Hoe is de op hol geslagen inflatie te beteugelen? Alleen de rente verhogen is niet voldoende. Volgens onze researchafdeling kan het aanpakken van handelsbelemmeringen belangrijke winst opleveren. In de EU is de inflatie hiermee met -4,5pp te verlichten, in de VS met -2,0 pp.
Onze researchers onderzochten het prijsopdrijvende inflatie-effect van handelsbelemmeringen. Zowel de belemmeringen die gekoppeld zijn aan handelstarieven (tarifaire handelsbeperkingen) alsook non-tarifaire beperkingen, zoals handelsquota en het beschermen van eigen, nationale producten. In de VS wordt bijna 80% van de handel beïnvloed door niet-tarifaire maatregelen, in de EU is dat bijna 95%.
Als aftrap wordt in ons onderzoek eerst ingezoomd op de rente-maatregelen. Zoals bekend verhoogt de FED de rente in de VS aanzienlijk sneller dan de ECB in de EU. Het doel is om geld lenen duurder te maken, maar een bijkomend gevolg is dat de waarde van de dollar snel toeneemt ten opzichte van de euro. Dit maakt Amerikaanse producten wereldwijd minder aantrekkelijk (duurder) waardoor de vraag en daarmee de prijsdruk afneemt. Dit effect zal volgens ons de Amerikaanse inflatie met -1,4 procentpunt verminderen.
Ook wordt de VS door de duurdere dollar minder blootgesteld aan stijgende energieprijzen. De EU wordt hierdoor veel harder geraakt. Desondanks zal de inflatie in de VS volgend jaar ruim boven de 2% blijven. Vandaar dat de Biden-regering overweegt een deel van de handelstarieven die tijdens het Trump-tijdperk aan China zijn opgelegd, op te heffen. Producten uit China worden hierdoor goedkoper waardoor de kosten van levensonderhoud voor Amerikaanse huishoudens lager uitvallen.

Volgens onze researchers zal het opheffen van alleen tarifaire belemmeringen in de VS en de EU slechts een beperkt effect opleveren. Als de tarieven voor de belangrijkste invoerpartners (waaronder China) tot nul worden teruggebracht, zal de inflatie in de VS met slechts -0,4 pp teruglopen en in de EU met slechts -0,1 pp.

Veel meer effect op de inflatie heeft volgens ons het verlagen van niet-tarifaire handelsbelemmeringen. Als 50% hiervan zou worden opgeheven levert dat een inflatieverlaging op van -2.0pp in de VS en -4,5pp in de EU. Dergelijke maatregelen, zoals het niet langer beschermen van producten uit eigen land, leveren consumenten een aanzienlijk prijsvoordeel op. Op mondiaal niveau zijn auto's, staalproducten en telefoons de goederen die het meest door non-tarifaire handelsmaatregelen worden getroffen.

Door ook nog eens de wereldwijde handel te normaliseren door verstoringen in de toeleveringsketen aan te pakken, zal volgen ons de inflatie nog eens met -1,5 pp lager uitvallen, zowel in de VS als in de EU.

wegnemen-handelsbelemmeringen