Mapy rizika podľa sektorov

Analyzujeme riziká naprieč ekonomickými sektormi, aby sme vám poskytli hodnotný náhľad a informácie pre vaše rozhodnutia.

Ako sa hodnotí riziko sektorov?

Allianz Trade pravidelne aktualizuje svoje rizikové ratingy sektorov, ktoré merajú riziko neplatenia zo strany podnikateľských subjektov v 18 sektoroch naprieč 70 krajinami. Meria sa na 4 úrovniach na škále od nízkej (Low) po vysokú (High).

4 kľúčové kompotenty

Hodnotenie rizika podľa sektorov je založené na 4 komponentoch, ktoré sú analyzované globálne pre každý sektor

  • Dopyt
  • Profitabilita
  • Likvidita
  • Podnikateľské prostredie

Náš systém hodnotenia je unikátnou kombináciou indikátorov a hodnotenia expertov, ktorí vyhodnocujú krátkodobý výhľad rizika jednotlivých sektorov na základe 4 komponentov.

Stiahnite si najaktuálnejšie mapy a rating: