Allianz Trade API

Automatizujte svoje poistenie pohľadávok vďaka priamemu prístupu k nášmu systému

Bezpečná služba presunu údajov dopĺňa poistenie pohľadávok. Allianz Trade API integruje naše odborné znalosti do vašich IT systémov tak, aby mohli fungovať automaticky, v reálnom čase a bez bezpečnostných problémov. Váš tím pre riadenie pohľadávok bude môcť pracovať rýchlejšie, zameriavať sa na kľúčové rozhodnutia a pracovať s najnovšími informáciami.

Navrhnite rozhranie:

Spolupracujte s našim tímom na prepojení akéhokoľvek vlastného systému na správu pohľadávok alebo systému SAP®, Oracle®, Microsoft®.

Vytvorte systém:

Zosúlaďte údaje tak, aby ste v reálnom čase integrovali limity do vášho systému na správu pohľadávok a následne vytvorili automatizované procesy.

Identifikujte zdroje:

Na prístup k našim dátam a obchodným informáciám používajte technológiu zabezpečených webových služieb.

Automatizujte úlohy:

Integrujte svoje údaje o zákazníkoch s našimi informáciami o riziku a to automaticky a bez potreby časovo náročného a chybového ručného zadávania.

Zlepšite efektivitu:

Využite poznatky našich odborníkov ohľadne osvedčených postupov v procese a technológii riadenia pohľadávok.

Vykonávajte rozhodnutia rýchlejšie a s väčšou istotou pomocou automatizovaných procesov, ktoré prinášajú väčšiu presnosť.
Využite naše údaje a nástroje na analýzu trendov a pripravte sa na vývoj na trhu.
Preneste údaje na jedno centrálne miesto, aby ste umožnili ich porovnávanie a konzistentné postupy.
Zabezpečená elektronická služba vám spolu s vaším poistením pohľadávok umožní efektívne spravovanie vašich poistných zmlúv. Navrhli sme a zostavili systém, ktorý je priamo založený na potrebách vášho tímu pre riadenie pohľadávok. Systém Allianz Trade API preberá silu naších znalostí a prenáša ich do vašich IT systémov, aby poskytol automatickú prevádzku v reálnom čase bez bezpečnostných problémov. Dokážeme zrýchliť vaše vlastné procesy riadenia pohľadávok tým, že odstránime časovo náročnú prácu zadávania údajov a kontroly faktov a nahradíme ich vopred nastavenými upozorneniami a prehľadnými správami. S využitím systému Allianz Trade API spolu s naším on-line nástrojom riadenia rizík Smartview budete môcť pracovať rýchlejšie, zameriavať sa na kľúčové rozhodnutia a používať aktuálne informácie o kreditných rizikách.