Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Allianz Trade je ochranná známka používaná na označenie celého radu služieb poskytovaných skupinou Euler Hermes (ďalej len „Euler Hermes").

Euler Hermes, člen skupiny Allianz, je globálnym lídrom v poistení obchodných úverov a uznávaným špecialistom v oblasti záruk, vymáhania pohľadávok, štruktúrovaných obchodných úverov a politického rizika. Euler Hermes pôsobí vo viac ako 50 krajinách a má 5 800 zamestnancov.

V tejto časti našej webovej stránky nájdete informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, ako napríklad o tom, akým spôsobom a aké kategórie osobných údajov sa budú zhromažďovať, spracúvať a používať, prečo sa zhromažďujú, s kým sú zdieľané a aké práva máte v tejto súvislosti.

 

Oznámenia o ochrane osobných údajov sú prispôsobené Vašej situácii, či už ste:

-        Návštevník webovej stránky: Navštevujete našu webovú stránku.

-        Partner: Ste, pracujete alebo zastupujete podnik, ktorý je v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Euler Hermes.

-        Tretia strana: Ste, pracujete alebo zastupujete podnik tretej strany.

Tieto oznámenia o ochrane osobných údajov si môžete prečítať kliknutím na príslušnú kartu nachádzajúcu sa na ľavej strane tejto stránky.

 

Môžete spadať aj do viac ako jednej z týchto kategórií, v takom prípade sa môžete dozvedieť priamo tu, ako spracúvame Vaše osobné údaje v každej z týchto rôznych situácií.

 

Podmienky týchto oznámení o ochrane osobných údajov podliehajú akýmkoľvek dodatočným podmienkam, vyhláseniam alebo iným zmluvným podmienkam, ktoré ste uzavreli so spoločnosťou Euler Hermes, ako sú vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo oznámenia klientov, ako aj všetkým platným a účinným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak ste uchádzačom o zamestnanie, môžete si pozrieť príslušné oznámenie o ochrane osobných údajov v sekcii kariéry na našej webovej stránke.

 

Ako člen skupiny Allianz je Euler Hermes viazaný vnútornými predpismi spoločnosti Allianz (BCR).  Tieto predpisy upravujú medzinárodný prenos osobných údajov medzi spoločnosťami skupiny Allianz pôsobiacimi v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a spoločnosťami skupiny Allianz mimo tejto oblasti a opisujú Vaše práva v súvislosti s takýmito prenosmi, čo robiť, ak chcete uplatniť svoje práva alebo namietať takéto prenosy a ako nás kontaktovať. Záväzné vnútorné predpisy spoločnosti Allianz si môžete pozrieť tu.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa toho, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka pre ochranu údajov poštou alebo e-mailom prostredníctvom nižšie uvedených údajov:

 

E-mail:                 privacy.group@allianz-trade.com

 

Pošta:   Euler Hermes

Pracovník pre ochranu údajov skupiny

1. place des Saisons

92048 Paris – La Défense CEDEX

Francúzsko

 

Keďže toto oznámenie o ochrane osobných údajov neustále aktualizujeme, pravidelne ho kontrolujte.

 

Táto stránka bola naposledy aktualizovaná 01 February 2023. 

1. Úvod

1.1      Allianz Trade a Euler Hermes

Allianz Trade je ochranná známka používaná na označenie celého radu služieb poskytovaných skupinou Euler Hermes (ďalej len „Euler Hermes"). Euler Hermes, člen skupiny Allianz, je globálnym lídrom v poistení obchodných úverov a uznávaným špecialistom v oblasti záruk, vymáhania pohľadávok, štruktúrovaných obchodných úverov a politického rizika. Euler Hermes pôsobí vo viac ako 50 krajinách a má 5 800 zamestnancov.

Keď spracúvame informácie týkajúce sa fyzickej osoby, napríklad živnostníka, partnera alebo riaditeľa spoločnosti, ide o osobné údaje a tieto informácie spracúvame v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spoločnosť Euler Hermes rešpektuje platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy pri používaní osobných údajov.

1.2      Rozsah tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Euler Hermes oceňuje Vašu návštevu tejto webovej stránky a Váš záujem o naše služby a produkty. Vaše súkromie je pre nás dôležité a chceme, aby ste sa pri návšteve našich stránok cítili bezpečne. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, akým spôsobom a aké typy osobných údajov sa budú zhromažďovať, spracúvať a používať počas a po Vašich návštevách tejto webovej stránky, prečo sa zhromažďujú, s kým sa zdieľajú a aké práva v tejto súvislosti máte.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky informácie, ktoré spoločnosť Euler Hermes získala prostredníctvom Vášho používania tejto webovej stránky. Nevzťahuje sa na žiadne webové stránky kontrolované tretími stranami, ktoré nie sú prepojené so spoločnosťou Euler Hermes, na ktoré môže táto webová stránka odkazovať. Prečítajte si vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok tretích strán, pretože spoločnosť Euler Hermes nie je zodpovedná za obsah alebo postupy ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán a nemá žiadny vplyv na obsah ani postupy ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán.

