Euler Hermes je teraz Allianz Trade,
globálny líder v poistení pohľadávok


Spokojnosť
klientov na celom svete
Skúsenosti
monitorovaných firiem
Pevné základy
podľa agentúry Standard & Poor’s

img desc

Mai 16, 2022

Inflácia v eurozóne: Aké zlé to môže byť?

Eurozóna vrátane Slovenska čelí najhorším cenovým tlakom od 70-tych rokov minulého storočia. Celková inflácia dosiahla v apríli medziročnú hodnotu 7,5 % (nárast zo 7,4 % v marci). Podľa analýzy Allianz Trade za to z takmer dvoch tretín môže zvyšovanie cien energií.

img desc

apr 07, 2022

Globálny obchod ovplyvňuje dvojitý šok

Invázia na Ukrajine a opätovný vzostup epidémie Covid-19 v Číne zasiahnu v roku 2022 svetový obchod dvojnásobnou silou. Prejaví sa to na nižších objemoch obchodu a vyšších cenách. Podľa analýzy Allianz Trade tieto šoky spôsobia stratu 480 miliárd dolárov vo vývoze do krajín Eurozóny a Ruska, pričom riziku budú najviac vystavené spoločnosti v strednej a východnej Európe, teda aj slovenské firmy.

img desc

Mar 28, 2022

Euler Hermes je teraz Allianz Trade

Euler Hermes, svetový líder v oblasti poistenia pohľadávok, sa mení na Allianz Trade. • Euler Hermes vstupuje do novej kapitoly a je teraz Allianz Trade • Zmena na Allianz Trade bude hlavným krokom v podpore strategického plánu do roku 2025 Dnešný deň predstavuje novú kapitolu nášho príbehu: Euler Hermes, svetový líder v poistení pohľadávok, sa stáva Allianz Trade – ide o prirodzený krok, keďže od roku 2018 sme plne súčasťou skupiny Allianz.

Euler Hermes na Slovensku
Naším cieľom je chrániť vaše podnikanie a pomôcť vám uspieť. Poznatky o priemyselných odvetviach, spoločnostiach a krajinách vám pomôžu robiť jasné rozhodnutia s menším rizikom. Ponúkame efektívne riešenia v náročnom podnikateľskom prostredí, pričom chránime vaše podnikanie a finančné zdravie vášho podniku. Naše služby poistenia pohľadávok a riadenia rizík vám pomôžu obchodovať doma alebo v zahraničí a poistenie záruk uisťuje vašich obchodných partnerov, že zmluvné záväzky budú splnené. Údaje, ktoré vlastníme, identifikujú cieľové spoločnosti pre obchod a aké správne podmienky im ponúknuť. Monitorujeme hrozby pohľadávok a pomáhame vám vyhnúť sa finančným stratám a pochopiť finančnú stabilitu vašich obchodných partnerov. Keď sa váš partner dostane do platobnej neschopnosti, pomôžeme vám vymáhať vaše pohľadávky a vy sa zatiaľ môžete zameriavať na rozvoj vašej firmy.