Spolupracujte s nami a rozšírte svoje vlastné pôsobenie tým, že podporíte rast svojich klientov.

Makléri sú jedným z našich najdôležitejších a strategických obchodných partnerov. Preto pevne veríme v silné vzťahy, v ktorých naše špecializované tímy pracujú s vami bok po boku a podporujú našich spoločných zákazníkov.

Vďaka spolupráci s Allianz Trade môžete využívať naše odborné riešenia, ako poistenie záruk, vymáhanie pohľadávok, hodnotenie obchodných úverových rizík a politických rizík a riadenie úverov, aby ste tak pomohli svojim klientom rozumne obchodovať na celom svete a bezpečne rozvíjať svoje podnikanie.

Naša finančná stabilita (rating AA od Standard & Poor's), analýza rizík a globálna obchodná sieť umožňujú spoločnostiam všetkých veľkostí spoznať domáci aj exportné trhy a podporujú ich v úspešnom riadení obchodných pohľadávok. Naše prediktívne analýzy sa spájajú s ekonomickými informáciami, znalosťami trhov a analýzou odvetvových rizík, aby mali vaši klienti istotu pri prijímaní informovanejších obchodných rozhodnutí. Keďže obchod sa veľmi rýchlo mení, investujeme aj do nových digitálnych technológií a inovácie kladieme do centra nášho podnikania.

 

Ak s nami začnete spolupracovať a svojim klientom ponúkať naše B2B poistné riešenia, môžete:

 • odlíšiť sa ako poradenský partner, ktorý pomáha klientom riešiť ich najnaliehavejšie obchodné potreby
 • nadviazať hlbšie vzťahy so svojimi klientmi využitím svojich znalostí v oblasti obchodných poistných riešení
 • získať podporu a školenia od našich lokálnych odborných a špecializovaných tímov
 • získavať provízie zabezpečením svojich existujúcich zákazníkov a identifikáciou potenciálnych príležitostí u nových klientov

Chcete pomôcť svojim klientom posilniť ich podnikanie a diskrétne využiť príležitosti k rastu? Naša ponuka riešení môže podporiť vás aj vašich klientov:

 • Poistenie pohľadávok je najzaujímavejším produktom, ktorý vašim klientom pomôže dosiahnuť oba tieto ciele tým, že ochráni ich pohľadávky pred neočakávanými stratami v dôsledku nedobytných pohľadávok spôsobených platobnou neschopnosťou alebo oneskorenými platbami.
 • Poistenie záruk podporuje zmluvné záväzky vašich klientov, chráni ich prevádzkový kapitál a pomáha im uzatvárať úspešné transakcie. Naše záruky sú flexibilné a možno ich použiť pri veľkých projektoch a v rôznych obchodných odvetviach.
 • Cash flow a ochrana pred stratami
 • Istý a bezpečný obchodný rast
 • Efektívne procesy kontroly pohľadávok
 • Posilnenie pre bankové financovanie
 • Finančná alternatíva k bankovým zárukám
 • Uvoľnenie likvidity
 • Sebavedomie pre vstup do nových projektov, účasť v tendroch a obchodovanie s novými klientami 
Pohľadávky vašich klientov sú jedným z ich najväčších aktív - a zároveň jedným z najzraniteľnejších. Poistenie pohľadávok od Allianz Trade chráni klientov pred platobnou neschopnosťou, oneskorenými platbami, nezaplatenými faktúrami a inými rizikami a zároveň im poskytuje údaje, ktoré im pomáhajú pri výbere bonitných zákazníkov. Vašich klientov odškodníme v prípade vzniku nedobytných pohľadávok, ale čo je dôležitejšie, pomôžeme im nedobytným pohľadávkam predovšetkým predchádzať.

3 dôvody spolupráce maklérov s Allianz Trade:

 • Sami určíte, ako sa chcete zapojiť a akú podporu od našich zástupcov potrebujete.
 • Ako člen skupiny Allianz sme pre vašich klientov spoľahlivou referenciou a to aj vďaka ratingu AA od agentúry Standard & Poor's.
 • Vaši klienti profitujú z našej vlastnej spravodajskej siete, ktorá denne monitoruje viac ako 85 miliónov spoločností.
Vyplňte nasledujúci formulár a vyžiadajte si viac informácií o ponuke poistenia pohľadávok a ďalších poistných riešení od Allianz Trade. Jeden z našich odborníkov vás bude čoskoro kontaktovať.
Zistite, ako naši zákazníci využívajú poistenie pohľadávok na ochranu a rozvoj svojich spoločností.