Allianz Trade vo svete

CONFIDENCE IN TOMORROW

Keďže budúcnosť nie je vždy taká, ako očakávate, v Allianz Trade predvídame obchodné a kreditné riziká už teraz, aby sme chránili váš cash-flow v budúcnosti.  

Počas obchodovania v priebehu roka prijímate rozhodnutia, ktoré vyžadujú podrobnú analýzu vašich trhov a hospodárskeho cyklu s pomocou finančných nástrojov, ktoré zvyšujú bezpečnosť vašich plánov.   

V tom vám môžeme pomôcť. Vďaka viac ako 100-ročným investíciám do údajov sú naše globálne obchodné poznatky bezkonkurenčné. Naši odborní analytici využívajú procesy založené na technológiách na generovanie prehľadov a poskytovanie informácií, ktoré možno uplatniť na podniky všetkých veľkostí a vo všetkých odvetviach.   

Naším cieľom je poskytnúť vám možnosť uvoľniť pracovný kapitál alebo generovať vysoké výnosy. Súčasne môžete znížiť svoje náklady, lepšie využiť kapitál a minimalizovať riziko straty likvidity v dodávateľskom reťazci.    

S našimi službami si môžete vybrať najlepších odberateľov a trhy pre svoju firmu, zlepšiť finančné zdravie a chrániť svoj cash-flow pred stratou spôsobenou nedobytnými pohľadávkami. Môžete sa uchádzať o viac zákaziek, prepracovať portfólio svojich odberateľov alebo založiť nové podnikanie.

Navrhli sme poistenie pohľadávok, poistenie záruk a ďalšie nástroje, ktoré spĺňajú požiadavky priemyselných odvetví na celom svete.  

Stojíme pri vás aj vtedy, keď sa riziko zmení na skutočnosť. Ak váš klient neplatí, priamo spravujeme nároky a inkasá, aby ste sa mohli sústrediť na riadenie a budovanie vašej firmy.  

S podporou spoločnosti Allianz poskytujeme firmám možnosť obchodovať s dôverou doma aj v zahraničí.

Začnite využívať naše odborné znalosti v oblasti poistenia pohľadávok, vymáhania pohľadávok tretích strán, outsourcingu správy pohľadávok, vymáhania medzinárodných pohľadávok a služieb na zmiernenie dlhov. 

Prediktivní informace
Prostredníctvom našich informačných nástrojov sa môžete pozrieť na finančnú stabilitu svojich klientov a sledovať riziko portfólia. Naše údaje sú zosúladené s informáciami o hospodárskej situácii, trhovými trendmi a analýzou rizík v odvetví, aby vám pri rozhodovaní poskytli silu a presnosť.
Neustále sledujeme všetkých vašich krytých klientov, dávame pozor na nové riziká a nebezpečenstvá na vašich trhoch.  Odporúčame vám najlepšie postupy v oblasti riadenia pohľadávok, aby ste si aj naďalej udržali náskok pred konkurenciou.
Začínate obchodovať s novými potenciálnymi klientmi? Prenikáte na nevyužité exportné trhy? Chcete osloviť aktuálnych klientov s novou ponukou? Budeme s vami spolupracovať, aby ste získali istotu, že dostanete  zaplatené, bez ohľadu na to, aké máte plány rastu.

Podporuje nás spoločnosť Allianz – najväčšia svetová poisťovňa. To znamená, že máme zdroje na poskytnutie kompenzácie na udržanie vášho podnikania. Naším poslaním je poskytnúť vám dôveru pri obchodovaní a zabezpečiť, aby ste dostali svoje platby, takže môžete posúvať svoje podnikanie dopredu bez ohľadu na váš cieľ.  

Začnime spoločne kontrolovať budúcnosť.

 

Kombinujeme silu digitálnych systémov s podrobným prehľadom získaným zo skúseností, aby sme pomohli vášmu podnikaniu rásť. Spolupráca s Allianz Trade vám poskytne istotu pri rozhodovaní o rizikách odberateľov a dodávateľov a nájdení služieb, ktoré potrebujete na zmiernenie týchto rizík. Či už si vyberiete poistenie pohľadávok, bonding alebo jeden z našich špecializovaných produktov, naše tímy starostlivosti o zákazníkov budú s vami spolupracovať, aby pochopili vaše požiadavky. Ak zaznamenáte neskorú platbu alebo neplatenie, náš tím správy poistných udalostí vás bude podporovať a zabezpečí naše služby vymáhania pohľadávok. Čo je najdôležitejšie, chápeme, že potrebujete chrániť svoj cash-flow a optimalizovať využitie kapitálu. Keď využijete naše služby, budete môcť vstúpiť na nové trhy, prilákať nových zákazníkov a uchádzať sa o viac zákaziek pri rozširovaní svojho podnikania na lokálnom aj medzinárodnom trhu.