Ešte nie ste naším klientom?

 

+421 2 5828 0911

info.sk@allianz-trade.com

Už ste naším klientom?

 

+421 2 208 618 00

klient@allianz-trade.com

alebo pošlite e-mail svojmu Account managerovi.

Zašlite vašu otázku

Nižšie nájdete odkaz na nástroj na oznamovanie nekalých praktík, ktorý spravuje Allianz Trade na Slovensku. Ak chcete podať sťažnosť, prejdite na nižšie uvedený odkaz, kde si môžete vybrať svoju krajinu a jazyk. Tento nástroj slúži na dodržiavanie zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenia práva Únie.

Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Bajkalská 19B 
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 01

IČO: 47233818
DIČ: 4020323758