Podmienky tohto oznámenia o ochrane osobných údajov podliehajú akýmkoľvek dodatočným podmienkam, vyhláseniam alebo iným zmluvným podmienkam, ktoré ste uzavreli so spoločnosťou Euler Hermes, ako sú vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo oznámenia klientov, ako aj všetkým platným a účinným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ďalšie informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje tam, kde sa nachádzate, pracujete alebo zastupujete podnik, ktorý má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Euler Hermes, alebo ak pracujete alebo zastupujete podnik tretej strany, kliknite na príslušnú kartu nachádzajúcu sa na ľavej strane tejto stránky a prečítajte si príslušné oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak ste uchádzačom o zamestnanie, môžete si pozrieť príslušné oznámenie o ochrane osobných údajov v sekcii kariéry na našej webovej stránke.

Keďže toto oznámenie o ochrane osobných údajov neustále aktualizujeme, pravidelne ho kontrolujte.

1.3      Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontroluje a je zodpovedná za uchovávanie a spracúvanie osobných údajov v papierových alebo elektronických súboroch. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na nasledujúcich prevádzkovateľov údajov definovaných v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch o ochrane údajov:

 

Euler Hermes SA / NV

ktorá pôsobí prostredníctvom svojich pobočiek

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

Belgicko

Euler Hermes Group SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Francúzsko

Euler Hermes Services SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Francúzsko

 

2. Aké osobné údaje spracúvame?

2.1      Keď si prezeráte túto webovú stránku

Keď navštívite túto webovú stránku, náš webový server automaticky zaznamená podrobnosti o Vašej návšteve vrátane údajov: IP adresa, webová stránka, z ktorej ste nás navštívili, typ použitého prehliadača, stránky, ktoré navštevujete, a dátum a trvanie Vašej návštevy tejto webovej stránky.

Tieto osobné údaje použijeme na nasledujúce účely:

§  na technickú správu, výskum a vývoj tejto webovej stránky;

§  na výskum a analýzu v súvislosti s našimi obchodnými vzťahmi;

§  na prevenciu a odhaľovanie podvodov;

§  na plnenie si všetkých zákonných povinností (napr. daňových, účtovných a správnych povinností)

Tam, kde potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vás informujeme. V opačnom prípade spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme splnili naše oprávnené obchodné záujmy (vrátane ochrany našich systémov a vykonávania prieskumu a analýzy trhu) alebo tam, kde je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, alebo na splnenie zákonných povinností, alebo ako to povoľuje zákon, napr. na obranu právnych nárokov. Následne Vaše osobné údaje vymažeme. Analytické súbory cookies sa vymažú po 13 mesiacoch a preferencie súborov cookies sa vymažú po 6 mesiacoch.

 

2.2      Keď nás kontaktujete prostredníctvom tejto webovej stránky

Keď nás kontaktujete prostredníctvom tejto webovej stránky (napríklad vyplnením webového formulára), môžeme zhromažďovať a spracúvať rôzne typy osobných údajov vrátane: Priezviska, mena, titulu, adresy, pohlavia, kontaktných údajov, pracovného zaradenia, názvu spoločnosti, firmu a/alebo povolanie a/alebo číslo akcionára.

Tieto údaje zhromažďujeme len tam, kde sa nám ich rozhodnete poskytnúť.

Tieto osobné údaje použijeme na nasledujúce účely:

§  pre správu a marketing zákazníkov a používateľov;

§  na udržiavanie obchodných vzťahov;

§  na výskum a analýzu v súvislosti s našimi obchodnými vzťahmi;

§  aby sme Vás mohli informovať o našich udalostiach, službách, produktoch a novinkách, keď navštívite túto webovú stránku alebo keď sa prihlásite na odber nášho bulletinu alebo mailing listu;

§  za účelom dodržiavania právnych predpisov o cenných papieroch, požiadaviek na kótovanie verejných spoločností a súvisiacich zákonov a predpisov;

§  na plnenie si všetkých zákonných povinností (napr. daňových, účtovných a správnych povinností)

Tam, kde potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vás informujeme. V opačnom prípade spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme splnili naše oprávnené obchodné záujmy (vrátane udržiavania kontaktu s klientmi, poskytovania aktualizácií a informácií o spoločnosti Euler Hermes, organizovania a organizovania podujatí a vykonávania prieskumu a analýzy trhu) alebo tam, kde je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti. Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracúvať aj za účelom uzavretia zmluvy s Vami alebo na plnenie našich povinností vyplývajúcich z existujúcej zmluvy uzavretej s Vami.

Tieto údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, alebo na splnenie zákonných povinností, alebo ako to povoľuje zákon, napr. na obranu právnych nárokov. Následne Vaše osobné údaje vymažeme.

 

2.3      Ak ste potenciálny zákazník

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe Vášho súhlasu s cieľom informovať Vás o našich produktoch, službách a ponukách.

Na tento účel môžeme spracúvať: Vaše meno, pohlavie, spoločnosť, podnikanie, povolanie a/alebo pracovné zaradenie, pracovnú poštovú adresu, pracovnú e-mailovú adresu a pracovné telefónne číslo. Tieto informácie získavame priamo od Vás.

