Euler Hermes je teraz Allianz Trade,
globálny líder v poistení pohľadávok


Obchodujte s  istotou a dostaňte zaplatené.

Poistenie pohľadávok kryje vaše pohľadávky s cieľom ochrániť váš cash flow.

Poistné záruky pre vás a vašich zákazníkov.

Zábezpeka môže pomôcť znížiť neistotu a zabezpečiť finančné aspekty
zmluvy.

Ochrana pri vašich dlhodobých zákazkách.

Ochrana vašich dlhodobých zákaziek pred nezaplatením, a to vrátane krytia nákladov na výrobu.

62,000+
klientov na celom svete
83 Million
monitorovaných firiem
AA Rating
podľa agentúry Standard & Poor’s

Bajkalská 19B 
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 01

+421 2 5828 0911

Navigačné pokyny
Allianz Trade je globálnym lídrom v oblasti poistenia pohľadávok a riadenia obchodných úverov, poskytuje riešenia šité na mieru určené na zmiernenie rizík súvisiacich s nedobytnými pohľadávkami, a tým zabezpečuje finančnú stabilitu firiem. Naše produkty a služby pomáhajú spoločnostiam s riadením rizík, riadením cash flow, ochranou pohľadávok, poistením záruky, procesmi vymáhania pohľadávok a poistením pohľadávok v e-commerce, ktoré zabezpečujú finančnú odolnosť podnikov našich klientov. Naše odborné znalosti v oblasti zmierňovania rizika a financovania nás stavajú do pozície spoľahlivého poradcu, ktorý umožňuje spoločnostiam usilujúcim sa o globálny úspech expandovať na medzinárodné trhy s istotou. Naše činnosti sú postavené na podpore vzťahov medzi jednotlivcami a organizáciami, vzťahov, ktoré presahujú hranice všetkých podôb - geografické, finančné, odvetvové a ďalšie. Neustále si uvedomujeme, že naša práca má vplyv na komunity, ktorým poskytujeme služby, a že máme povinnosť pomáhať a podporovať ostatných. V Allianz Trade sme pevne odhodlaní presadzovať rovnosť pre všetkých bez diskriminácie, a to tak medzi našimi vlastnými spolupracovníkmi, ako aj v mnohých vzťahoch mimo nášho podnikania.