Poistenie pohľadávok má jeden jednoduchý cieľ: pomôcť vášmu podnikaniu vtedy, keď zákazník nezaplatí obchodnú pohľadávku.   

Táto situácia môže nastať vtedy, keď sa zákazník dostane do platobnej neschopnosti alebo naztraderadí platbu podľa zmluvných podmienok (dlhodobé neplnenie). Poistenie odškodňuje časť dlhu (až do 90 %), ktorý vám nebol vyplatený a obchodovať musíte v rámci poistného limitu, ktorý vám pre daného zákazníka poskytneme. Viac o poistných limitoch zistite tu.

Poistné sa kalkuluje konkrétne pre vašu firmu a typ biznisu, ktorý robíte. Vďaka tomu vieme zabezpečiť, aby ste získali čo najlepšie podmienky a vynikajúce služby pre vaše podnikanie, ako aj cenovo dostupnú výšku poistného.

Ak ste predtým ešte poistenie pohľadávok nevyužili, takto zistíte, aké náklady predstavuje jeden z našich najpopulárnejších typov poistnej zmluvy: Poistné vychádza z percentuálneho podielu vášho predaja, zvyčajne do 1 %. Predpokladajme, že váš predaj bol v minulom roku vo výške 2 milióny EUR a chcete pokryť celý tento obrat. Poistné by bolo zvyčajne nižšie ako 20 000.   

Pamätajte na to, že poistné sa zvyšuje alebo klesá z roka na rok. Ovplyvňujú ho straty, ktoré ste zaznamenali v minulosti, zákazníci, s ktorými obchodujete a odvetvie, v ktorom pracujete. Krytie politických rizík a obchodného rizika má vyššie náklady. Vypočítavame najlepšiu cenu pre vašu situáciu pri zohľadnení týchto faktorov a vašich potrieb.

Pohľadávky môžu tvoriť viac ako 40 % z obchodných aktív. Už len niekoľko prípadov neplatenia môže mať veľký vplyv na váš cash flow. Náklady za naztraderadené faktúry môžu byť pre firmu značné. Ak máte 5 % maržu a máte pohľadávku vo výške 100 000, na vykompenzovanie straty vo vašom zisku budete musieť vyhrať zákazky vo výške 2 miliónov.  

Navyše, vaša finančná pozícia môže byť vďaka tomu oslabená aj v iných situáciách. Napríklad to bude mať vplyv na váš cash flow, čo môže znížit vašu investičnú kapacitu. Banky a iné finančné inštitúcie vám môžu účtovať vyššie úroky. Morálka vašich zamestnancov môže byť ovplyvnená, ak sa obávajú svojej budúcnosti. Zvážte tieto dôsledky a to, aké by boli náklady, keď beriete do úvahy hodnotu, ktorú získate z poistenia pohľadávok.

Áno. Vývozcovia, ktorí majú obavy z politických udalostí, môžu tiež využiť krytie pre prípad neplnenia v priamom dôsledku udalostí v krajine kupujúceho. Typickými situáciami môže byť vojna alebo zrušenie zmluvy miestnou vládou. Ďalším príkladom je vytvorenie pravidiel vládou, ktoré bránia vývozu alebo dovozu tovaru alebo ak predpisy bránia presunom peňažných prostriedkov.

Každá firma môže profitovať z dobrého riadenia pohľadávok. Poistenie pohľadávok je na tento účel jedným z najdôležitejších nástrojov. Ak predávate iným firmám s platbou na faktúru, poistenie pohľadávok by vám mohlo priniesť veľa výhod. A aj keď obchodujete za iných podmienok, máme služby, ktoré môžu poskytnúť podporu a posilnenie vašej obchodnej činnosti.

Navrhli sme niekoľko typov poistenia pohľadávok pre rôzne veľkosti podnikateľských subjektov. Obráťte sa na nás a my vám poradíme, čo by vám najviac vyhovovalo.

Naše poistenie je určené pre firmy s tržbami aspoň 1 milión EUR ročne. Ak sú vaše tržby nižšie, naše poistenie nemusí byť pre vás najvhodnejším produktom. Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na svojho poisťovacieho makléra alebo svoju banku, kde vám budú schopní predstaviť iné spôsoby ako chrániť vaše podnikanie.

Mnohé firmy obchodujú so zákazníkmi, s ktorými podnikajú dlhodobo a zdá sa, že sú dobre finančne zabezpečení. Domnievajú sa, že sa na úhradu faktúr môžu spoľahnúť. Avšak aj tie najsilnejšie obchodné vzťahy môžu byť ovplyvnené hospodárskym cyklom a komerčnými trendmi.  

Vyžaduje si to značné investície do získavania informácií s cieľom sledovať finančnú situáciu zákazníka a vyhodnotiť riziko neplatenia. Túto investíciu vykonávame my za vás a dáme vám túto analýzu k dispozícii. Poistenie pohľadávok založené na prehľadných údajoch vám umožňuje obchodovať s istotou vo všetkých fázach hospodárskeho cyklu – ako dnes, tak aj v budúcnosti. 

Áno, máme skúsenosti s podporou dlhodobých transakcií (napríklad viacročné zmluvy). Obráťte sa na nás a dajte nám vedieť, čo potrebujete. Radi vám poradíme. 

Využívanie poistenia pohľadávok poskytuje mnohé výhody. Ak ste s poistením pohľadávok práve začali, je užitočné prehodnotiť vaše procesy a postupy, aby ste z vašej poistnej zmluvy získali čo najväčšiu hodnotu. Môžeme vám tiež poradiť ako na to. Tu sú niektoré príklady toho, čo urobiť:

  • Vzdelávajte svojich zamestnancov o používaní našich systémov. Využite naše informácie o limitoch a gradoch s cieľom zlepšiť kontrolu nad pohľadávkami a chrániť sa tak pred katastrofickými stratami vyplývajúcimi z nedobytných pohľadávok.   
  • Preukážte vyššiu kvalitu svojich pohľadávok pri rokovaní s veriteľmi s cieľom získať prístup k lepším podmienkam.
  • Zakomponujte naše informácie do vášho plánu predaja, aby ste sa zamerali na nových zákazníkov s najlepšou finančnou situáciou.   
  • Pri tvorbe stratégie a podnikateľských plánov identifikujte riziká na nových trhoch a príležitosti za pomoci našich údajov.
  • Využite prístup k našim možnostiam vymáhania pohľadávok s cieľom urýchliť úhradu.  
  • Zosúladenie vašich procesov s našimi systémami zlepší efektivitu.   
  • Posilnite svoj cash flow poistením faktúr, aby ste v prípade naztraderadenia boli odškodnení.
  • Vytvorte si finančné riadenie a vykazovanie, aby ste zistili možnosti na zlepšenie výkonnosti.