Tieto informácie budú uchovávané tak dlho, ako budete chcieť zostať v kontakte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

3. Súbory cookies a doplnky sociálnych médií

3.1 Používajú sa na tejto webovej stránke cookies?

Technológia sledovania nám pomáha spravovať a zlepšovať použiteľnosť webovej stránky Euler Hermes, napríklad tým, že zisťuje, či v minulosti došlo k nejakému kontaktu medzi Vaším počítačom a nami a identifikuje najobľúbenejšie časti tejto webovej stránky.

Na základe podrobnejšieho popisu používania súborov cookies Vám náš nástroj na správu súborov cookies pomáha spravovať Vaše preferencie súborov cookies vrátane poskytnutia súhlasu. Odkaz na príslušný nástroj na správu súborov cookies nájdete nižšie. Svoj súhlas s používaním určitých súborov cookies môžete kedykoľvek odvolať pomocou vyššie uvedeného nástroja.

Keď uložíte nastavenia súborov cookies, mali by sa vzťahovať aj na Vaše budúce návštevy tejto webovej stránky. Z technických dôvodov, ktoré sú mimo našej kontroly, to však nie je možné zaručiť. Ak napríklad obnovíte prehliadač, vymažete súbory cookies alebo vstúpite na túto webovú stránku z iného prehliadača alebo zariadenia, nastavenia súborov cookies sa môžu stratiť. Ak chcete dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy, v niektorých krajinách môžete byť požiadaní, aby ste pri prvej návšteve tejto webovej stránky potvrdili svoje nastavenia súborov cookies. Ak sa nachádzate v krajine, v ktorej sa od Vás automaticky vyžaduje, aby ste nastavili nastavenia súborov cookies, môže sa pri budúcej návšteve zobraziť výzva na ich opätovné nastavenie.

V mnohých prípadoch môžete sledovacie technológie ovládať aj pomocou prehliadača. Uistite sa, že nastavenie Vášho prehliadača odráža, či chcete byť upozornení a/alebo akceptovať sledovacie technológie (ako sú súbory cookies), ak je to možné. Konkrétne možnosti Vášho prehliadača a pokyny, ako ich používať, sa zvyčajne nachádzajú v príručke alebo súbore pomocníka Vášho prehliadača.

Bez sledovacích technológií môže byť dostupnosť služieb poskytovaných touto webovou stránkou znížená alebo časti našich webových stránok už nemusia fungovať správne.

[Tlačidlo]

3.2. Ako sa na tejto webovej stránke používajú doplnky sociálnych médií?

Webová stránka spoločnosti Euler Hermes používa tieto doplnky sociálnych médií ("doplnky"):

§  Tlačidlo Zdieľať na Facebooku, riadené spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA;

§  Tlačidlo Tweet, riadené spoločnosťou Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;

§  Tlačidlo Xing, prevádzkované spoločnosťou XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Nemecko;

§  Tlačidlo Zdieľať na LinkedIn, prevádzkované spoločnosťou LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Všetky doplnky sú označené značkami príslušných operátorov Facebook, Twitter, Xing a LinkedIn (ďalej len "Operátor"). Na zvýšenie úrovne ochrany údajov a v súlade s platnými zákonmi a predpismi sme implementovali ďalšie programy prostredníctvom "riešenia 2 kliknutiami". Tento postup zabezpečuje, že pri návšteve webovej stránky spoločnosti Euler Hermes nie je nadviazané žiadne priame spojenie Vášho prehliadača so servermi Operátora. Iba ak si doplnky aktivujete kliknutím na ne a tým udelíte súhlas s prenosom údajov, Váš prehliadač nadviaže priame spojenie so serverom príslušného Operátora. Obsah doplnkov potom Operátori prenášajú priamo do Vášho prehliadača a integrujú ich do webovej stránky.

Prijatím doplnku Operátor dostane informáciu, že sa Váš prehliadač dostal na webovú stránku spoločnosti Euler Hermes. Ak ste sa pri návšteve webovej stránky Allianz prihlásili do svojho účtu, Operátor môže Vašu návštevu priamo pripojiť k Vášmu účtu. Ak spolupracujete s doplnkom, napr. kliknutím na tlačidlo Facebook, tlačidlo Tweet, či tlačidlo Zdieľať na LinkedIn, údaje budú prenesené priamo z Vášho prehliadača k Operátorovi a uložené Operátorom. Okrem toho budú informácie zverejnené na príslušnej sociálnej sieti alebo na Vašom účte Twitter a budú viditeľné pre Vaše kontakty. Ak si neželáte, aby sa tieto údaje prenášali Operátorom, musíte sa odhlásiť zo svojho príslušného účtu predtým, než kliknete na doplnky a aktivujete ich. Spoločnosť XING AG používa Vaše údaje iba na to, aby ponúkala zdieľané funkcie (napr. výpočet / zobrazenie počítadla) a neukladá Vaše osobné údaje ani nehodnotí Vaše správanie používateľa.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania, spracúvania a používania údajov nájdete v nižšie uvedených vyhláseniach o ochrane osobných údajov:

§  Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

§  Twitter: https://twitter.com/privacy

§  XING AG: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection 

§  LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Zabezpečujeme, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali spôsobom, ktorý je zlučiteľný s vyššie uvedenými účelmi.

