Ekonomický prieskum

Našou úlohou v Allianz Trade & Allianz Economic Research je mať prehľad, analyzovať kľúčové ekonomické, politické a spoločenské trendy, ktoré formujú budúcnosť firiem na celom svete.

Publikujeme
tém za rok
Podporujeme
klientov a partnerov pri rozhodovaní
Monitorujeme
krajín a 18 odvetví
Spoliehame sa na tri piliere: analýzu rizika podľa krajín, analýzu rizika podľa odvetví a poznatky o kľúčových tematických trendoch s hlavným zameraním na obchod, insolvenciu a platobné správanie. Naša práca slúži interným klientom (generálni a regionálni riaditelia, financie, upisovanie rizík, marketing, komunikácia...), rovnako ako externým (poistené společnosti, potenciálni klienti, makléri, partneri) a je pravidelne uvádzaná v popredných médiách po celom svete. 

Cieľom našich hodnotení je posúdiť riziko neplatenia zo strany spoločností v danej krajine a tým podporovať našich klientov pri rozhodovaní o ich medzinárodných obchodných aktivitách. Naša metodika pozostáva z analýzy stoviek kvantitatívnych aj kvalitatívnych ekonomických ukazovateľov s cieľom čo najlepšie porozumieť ekonomickým, politickým, obchodným a finančným rizikám.