Zistite viac o našich produktoch poistenia pohľadávok

Už sto rokov spolupracujeme s firmami, ktoré aktívne rozširujú a zväčšujú svoje príjmy. Keď hľadajú nové trhy a nových zákazníkov, ponúkajú zmluvy a vytvárajú siete dodávateľov, vyskytujú sa nové riziká, ktoré je potrebné zvládnuť. V každom odvetví a na celom svete sa tieto podniky obrátili na nás, aby získali prehľad a služby, ktoré sa môžu využiť pri zmierňovaní rizika pri rozširovaní ich obchodovania. Zhromažďujeme a poskytujeme informácie o svojich zákazníkoch, budeme vytvárať on-line systémy, ktoré automatizujú procesy a zameriavajú pozornosť na kritické rozhodnutia. Naši zákazníci nám hovoria, že využívajú naše služby a využívame ich spätnú väzbu na plánovanie ďalších zlepšení. Vďaka našim službám budete môcť chrániť svoj cash flow a zlepšiť vaše riadenie kapitálu a zároveň spokojne rozširovať svoje podnikanie.