Na určené účely môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté nasledujúcim stranám, ktoré pôsobia ako prevádzkovatelia údajov tretích strán:

§  Ostatné spoločnosti skupiny Allianz;

§  Autorizovaní zástupcovia a poskytovatelia služieb tretích strán.

Na uvedené účely môžeme tiež zdieľať Vaše osobné údaje s nasledujúcimi stranami, ktoré pôsobia ako spracúvatelia údajov podľa našich pokynov:

§  Ostatné spoločnosti skupiny Allianz;

§  autorizovaní zástupcovia, poskytovatelia služieb, ktorí uľahčujú a/alebo poskytujú časti našich služieb, a agentúry zaoberajúce sa analýzou výskumu; a

§  sprostredkovatelia, konzultanti alebo odborníci spravujúci komunikáciu a podujatia sponzorované Spoločnosťou Euler Hermes.

Nakoniec môžeme zdieľať Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:

§  S orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi, vládnymi a regulačnými orgánmi na splnenie platných právnych alebo regulačných povinností, ak sme zo zákona povinní tak urobiť.

5. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) aj mimo neho vyššie uvedenými stranami, vždy v súlade so zmluvnými obmedzeniami týkajúcimi sa dôvernosti a bezpečnosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o ochrane údajov. Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať stranám, ktoré nie sú oprávnené ich spracúvať.

Vždy, keď prenášame Vaše osobné údaje na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou skupiny Allianz, urobíme tak na základe záväzných vnútorných predpisov spoločnosti Allianz (BCR) známymi ako Allianz Privacy Standard (APS), ktoré stanovujú primeranú ochranu osobných údajov a ktoré sú pre spoločnosti skupiny Allianz právne záväzné. Verejná verzia APS a zoznam spoločností skupiny Allianz, ktoré ich dodržiavajú, sú prístupné tu.

Ak sa neuplatnia predpisy Allianz Privacy Standard , namiesto toho podnikneme kroky na zabezpečenie toho, aby prenos Vašich osobných údajov mimo EHP získal primeranú úroveň ochrany, rovnako ako v EHP. Môžete zistiť, na aké záruky sa spoliehame pri takýchto prevodoch (napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ) tým, že nás kontaktujete, ako je uvedené nižšie.

6. Aké sú Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov?

6.1      Práva GDPR

Ak to umožňujú platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo:

§  Získať prístup k osobným údajom, ktoré o Vás máme, a získať informácie o pôvode údajov, účeloch a prostriedkoch spracúvania, podrobnosti o prevádzkovateľovi (prevádzkovateľoch), spracúvateľovi (spracúvateľoch) údajov a stranách, ktorým môžu byť údaje poskytnuté.

§  Odvolať svoj súhlas kedykoľvek, keď sa Vaše osobné údaje spracúvajú s Vaším súhlasom.

§  Aktualizovať a opraviť svoje osobné údaje tak, aby boli presné.

§  Vymazať svoje osobné údaje z našich záznamov, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely.

§  Obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov za určitých okolností, napr. ak ste spochybnili presnosť Vašich osobných údajov, na obdobie, ktoré nám umožňuje overiť ich presnosť.

§  Namietať proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali, alebo nám povedať, aby sme ich prestali spracúvať (a to aj na účely priameho marketingu).

§  Získať svoje osobné údaje v elektronickom formáte.

§  Podať sťažnosť nám a/alebo príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Tieto práva môžete uplatniť tým, že nás kontaktujete a uvediete svoje meno a e-mailovú adresu, ako aj účel Vašej žiadosti pomocou nášho formulára Žiadosť dotknutej osoby, ktorý je k dispozícii na adrese: Formulár Žiadosť dotknutej osoby

 

6.2      Obyvatelia Kalifornie

Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA) poskytuje spotrebiteľom (obyvateľom Kalifornie) osobitné práva týkajúce sa ich osobných údajov. Tieto práva sú popísané v nasledujúcej časti.

Prístup ku konkrétnym informáciám a právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať spoločnosť Euler Hermes, aby Vám poskytla určité informácie o našom zhromažďovaní a používaní Vašich osobných údajov za posledných 12 mesiacov. Keď obdržíme a potvrdíme Vašu overiteľnú požiadavku spotrebiteľa, oznámime Vám v prenosnom formáte:

§  Kategórie osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili.

§  Kategórie zdrojov osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili.

§  Naše obchodné účely na zhromažďovanie alebo predaj týchto osobných údajov.

§  Kategórie tretích strán, s ktorými zdieľame tieto osobné údaje.

§  Konkrétne osobné údaje, ktoré sme o Vás zhromaždili.

