Suma, ktorú vyplatíme po nahlásení poistnej udalosti, sa nazýva odškodnenie. Výška krytia v našich poistných zmluvách sa pohybuje od 60 % do 90 % dlžnej sumy. Rozdiely závisia od zvolenej poistnej zmluvy, od spôsobu akým spravujete platobné podmienky, stavu portfólia pohľadávok a vášho maximálneho poistného. Sľubujeme, že sa vyhneme neskorším prekvapeniam. Pri uzatváraní poistnej zmluvy vypracujeme niekoľko príkladov, ktoré vám ukážu možnosti.
Na Slovensku je naším cieľom zaplatiť vám do 60 dní v prípade tuzemskej škody . To isté platí pre škody v zahraničí spôsobené insolvenciou. Ak poistné udalosti v zahraničí spôsobí akýkoľvek iný faktor, niekedy môže trvať dlhšie, kým skontrolujeme podmienky v danej krajine. 
Áno. Máme systémy, ktoré vám poskytnú vynikajúce služby a ďalšie možnosti, ako s nami spolupracovať. Môžete zažiadať o poistné limity, nahlásiť poistnú udalosť a sledovať vývoj vo vašich súčasných nárokoch cez internet prostredníctvom nášho systému EOLIS, ktorý je dostupný nepretržite.