlaams de voertaal is en in Wallonië vooral Frans gesproken wordt, weten de meeste Nederlanders wel. Alleen in Brussel -met een zeer internationale gemeenschap- wordt zowel Frans als Vlaams gesproken. Daarnaast heeft België ook een Duitstalige gemeenschap van ongeveer 75.000 bewoners.

Het lijkt dus alsof je in België te maken hebt met vier werelden in plaats van één. Dat zijn ook duidelijk verschillende werelden. Niet alleen de taal is in elke gewest anders, ook qua (koop)gedrag en voorkeuren zijn er verschillen. Zo zijn Walen meer dan Vlamingen geneigd een huismerk in de supermarkt te kopen dan een A-merk. Aan hotels en horeca geeft een Vlaming opmerkelijk meer geld uit dan een Waal. Voor Duitstalige Belgen geldt dat ze hard werken maar ook echt wel van het leven genieten (zoals Fransen dat kunnen). Kwaliteit staat daarbij voorop.

‘Het economisch hart is de zogeheten ‘Vlaamse Ruit’: veel economische activiteit vindt plaats in het gebied tussen Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven’. Andere economisch interessante regio’s zijn Waals Brabant (Louvain-la-Neuve), Charleroi en Luik.  Wil je heel België veroveren? Begin in Vlaanderen. Daar heb je de meeste MKB-ers. Je krijgt er gemakkelijker voet aan de grond  Vlaanderen is prima geschikt als springplank naar Wallonië.

Zoals gezegd: België is een belangrijk import- en exportland in de eurozone (6e plaats). Door de open economie is het land sterk afhankelijk van internationale handelsstromen en - investeringen. Die vergaande afhankelijkheid maakt het land gevoelig voor internationale conjunctuurbewegingen.

Met een aandeel van ruim 35% van de totale export zijn chemie en kunststoffen de onbetwiste exportkampioen van België. Ook na corona en bijhorende impact op de internationale handel is dat nog steeds zo. Vooral de groei van pharma valt op. De Brexit betekende voor de chemie- en pharma-industrie een regelrechte opdoffer: de handel met het VK is bijna met 25% gekrompen.
De weg- en waterverbindingen zijn over het algemeen goed te noemen. Het land beschikt over diverse internationale luchthavens (Brussel, Luik, Charleroi, Oostende, Antwerpen en Kortrijk) en zeehavens (Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende). Ook is de communicatie-infrastructuur sterk ontwikkeld. Het land beschikt over een van de meest ontwikkelde breedbandtelecommunicatienetwerken van Europa.
 • Gunstige zakelijke omgeving
 • Gediversifieerde exportstructuur in termen van producten
 • Bedrijven kennen hoge ratio’s voor winstgevendheid en vermogen
 • Hooggeschoolde arbeidskrachten
 • Hoog aandeel buitenlandse directe investeringen
 • Belastingdruk voor de particuliere sector hoort tot de hoogste in de EU
 • Hoge bedrijfsschulden
 • Hoge staatsschuld
 • Grote afhankelijkheid van de conjunctuurcyclus van de eurozone
 1. Pas op met innovatie
  Innovatie is een belangrijke hefboom voor de toekomstige economische groei is. Om het innovatievermogen van een economie te beoordelen is de aanvraag van octrooien (zowel van nieuwe producten als van nieuwe procedés) een belangrijke graadmeter. Kijken we naar de Europese indieners van octrooien dan is Duitsland de grootste (40% van alle aanvragen). Ruimschoots meer dan Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Italië. Na de Scandinavische landen komt België.

  Het woord ‘innovatief’ is in Nederland positief. Een Belg zal het argwanend aanhoren. Belgen zijn over het algemeen wantrouwiger en meer risicomijdend als het gaat om nieuwe producten. Waar je in Nederland makkelijk een halffabricaat kunt lanceren als hét nieuwe product en gaandeweg het product kunt verbeteren, heeft het in België pas zin als je met een volledig doorontwikkeld product én doordacht plan de markt op gaat.
 2. Kom met bewijzen
  Belgen zien graag eerst het bewijs dat iets nieuws ook goed is. Nederlanders denken sneller: een product dat ik nog niet ken? Kom maar door! Het duurt ook enige tijd voordat je de Belgische partij voor je hebt gewonnen. Overtuig ze met cijfers, bewijzen, statistieken. En: bouw een relatie op, maak vervolgafspraken, ga samen met de potentiële klant naar een voetbalwedstrijd. Kortom: win het vertrouwen. Directeur is nog echt de directeur België is klassiek hiërarchisch ingesteld, nog steeds.
 3. De directeur is nog echt de directeur
  Hij heeft het laatste woord en stippelt de strategie uit. Zoek binnen een Belgisch bedrijf daarom altijd contact met een beslissingsbevoegde, liefst zo hoog mogelijk in de organisatie. Tutoyeren? Doe maar niet!