Vymazanie informácií

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich informácií v rámci práv poskytnutých CCPA. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, ak je uchovávanie osobných údajov potrebné na niektorú z týchto činností:

§  poskytovanie tovaru alebo služieb;

§  zisťovanie alebo riešenie problémov súvisiacich so zabezpečením alebo funkčnosťou;

§  dodržiavanie zákona;

§  vykonávanie výskumu vo verejnom záujme;

§  ochrana práva na slobodu prejavu; alebo

§  vykonávanie akékoľvek činnosti na interné účely, ktoré by ste mohli odôvodnene očakávať

Zákaz diskriminácie

Spoločnosť Euler Hermes Vás nebude diskriminovať za uplatňovanie akéhokoľvek z Vašich práv podľa CCPA. Pokiaľ to nepovoľuje CCPA, nebudeme:

§  Vám odopierať tovar alebo služby.

§  účtovať Vám iné ceny alebo sadzby za tovar alebo služby, a to vrátane poskytovania zliav, rabatov alebo iných výhod či ukladania sankcií.

§  Vám poskytovať inú úroveň alebo kvalitu tovaru alebo služieb.

§  naznačovať, že môžete získať inú cenu alebo sadzbu za tovar alebo služby alebo inú úroveň kvality tovaru alebo služieb.

Predaj osobných údajov

Spoločnosť Euler Hermes nepredáva a za posledných 12 mesiacov nepredávala žiadne osobné údaje návštevníkov svojich webových stránok.

7. Ochrana Vašich osobných údajov

7.1      Aké bezpečnostné opatrenia chránia informácie zhromaždené prostredníctvom tejto webovej stránky?

Na ochranu Vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej stránky, sme zaviedli primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo zničením.

7.2      Ako zaobchádzame s elektronickými správami zasielanými spoločnosti Euler Hermes a od nej?

Všetky elektronické správy zasielané spoločnosti Euler Hermes a od spoločnosti Euler Hermes sú chránené primeranými technickými a organizačnými opatreniami a môžu byť prístupné len v odôvodnených prípadoch v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. súdny príkaz, podozrenie z trestného konania, porušenie regulačných povinností) konkrétnym osobám vo vymedzených funkciách (napr. Právne, Compliance, Risk). Všetky e-maily sú po uplynutí príslušnej lehoty uchovávania zlikvidované.

7.3      Na čo by ste mali myslieť pri odosielaní údajov cez internet?

Internet sa vo všeobecnosti nepovažuje za bezpečné prostredie a k informáciám zasielaným prostredníctvom internetu (napríklad na webovú stránku spoločnosti Euler Hermes alebo prostredníctvom elektronickej správy) môžu mať prístup neoprávnené tretie strany, čo môže viesť k zverejneniu, zmenám obsahu alebo technickým poruchám. Aj keď sa odosielateľ aj príjemca nachádzajú v tej istej krajine, informácie odoslané prostredníctvom internetu sa môžu prenášať cez medzinárodné hranice a môžu byť postúpené krajine s nižšou úrovňou ochrany údajov ako v krajine Vášho bydliska.

Spoločnosť Euler Hermes nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť Vašich informácií počas ich prenosu spoločnosti Euler Hermes cez internet. V záujme ochrany svojho súkromia si môžete vybrať iný spôsob komunikácie so spoločnosťou Euler Hermes, ak to považujete za vhodné.

8. Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa toho, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka pre ochranu údajov poštou alebo e-mailom prostredníctvom nižšie uvedených údajov:

 

Pošta:                  Euler Hermes

Pracovník pre ochranu údajov skupiny

1. place des Saisons

92048 Paris – La Défense CEDEX

Francúzsko

 

E-mail:                 privacy.group@allianz-trade.com

 

9. Ako často aktualizujeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov neustále kontrolujeme a z času na čas ho meníme. Najnovšia verzia bude vždy k dispozícii tu. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 01 February 2023. 

1. Úvod

1.1      Allianz Trade a Euler Hermes

Allianz Trade je ochranná známka používaná na označenie celého radu služieb poskytovaných skupinou Euler Hermes (ďalej len „Euler Hermes"). Euler Hermes, člen skupiny Allianz, je globálnym lídrom v poistení obchodných úverov a uznávaným špecialistom v oblasti záruk, vymáhania pohľadávok, štruktúrovaných obchodných úverov a politického rizika. Euler Hermes pôsobí vo viac ako 50 krajinách a má 5 800 zamestnancov.

 Keď spracúvame informácie týkajúce sa fyzickej osoby, napríklad živnostníka, partnera alebo riaditeľa spoločnosti, ide o osobné údaje a tieto informácie spracúvame v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi  predpismi. Spoločnosť Euler Hermes rešpektuje platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy pri používaní osobných údajov.

1.2      Rozsah tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na akékoľvek informácie, ktoré spoločnosť Euler Hermes získala, keď ste, pracujete alebo zastupujete podnik, ktorý je v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Euler Hermes.

