Poistenie záruk

Garantované platby pre vás a vašich zákazníkov

Poskytnite svojim medzinárodným obchodným partnerom cennú istotu a zabezpečte, aby splnili podmienky dohody. Záruka vydaná vo vašom mene dáva vašim dodávateľom vedieť, že viete splniť svoje zmluvné záväzky, pokiaľ oni budú plniť tie svoje. Keď využívate službu poistenia záruk, prevezmeme vaše záväzky voči tretej strane ako nezávislý ručiteľ. Ako súčasť globálnej poisťovne sme akceptovaní ako subjekt rovnocenný s bankou, pričom sme flexibilnejší podľa vašich potrieb. 
 • Identifikácia potreby:
 • Keď potrebujete vystaviť záruku, garanciu alebo inú formu zabezpečenia pre vášho obchodného partnera na podporu zmluvy.
 • Analýza rizík:
 • Poskytnite kompletné informácie, aby ich naši špecialisti zhodnotili. Podelia sa s vami o svoje získané poznatky a poskytnú vám rady.
 • Vystavenie záruky:
 • Vo vzťahu k vašej zmluve vystupujeme ako úplne nezávislý ručiteľ, pričom konáme len podľa dohodnutých podmienok.
 • Nedodržanie záväzku:
 • Náklady, ktoré vznikli môžu byť pokryté, ak dodávateľ nedodržal svoje záväzky kvôli insolvencii alebo z iného dôvodu.

Záruky za ponuku

 • Variabilné trvanie
 • Spoľahlivosť ponuky v rámci verejnej súťaže

Záruky za akontačnú platbu

 • Trvanie 6 mesiacov
 • Správne využitie zálohových platieb za zmluvné záväzky

Záruky za colné poplatky, dane a odvody

 • Trvanie 12 mesiacov
 • Záruka pre štát proti neplateniu platcov dane

Záruky za dobré prevedenie diela

 • Trvanie 2 roky
 • Správne plnenie zmluvného záväzku

Záruky za kvalitu diela v záručnej dobe

 • Trvanie 5 roky
 • Odstránenie nedostatkov v zmluvnom záväzku počas záručnej lehoty

 


Tento zoznam štandardných typov záručných poistiek nie je úplný, Allianz Trade vám tiež môže ponúknuť riešenia šité na mieru.  

Náš rating AA od agentúry Standard & Poor's poskytuje vašim finančným partnerom a príjemcom záruk istotu pri obchodovaní doma alebo v zahraničí. 
Využite naše záruky a zbavte sa tlaku na vaše bankové financovanie. Dodatočnú likviditu budete mať k dispozícii pre iné výzvy vyžadujúce peňažné prostriedky.
Rozšírte svoje podnikanie na nové trhy.  Využite naše globálne vedomosti, lokálnu prítomnosť a bohaté skúsenosti, aby ste uspokojili svoju potrebu záruk, ktoré chránia medzinárodný obchod.
Dana Ivanková
Ing. Dana Ivanková
Surety Sales Manager Slovakia
Vaši obchodní partneri od vás môžu žiadať záruky predtým, ako s vami budú obchodovať. Pri budovaní trvalých a úspešných obchodných partnerstiev sa na nás môžete spoľahnúť. Keď využijete našu ponuku bondingu, staneme sa nezávislým garantom a preberáme zodpovednosť za vás. Naše záručné poistky sú založené na ratingu AA od agentúry Standard & Poor's. Naši obchodní zástupcovia po celom svete využijú svoje znalosti trhu, ktoré vám pomôžu analyzovať riziká a zaviesť ochranu, ktorú potrebujete. Po dôkladnej analýze a posúdení vášho podnikania a požiadaviek každej zmluvy, pre ktorú predkladáte ponuku, vám navrhneme najlepší typ záruk. Môžete sa spoľahnúť, že vytvoríme záruky, ktoré si vyžaduje obchodovanie vašej firmy na medzinárodných trhoch a na získanie dôvery vašich obchodných partnerov po celom svete.