Een recessie eind 2023 in de VS, beperkte groei in de Eurozone, normalisatie in China en opkomende markten verder in de verdrukking. Dat zijn de hoofdconclusies van onze economische vooruitzichten in 2023 en 2024.

We hebben onze groeiprognoses iets verhoogd voor sommige grote economieën in vergelijking met onze laatste prognose. Maar nog steeds verwachten we dat de wereldwijde groei in 2023 zal vertragen. We gaan voor 2023 uit van +2,2% groei en in 2024 van +2,3%. Kijken we puur naar de wereldhandel (goederen en diensten) dan voorzien we voor 2023 slechts een minimale volumegroei van +0,9% (in 2022 was de groei nog +3,7%). De waarde van de wereldhandel zal dit jaar krimpen met -0,3% (tegenover +9,6% in 2022).

Europa blijft dit jaar nog kwakkelen maar zal volgend jaar aansterken. Nu nog zien we in Duitsland en Italië milde technische recessies. De economie in de eurozone worstelt nog steeds met de hoge inflatiecijfers. We zien een zwakke consumptie- en investeringsdynamiek die gevoed wordt door diverse onzekerheden als geopolitieke spanningen en onrust in de bankenwereld.

Op verschillende fronten zien we vertraging (huizenmarkt, goederenproductie en bouw). Investeringen worden afgeremd door hogere financieringskosten als gevolg van de stijgende rente. Lage vraag houdt de maakindustrie dit jaar nog rond recessie-niveau. Dit komt onder meer door de verminderde koopkracht van consumenten en door vervangingsinvesteringen die worden uitgesteld. Ook verwachten we dat fiscale stimuli in de tweede helft van 2023 worden teruggeschroefd.

Door steunmaatregelen van de overheid (prijsplafond energie) is de inflatiedruk afgelopen tijd vertraagd. Op jaarbasis noteert de inflatie nog steeds boven de 8% (vergeleken met het jaar daarvoor). Dat is vier keer zo hoog als de doelstelling van de ECB van 2%. Wij denken dat goederenprijzen verder zullen dalen dit jaar, onder meer omdat problemen in de toeleveringsketen afnemen. Daar staan stijgende loonkosten tegenover. Wij verwachten dat de inflatie dit jaar op 5,6% uitkomt en volgend jaar op 2,6%.

Ondanks een sterk eerste kwartaal zien we de Amerikaanse economie eind 2023 een harde landing maken met een pittige recessie als gevolg. Belangrijkste oorzaken hiervoor is de terugval van detailhandelsverkopen, industriële productie en de orders voor kapitaalgoederen.

Bedrijven hebben op verschillende fronten te maken met oplopende kosten, zoals hogere lonen, extra milieukosten en hogere financieringskosten. Het ondernemersvertrouwen staat onder druk. Nooit eerder waren investeringsplannen van bedrijven zo laag buiten recessieperiodes als nu.

De economie in China normaliseert. Strenge maatregelen vanwege corona zijn versneld opgeheven waardoor de economie weer volledig op gang komt. Vooral de bestedingen van de consumenten zijn de motor achter deze economische opleving. Voor de Chinese economie verwachten een groei van het bbp met +5,0% in 2023 (na +3,0% in 2022), gevolgd door +4,8% in 2024.
De coronajaren hebben de staatschulden van opkomende landen geen goed gedaan. Ook dit jaar zullen de schulden verder oplopen. De huidige monetaire onzekerheid zorgt voor hoger (her)financieringskosten en de stroom aan investeringen zal verder terugvallen. We voorzien groeiherstel voor Azië-Pacific in 2023 met +4,1% en in 2024 +4,3%, ondersteund door de opleving in China. Voor Oost-Europa, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika verwachten we voor 2023 een groeivertraging tot respectievelijk +0,9%, +2,7% en +1,5%, alvorens te herstellen in 2024.
Samenvattend kunnen we over de mondiale economie stellen dat de grens tussen veerkracht en terugval erg dun is. Mede door de recente liquiditeitsproblemen in de bankwereld zijn de zaken op scherp gezet. Met veel onzekerheid en risico’s in de markt kan de economie gemakkelijk doorslaan naar een zwart scenario. Onze researchafdeling ziet het positiever. In onze ogen staan we eerder aan de vooravond van een nieuwe conjunctuurcyclus.