Poistenie pohľadávok pre malé a stredné spoločnosti


Zjednodušte obchodovanie, zlepšite profitabilitu a rozvíjajte svoje podnikanie

Ak máte obavy z nedobytných pohľadávok, ktoré brzdia vašu podnikanie, riešienie je jednoduché. Produkt Simplicity je navrhnutý tak, aby znížil čas strávený riešením dlhov vašich odberateľov, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo robíte najlepšie: budovať svoje podnikanie.
 • Čo je zahrnuté: 
 • Poistenie Simplicity je k dispozícii na Slovensku ako aj v 25 ďalších krajinách a je určené pre malé a stredné spoločnosti s obratom do 5 mil. EUR
 • Aký je váš ročný obrat:
 • V závislosti od poistiteľného ročného obratu vám bude nastavená fixná výška ročného poistného.
 • Aké je základné krytie: 
 • Automaticky získate základné krytie so 60% poistnou kvótou a odškodnením až do výšky vášho maximálneho poistného plnenia na odberateľa.
 • Čo je predmetom poistenia:
 • Všetky pohľadávky počas platnosti poistnej zmluvy, ktorých faktúry sú vystavené najneskôr do 30 dní od dátumu dodávky a s max. platobnou podmienkou 90 dní od vystavenia.
 • Zvýšte svoju ochranu: 
 • Využite službu hodnotenia odberateľov cez on-line systém EOLIS, aby ste pomohli svojmu podnikaniu rásť. Získajte tak informácie o príležitostiach a riaďte riziko s istotou.
 • Získajte automatické aktualizácie: 
 • Založte svoje obchodné rozhodnutia na našich unikátnych prediktívnych informáciách, ak sa zmení hodnotenie vašich odberateľov.

Fixné poplatky umožňujú ľahko pochopiť a spravovať poistenie pohľadávok. Využite naše prediktívne informácie na rozšírenie svojho podnikania s istotou.

Náš priamočiary proces umožňuje jednoduché a ľahké dohodnutie poistnej zmluvy.  Potom obchodujte na faktúru a predbehnite konkurenciu doma aj na exportných trhoch.

Okamžité krytie zabezpečí kontrolu vašich pohľadávok a ochráni váš cash flow.  Získajte výhodnejšie podmienky od bánk a iných finančných veriteľov.
Ďalej uvádzame výber našich riešení:
Ako podnikateľ sa neustále snažíte budovať svoje podnikanie. Každý deň prijímate rozhodnutia, v ktorých sa kombinujú výzvy spojené s naháňaním sa za príležitosťami a riadením rizík. Ak odberateľ neplatí, následky môžu byť vážne – môže byť ohrozená dokonca samotná existencia vášho podnikania. Ako významný hráč v oblasti poistenia pohľadávok a bondingu úzko spolupracujeme s malými a strednými podnikmi, ktoré investujú do svojho rastu. Vypočuli sme si vaše potreby a zareagovali vytvorením poistného produktu, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám. Produkt Simplicity je poistenie pohľadávok pre malých a stredných podnikateľov, ktorí profesionálne riadia riziká a rozvíjajú svoj podnik s istotou. Krátky a jednoduchý proces uzavretia uľahčuje život. Fixné ceny znamenajú, že môžete rýchlo určiť náklady pre svoju firmu a vidieť hodnotu, ktorú získate.