Simplicity

Zjednodušte obchodovanie, zlepšite ziskovosť a rozširujte svoje podnikanie

Ak máte obavy z nedobytných pohľadávok, ktoré brzdia vaše podnikanie, riešenie je jednoduché. Produkt Simplicity je navrhnutý tak, aby znížil čas strávený riešením dlhov vašich odberateľov a aby ste sa vy mohli sústrediť na to, čo robíte najlepšie: budovať svoje podnikanie.
  • Čo je zahrnuté:
  • Produkt Simplicity je k dispozícii v 26 krajinách a pokrýva dlhy nad 200 EUR s lehotou splatnosti do 90 dní po dátume splatnosti
  • Aký je váš ročný obrat:
  • Pomocou našej kalkulačky môžete určiť maximálnu sumu, ktorú si môžete uplatniť počas roka na každého zákazníka
  • Aké je základné krytie:
  • Poistenie kryje 60 % akéhokoľvek dlhu až do stanovenej maximálnej výšky na zákazníka a neuplatňuje sa pri ňom žiadna spoluúčasť.
  • Rozšírte svoje krytie:
  • Využite našu zákaznícku on-line službu EOLIS na zvýšenie krytia vašich odberateľov až do 90 %   
  • Predmet poistenia:
  • Ak váš klient nezaplatí alebo sa dostane do insolvencie, nárok si uplatnite do 30 dní
Fixné poistné umožňuje ľahko pochopiť a spravovať poistenie pohľadávok. Využite naše prediktívne informácie na rozšírenie svojho podnikania s istotou.
Naše jasné procesy umožňujú jednoduchú a ľahkú prípravu poistnej zmluvy.  Vy následne obchodujte na fakturu a predbehnite konkurenciu doma alebo na exportných trhoch.
Okamžité krytie dostane vaše pohľadávky pod kontrolu a chráni váš cash flow. Získajte východnejšie podmienky od bánk a iných finančných veriteľov.
Ako podnikateľ sa neustále snažíte budovať svoje podnikanie a nikdy nemáte dostatok času. Každý deň prijímate rozhodnutia, ktoré kombinujú lovenie príležitostí s riadením rizík. Ak zákazník neplatí, dôsledky môžu byť vážne – môže byť ohrozený rast alebo dokonca existencia vašej firmy. Ako významný hráč v oblasti poistenia pohľadávok a bondingu úzko spolupracujeme s malými a strednými podnikmi, ktoré investujú do svojho rastu. Vypočuli sme si, čo potrebujete a zareagovali vytvorením poistného produktu, ktorý tomu zodpovedá. Produkt Simplicity je poistenie pohľadávok pre malých a stredných podnikateľov, ktorí chcú profesionálne riadiť riziká a rozvíjať svoje podnikanie s istotou.