Novinky a analýzy

Zostaňte informovaní o vývoji vo vašom sektore a ekonomike prostredníctvom našich noviniek a správ.
Miesto pre všetky správy Allianz Trade, ktoré vypracoval náš komunikačný tím Allianz Trade SK.
S cieľom lepšie porozumieť ekonomickému a politickému prostrediu, podnikateľským rizikám a financovania na celom svete Allianz Trade určuje rizikové skóre krajiny analýzou stoviek ekonomických ukazovateľov.
Analyzujeme riziká naprieč ekonomickými sektormi, aby sme vám poskytli hodnotný náhľad a informácie pre vaše rozhodnutia.
Analyzujeme kľúčové ekonomické, politické a spoločenské trendy, ktoré formujú budúcnosť firiem na celom svete.

Tipy pre vaše podnikanie

Prečítajte si naše tipy ako obchodovať bezpečne a podporiť rast vášho podnikania.