Nie. Keď s nami uzavriete zmluvu o poistení pohľadávok, budete môcť využiť naše služby vymáhania pohľadávok. Pôsobí po celom svete a pokrýva všetky veľkosti dlhov. Získajte viac informácií o vymáhaní pohľadávok.
Vymáhanie pohľadávok je postupný proces, ktorý udržiava náklady pod kontrolou a ktorý možno nepretržite monitorovať. Začíname s telefónnymi hovormi a listami, v ktorých jasne vyjadríme požiadavku a využívame pri tom naše meno a povesť na trhu. Ak si to želáte, môžeme začať rokovať s vaším zákazníkom. Ak žiadny z týchto krokov nebude úspešný v prijateľnom časovom intervale, môžeme poskytnúť právne služby od posúdenia až po opatrenia spojené s vymáhaním. Predtým, než podnikneme akékoľvek opatrenie, prediskutujeme to s vami.
Líši sa to v závislosti od každého prípadu a krajiny. Na správanie zákazníkov majú vplyv ekonomické, politické a kultúrne dôvody. Naším cieľom je dohodnúť sa s dlžníkom čo najskôr. Snažíme sa obísť súdne spory, pretože tie môžu viesť k dlhým prieťahom. Naše tímy na vymáhanie s vami budú diskutovať o tom, čo môžete očakávať a poskytnú vám odhad, ako dlho to môže trvať.
Niekedy vykonáme všetky bežné kroky (pred právnym postupom) bez úspechu. V tomto bode sa s vami o situácii porozprávame a vysvetlíme, aké možnosti máte k dispozícii. Ak sa rozhodnete zastaviť činnosť vymáhania v tomto bode, prípad ukončíme. Môžete tiež podniknúť právne kroky. Podľa možnosti vám oznámime šance na úspech, ako dlho to môže trvať a aké budú pravdepodobné náklady, aby ste sa mohli rozhodnúť, či pokračovať.
Áno. Sme odhodlaní chrániť vaše portfólio zákazníkov. Ako tretia strana s globálnou reputáciou, lokálnymi vedomosťami a bohatými poznatkami o financiách zákazníkov, často môžeme efektívnejšie rokovať, aby sme sa uistili, že dostanete platby po splatnosti.
Vašou garanciou globálnych služieb je naša sieť kancelárií v 50 krajinách vrátane všetkých najvýznamnejších ekonomík na svete. Túto globálnu prítomnosť podporujú silné partnerstvá s právnikmi a agentmi na vymáhanie v mnohých ďalších miestach. Celkovo máme dosah vo viac ako 130 krajínách.
Áno. Na celom svete zamestnávame viac ako 600 špecialistov na vymáhanie dlhov. Neustále investujeme do ich odbornej prípravy a rozvoja ich zručností. Tím je dôkladne koordinovaný a pracuje so systémami a procesmi, ktoré definujú osvedčené postupy pri vymáhaní pohľadávok. Naši špecialisti vymáhania pracujú nielen pre nás, ale pracujú aj pre vás. Keď sa zameriavajú na vymáhanie platieb, ktoré vám iní majú zaplatiť, sú to ambasádori vašej organizácie.