Poistenie pohľadávok pre stredné a veľké spoločnosti

Využite poistenie pohľadávok na ochranu cash flow

Viac ako 4 z 5 každodenných transakcií medzi firmami sú založené na fakturácií. Ak odberatelia nezaplatia, vaše finančné aktíva budú ohrozené. Poistenie pohľadávok vás chráni pred rizikom naztraderádzania vašich pohľadávok, prinaša istotu a umožňuje spoľahlivo riadiť komerčné riziká vášho podnikania.
 • Kontrola situácie odberateľa:
 • Dôveryhodnosť a finančnú stabilitu celého portfólia vašich odberateľov porovnávame s našou databázou 40 miliónov firiem.
 • Stanovenie poistných limitov:
 • Starostlivo vypočítané limity vám pomôžu pri rozhodovaní o tom, aké veľké riziko prijať pri riadení vzťahov s odberateľmi.
 • Každodenné podnikanie:
 • Obchodujete so svojimi existujúcimi odberateľmi až do výšky limitu, čím získate kontrolu nad portfóliom odberateľov.
 • Aktualizácie poistných limitov:
 • Automatické aktualizácie prinášajú nový pohľad na riadenie vzťahov s odberateľmi a ochotu podstupovať úverové riziká.
 • Rast podnikania:
 • Ak plánujete uzatvoriť zmluvy s novými odberateľmi a vstúpiť na nové trhy,  naši experti na riziká stanovia nové limity.
 • Hlásenie poistnej udalosti: 
 • Ak vám odberateľ nezaplatí, informujte nás včas a my vás odškodníme až do výšky poistnej sumy, ak dlhnie je možné vymôcť.
Ďalej uvádzame výber našich riešení:
Získajte prístup k aktuálnym informáciám o meniacom sa riziku v portfóliu vašich odberateľov.  Sledujte a riaďte vzťahy s nimi s väčšou istotou.
Vaše pohľadávky budú chránené a váš cash flow a výnosy budú bezpečnejšie.  Banky, audítori aj investori jasne uvidia silu vášho podnikania.
Objavte príležitosti na rast a expanziu. Uvoľnite si zdroje na rozvoj obchodných vzťahov s novými odberateľmi a na nových trhoch.
Ako riaditeľ alebo manažér stredne veľkej spoločnosti čelíte výzve stanoviť platobné podmienky pre existujúcich aj nových odberateľov a riadiť riziko neplatenia. Táto úloha môže byť zložitá a časovo náročná. Chceli by ste skrátiť tento čas a vidíte prínos rozhodovacích nástrojov, ktoré zmierňujú riziko neplatenia, keď sa zameriavate na rast. Produkt Corporate Advantage vám prináša podporu spoločnosti Allianz Trade, jedného z hlavných hráčov v oblasti poistenia pohľadávok a bondingu. Ponúkame celý rad služieb určených na uspokojenie potrieb stredných a veľkých spoločností. Úzko spolupracujeme s nadnárodnými spoločnosťami a máme silné zastúpenie na celom svete. Práca s nami vám poskytuje prístup k informáciám o vašich odberateľoch a vyhliadkach v reálnom čase. S našou podporou sa môžete s istotou zamerať na budovanie vášho podnikania.