Podmienky tohto oznámenia o ochrane osobných údajov podliehajú akýmkoľvek dodatočným podmienkam, vyhláseniam alebo iným zmluvným podmienkam, ktoré ste uzavreli so spoločnosťou Euler Hermes, ako sú vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo oznámenia klientov, ako aj všetkým platným a účinným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje pri návšteve našej webovej stránky, alebo ak ste vlastníkom, riaditeľom alebo zástupcom firmy, kliknite na príslušnú kartu nachádzajúcu sa na ľavej strane tejto stránky a prečítajte si príslušné oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak ste uchádzačom o zamestnanie, môžete si pozrieť príslušné oznámenie o ochrane osobných údajov v sekcii kariéry na našej webovej stránke.

Keďže toto oznámenie o ochrane osobných údajov neustále aktualizujeme, pravidelne ho kontrolujte.

1.3      Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontroluje a je zodpovedná za uchovávanie a spracúvanie osobných údajov v papierových alebo elektronických súboroch. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na nasledujúcich prevádzkovateľov údajov definovaných v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch o ochrane údajov:

Euler Hermes SA / NV

ktorá pôsobí prostredníctvom svojich pobočiek

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

Belgicko

Euler Hermes Group SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Francúzsko

Euler Hermes Services SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Francúzsko

 

2. Aké osobné údaje spracúvame?

2.1      Účely

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

§  na prípravu ponuky pre naše produkty a dodávanie našich služieb;

§  na plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov alebo záväzkov medzi spoločnosťou Euler Hermes a podnikom, pre ktorý pracujete alebo ktorý zastupujete;

§  na zriaďovanie a udržiavanie používateľských účtov pre našich zákazníkov a partnerov a poskytovanie technickej podpory;

§  na udržiavanie obchodných vzťahov a organizáciu a usporadúvanie stretnutí a iných podujatí;

§  aby sme Vás mohli informovať o udalostiach, službách, produktoch a novinkách;

§  za účelom vykonávania výskumu a analýzy s ohľadom na naše služby a obchodné vzťahy;

§  za účelom predchádzania podvodom a ich odhaľovania a zabezpečovania nástrojov a systémov Euler Hermes a Allianz;

§  za účelom dodržiavania právnych predpisov o cenných papieroch, požiadaviek na kótovanie verejných spoločností a súvisiacich zákonov a predpisov;

§  za účelom plnenia si všetkých zákonných povinností (napr. daňových, účtovných a správnych povinností)

2.2      Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame na základe potreby prípravy a/alebo plnenia zmluvy s Vami a na základe našich oprávnených obchodných záujmov na vyššie uvedené účely vrátane plnenia zmluvy s podnikom, pre ktorý pracujete alebo zastupujete.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe našich zákonných povinností, aby sme vyhoveli žiadostiam orgánov činných v trestnom konaní alebo ak to vyžadujú alebo povoľujú platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy, súdne príkazy, vládne nariadenia alebo vládne orgány, ak je potrebné vyšetriť, zabrániť alebo prijať opatrenia týkajúce sa nezákonných činností, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby alebo porušenie našich pravidiel alebo podmienok. To zahŕňa napríklad splnenie našich povinností "Poznaj svojho zákazníka".

Tam, kde potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vás informujeme.

2.3      Kategórie osobných údajov

Tieto údaje zahŕňajú, podľa situácie:

§  Meno, priezvisko, pohlavie, titul;

§  Obchodné kontaktné údaje vrátane obchodnej adresy, firemného telefónneho čísla, e-mailovej adresy firmy;

§  pracovné zaradenie, obchodnú úlohu a zodpovednosť;

§  Názov spoločnosti, podniku a/alebo povolania;

§  informácie o akcionároch.

2.4      Zdroje informácií

Tieto informácie nám poskytujete Vy, Váš zamestnávateľ, podnik, ktorý zastupujete, alebo tretie strany.

Uistite sa, aby príslušné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Euler Hermes, boli spoľahlivé, presné, úplné a aktuálne. V prípade, že je potrebné tieto údaje aktualizovať, upraviť alebo vymazať, zaväzujete sa bezodkladne písomne informovať spoločnosť Euler Hermes.

2.5      Trvanie uchovávania

Tieto údaje uchovávame tak dlho, ako sú relevantné pre zmluvný vzťah a nevyhnutné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, alebo na splnenie našich zákonných povinností, alebo ako to umožňuje všeobecne záväzný právny predpis za účelom ochrany našich legitímnych obchodných a právnych záujmov, napr. na obranu právnych nárokov. Následne Vaše osobné údaje vymažeme.

3. Profilovanie

Článok 4.4 GDPR definuje "Profilovanie" ako akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúcu v používaní osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa výkonu tejto fyzickej osoby v práci, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta alebo pohybu tejto fyzickej osoby.

Naša činnosť v oblasti služieb zahŕňa profilovanie podnikov s cieľom posúdiť úverové riziko prostredníctvom známky distribuovanej našim zákazníkom, ktorí pôsobia v oblastiach B2B. Toto profilovanie môže zahŕňať automatické rozhodovanie.

Známka Euler Hermes je ukazovateľom nášho hodnotenia finančnej stability podniku podľa dostupných informácií a s 12-mesačnou pravdepodobnosťou predpovedá, či je pravdepodobné, že podnik zaplatí faktúry včas, dostane úver alebo či podlieha iným špecifickým rizikám.

