Ekonomický prieskum

Našou úlohou v Allianz Trade & Allianz Economic Research je mať prehľad, analyzovať kľúčové ekonomické, politické a spoločenské trendy, ktoré formujú budúcnosť firiem na celom svete.

Publikujeme
tém za rok
Podporujeme
klientov a partnerov pri rozhodovaní
Monitorujeme
krajín a 18 odvetví
Spoliehame sa na tri piliere: analýzu rizika podľa krajín, analýzu rizika podľa odvetví a poznatky o kľúčových tematických trendoch s hlavným zameraním na obchod, insolvenciu a platobné správanie. Naša práca slúži interným klientom (generálni a regionálni riaditelia, financie, upisovanie rizík, marketing, komunikácia...), rovnako ako externým (poistené společnosti, potenciálni klienti, makléri, partneri) a je pravidelne uvádzaná v popredných médiách po celom svete. 

Preskúmajte naše najnovšie údaje a prognózy rastu globálneho obchodu a exportných prírastkov pomocou našej interaktívnej webovej aplikácie Trade Match. Pomocou tohto online nástroja na vizualizáciu údajov môžete jednoducho identifikovať exportné riziká a príležitosti na celom svete, vizualizovať globálne trendy a dokonca exportovať údaje pre vlastné použitie. Vyskúšajte Trade Match a nájdite nové cieľové trhy pre vaše podnikanie.