Euler Hermes je teraz Allianz Trade,
globálny líder v poistení pohľadávok


 

Allianz je hrdý na to, že je v rokoch 2021 až 2028 celosvetovým poisťovacím partnerom olympijského a paralympijského hnutia

Spokojnosť
klientov na celom svete
Skúsenosti
monitorovaných firiem
Pevné základy
podľa agentúry Standard & Poor’s

apr 03, 2024

Rok 2024 v znamení pokračujúcich insolvencií firiem

Analytici Allianz Trade očakávajú, že v roku 2024 dôjde k nárastu platobnej neschopnosti firiem. Aké sú kľúčové faktory nárastu Globálneho indexu insolvencií?

feb 21, 2024

Európa zaostáva za USA na viacerých frontoch | Allianz Trade

Rozdiel medzi USA a eurozónou sa za 25 rokov od zavedenia eura takmer strojnásobil.

feb 07, 2024

Country Risk Atlas 2024 | Altas rizika krajín 2024 | Allianz Trade

Atlas rizika krajín poskytuje komplexný pohľad na hospodárske, politické a podnikateľské prostredie, ktoré ovplyvňujú riziká neplatenia firiem v 84 krajinách.

Euler Hermes na Slovensku
Naším cieľom je chrániť vaše podnikanie a pomôcť vám uspieť. Poznatky o priemyselných odvetviach, spoločnostiach a krajinách vám pomôžu robiť jasné rozhodnutia s menším rizikom. Ponúkame efektívne riešenia v náročnom podnikateľskom prostredí, pričom chránime vaše podnikanie a finančné zdravie vášho podniku. Naše služby poistenia pohľadávok a riadenia rizík vám pomôžu obchodovať doma alebo v zahraničí a poistenie záruk uisťuje vašich obchodných partnerov, že zmluvné záväzky budú splnené. Údaje, ktoré vlastníme, identifikujú cieľové spoločnosti pre obchod a aké správne podmienky im ponúknuť. Monitorujeme hrozby pohľadávok a pomáhame vám vyhnúť sa finančným stratám a pochopiť finančnú stabilitu vašich obchodných partnerov. Keď sa váš partner dostane do platobnej neschopnosti, pomôžeme vám vymáhať vaše pohľadávky a vy sa zatiaľ môžete zameriavať na rozvoj vašej firmy.