Známka Euler Hermes môže mať dôsledky z hľadiska poistného krytia. V závislosti od známky budú môcť zákazníci Euler Hermes využívať poistné krytie svojich úverových rizík. Naša známka neobsahuje žiadne odporúčanie spoločnosti Euler Hermes uzavrieť akékoľvek zmluvy alebo uskutočniť dodávku. Našim zákazníkom je k dispozícii príslušná dokumentácia na pochopenie a interpretáciu každej známky.

V súlade s článkom 21 GDPR môžu všetci živnostníci, jednoosobové spoločnosti, akcionári, zástupcovia a vlastníci podnikov, pokiaľ ide o fyzické osoby, ktorých údaje boli použité v rámci klasifikačnej činnosti spoločnosti Euler Hermes, požiadať o vysvetlenie rozhodnutia dosiahnutého po takomto posúdení a výsledok môžu napadnúť pridaním alebo opravou informácií, na ktorých bola známka založená, a to kontaktovaním spoločnosti Euler Hermes na adrese uvedenej v časti 1.3.

Na účely pridelenia známky používame rôzne modely a algoritmy, ktoré sú neustále monitorované a vylepšované. Nepoužívame čierne listiny a nespracúvame žiadne osobné údaje osobitnej kategórie opísané v článku 9 ods. 1 GDPR.

Naša činnosť v oblasti klasifikácie sa vykonáva na účely vyplývajúce z oprávneného záujmu spoločnosti Euler Hermes poskytovať svojim zákazníkom informácie, ako aj služby poistenia obchodných úverov, a najmä plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmlúv o príslušných službách a poistných zmlúv. Naša činnosť ako poisťovateľa je vysoko regulovaná a pod dohľadom príslušných orgánov.

4. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Zabezpečujeme, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali spôsobom, ktorý je zlučiteľný s vyššie uvedenými účelmi.

Na určené účely môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté nasledujúcim stranám, ktoré pôsobia ako prevádzkovatelia údajov tretích strán:

§  ostatné spoločnosti skupiny Allianz;

§  autorizovaní zástupcovia, sprostredkovatelia a poskytovatelia služieb tretích strán.

Na uvedené účely môžeme tiež zdieľať Vaše osobné údaje s nasledujúcimi stranami, ktoré pôsobia ako spracúvatelia údajov podľa našich pokynov:

§  ostatné spoločnosti skupiny Allianz;

§  autorizovaní zástupcovia, poskytovatelia služieb, ktorí uľahčujú a/alebo poskytujú časti našich služieb, a agentúry zaoberajúce sa analýzou výskumu; a

§  sprostredkovatelia, konzultanti alebo odborníci spravujúci komunikáciu a podujatia sponzorované Spoločnosťou Euler Hermes.

Nakoniec môžeme zdieľať Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:

§  S orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi, vládnymi a regulačnými orgánmi na splnenie platných právnych alebo regulačných povinností, ak sme zo zákona povinní tak urobiť.

5. Kde budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) aj mimo neho vyššie uvedenými stranami, vždy v súlade so zmluvnými obmedzeniami týkajúcimi sa dôvernosti a bezpečnosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o ochrane údajov. Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať stranám, ktoré nie sú oprávnené ich spracúvať.

Vždy, keď prenášame Vaše osobné údaje na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou skupiny Allianz, urobíme tak na základe záväzných vnútorných predpisov spoločnosti Allianz (BCR) známymi ako Allianz Privacy Standard (APS), ktoré stanovujú primeranú ochranu osobných údajov a ktoré sú pre spoločnosti skupiny Allianz právne záväzné. Verejná verzia APS a zoznam spoločností skupiny Allianz, ktoré ich dodržiavajú, sú prístupné tu.

Ak sa neuplatnia predpisy Allianz Privacy Standard, namiesto toho podnikneme kroky na zabezpečenie toho, aby prenos Vašich osobných údajov mimo EHP získal primeranú úroveň ochrany, rovnako ako v EHP. Môžete zistiť, na aké záruky sa spoliehame pri takýchto prevodoch (napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ) tým, že nás kontaktujete, ako je uvedené nižšie.

6. Aké sú Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov?

6.1      Práva GDPR

Ak to umožňujú platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo:

§  Získať prístup k osobným údajom, ktoré o Vás máme, a získať informácie o pôvode údajov, účeloch a prostriedkoch spracúvania, podrobnosti o prevádzkovateľovi (prevádzkovateľoch), spracúvateľovi (spracúvateľoch) údajov a stranách, ktorým môžu byť údaje poskytnuté.

§  Odvolať svoj súhlas kedykoľvek, keď sa Vaše osobné údaje spracúvajú s Vaším súhlasom.

§  Aktualizovať a opraviť svoje osobné údaje tak, aby boli presné.

§  Vymazať svoje osobné údaje z našich záznamov, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely.

§  Obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov za určitých okolností, napr. ak ste spochybnili presnosť Vašich osobných údajov, na obdobie, ktoré nám umožňuje overiť ich presnosť.

