SmartView

Panel nástrojov pre sofistikované riadenie kreditného rizika pomocou súboru reportov

On-line systém na monitorovanie rizík, ktorý vám poskytuje okamžitý prehľad o pohľadávkach a lepšiu kontrolu nad riadením rizika a príležitostí. Pomocou nástroja SmartView budete mať prístup k škále reportov o rizikách. Jasne prezentované informácie a analýzy vám pomôžu sledovať bonitu vášho zákazníka a zachytiť príležitosti na rast.

Registrácia:

Máte u nás poistnú zmluvu. Vytvoríme pre vás účet.  Dostanete exkluzívny prístup do našej služby Allianz Trade Grade.

Prihlásenie:

Prihláste sa a získajte podrobné informácie o každodenných činnostiach  pre riadenie vašich rizík v podnikaní.

Vytvorenie prehľadu:

Usporiadajte si kľúčové ukazovatele výkonnosti vo svojom portfóliu a analyzujte mieru prijatia rizika.

Monitorovanie expozície:

Preskúmajte trendy podľa krajín, regiónov a sektorov, identifikujte riziká podľa nadnárodných značiek alebo podľa veľkosti zákazníka.

Aktívne riadenie:

Vykonávajte rozhodnutia a sledujte vplyv na vaše portfólio zákazníkov, aby ste mali finančné aktíva pod kontrolu.

Včasná spätná väzba a kontrola vašej firmy prostredníctvom údajov a prehľadov aktualizovaných každých 24 hodín
Cenné poznatky o finančnej kondícii vašich odberateľov ako aj prehľad vášho podnikateľského profilu
Využite nástroje na vytváranie reportov, nastavte si ciele, monitorujte výsledky a spravujte plánovanie rizík
Úzko sme spolupracovali s našimi zákazníkmi, aby sme vytvorili systém, ktorý prináša excelentné údaje pre obchodné výsledky. Volá sa SmartView a dopĺňa naše poistenie pohľadávok a tiež iné služby. On-line systém SmartView vychádza z výkonného balíka vlastných údajov na poskytovanie služby monitorovania rizík, ktoré si môžu používatelia prispôsobiť vlastným potrebám. Budete ťažiť z okamžitého zobrazenia obchodných pohľadávok, čo podporuje prísnejšiu finančnú kontrolu a profesionálne vymáhanie pohľadávok. Vďaka nástroju SmartView budete mať prístup k analýze, ktorá zvýrazňuje kľúčové správy, ktoré potrebujete na monitorovanie úverovej pozície a finančnej spoľahlivosti vášho zákazníka. Váš tím pre riadenie pohľadávok to bude pri kontrole finančnej expozície považovať za základnú platformu na riadenie plánov rastu.