§  Namietať proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali, alebo nám povedať, aby sme ich prestali spracúvať (a to aj na účely priameho marketingu).

§  Získať svoje osobné údaje v elektronickom formáte.

§  Podať sťažnosť nám a/alebo príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Tieto práva môžete uplatniť tým, že nás kontaktujete a poskytnete svoje meno a e-mailovú adresu, ako aj účel Vašej žiadosti pomocou nášho formulára Žiadosť dotknutej osoby dostupného na adrese: -> formulár Žiadosť dotknutej osoby

6.2      Obyvatelia Kalifornie

Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA) poskytuje spotrebiteľom (obyvateľom Kalifornie) osobitné práva týkajúce sa ich osobných údajov. Tieto práva sú popísané v nasledujúcej časti.

Prístup ku konkrétnym informáciám a právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať spoločnosť Euler Hermes, aby Vám poskytla určité informácie o našom zhromažďovaní a používaní Vašich osobných údajov za posledných 12 mesiacov. Keď obdržíme a potvrdíme Vašu overiteľnú požiadavku spotrebiteľa, oznámime Vám v prenosnom formáte:

§  Kategórie osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili.

§  Kategórie zdrojov osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili.

§  Naše obchodné účely na zhromažďovanie alebo predaj týchto osobných údajov.

§  Kategórie tretích strán, s ktorými zdieľame tieto osobné údaje.

§  Konkrétne osobné údaje, ktoré sme o Vás zhromaždili.

Vymazanie informácií

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich informácií v rámci práv poskytnutých CCPA. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, ak je uchovávanie osobných údajov potrebné na niektorú z týchto činností:

§  poskytovanie tovaru alebo služieb;

§  zisťovanie alebo riešenie problémov súvisiacich so zabezpečením alebo funkčnosťou;

§  dodržiavanie zákona;

§  vykonávanie výskumu vo verejnom záujme;

§  ochrana práva na slobodu prejavu; alebo

§  vykonávanie akékoľvek činnosti na interné účely, ktoré by ste mohli odôvodnene očakávať

Zákaz diskriminácie

Spoločnosť Euler Hermes Vás nebude diskriminovať za uplatňovanie akéhokoľvek z Vašich práv podľa CCPA. Pokiaľ to nepovoľuje CCPA, nebudeme:

§  Vám odopierať tovar alebo služby.

§  účtovať Vám iné ceny alebo sadzby za tovar alebo služby, a to vrátane poskytovania zliav, rabatov alebo iných výhod či ukladania sankcií.

§  Vám poskytovať inú úroveň alebo kvalitu tovaru alebo služieb.

§  naznačovať, že môžete získať inú cenu alebo sadzbu za tovar alebo služby alebo inú úroveň kvality tovaru alebo služieb.

Predaj osobných údajov

Niektoré osobné údaje, ktoré spracúvame, ako je opísané v časti 2, môžu byť zdieľané s inými spoločnosťami skupiny Allianz.

7. Ochrana Vašich osobných údajov

7.1      Aké bezpečnostné opatrenia chránia informácie?

Na ochranu Vašich osobných údajov sme zaviedli primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo zničením.

7.2      Ako zaobchádzame s elektronickými správami zasielanými spoločnosti Euler Hermes a od nej?

Všetky elektronické správy zasielané spoločnosti Euler Hermes a od spoločnosti Euler Hermes sú chránené primeranými technickými a organizačnými opatreniami a môžu byť prístupné len v odôvodnených prípadoch v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. súdny príkaz, podozrenie z trestného konania, porušenie regulačných povinností) konkrétnym osobám vo vymedzených funkciách (napr. Právne, Compliance, Risk). Všetky e-maily sú po uplynutí príslušnej lehoty uchovávania zlikvidované.

7.3      Na čo by ste mali myslieť pri odosielaní údajov cez internet?

Internet sa vo všeobecnosti nepovažuje za bezpečné prostredie a k informáciám zasielaným prostredníctvom internetu (napríklad na webovú stránku spoločnosti Euler Hermes alebo prostredníctvom elektronickej správy) môžu mať prístup neoprávnené tretie strany, čo môže viesť k zverejneniu, zmenám obsahu alebo technickým poruchám. Aj keď sa odosielateľ aj príjemca nachádzajú v tej istej krajine, informácie odoslané prostredníctvom internetu sa môžu prenášať cez medzinárodné hranice a môžu byť postúpené krajine s nižšou úrovňou ochrany údajov ako v krajine Vášho bydliska.

Spoločnosť Euler Hermes nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť Vašich informácií počas ich prenosu spoločnosti Euler Hermes cez internet. V záujme ochrany svojho súkromia si môžete vybrať iný spôsob komunikácie so spoločnosťou Euler Hermes, ak to považujete za vhodné.

8. Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa toho, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka pre ochranu údajov poštou alebo e-mailom prostredníctvom nižšie uvedených údajov:

Pošta:                  Euler Hermes

Pracovník pre ochranu údajov skupiny

7.                        place des Saisons

92048 Paris – La Défense CEDEX

Francúzsko

 

E-mail:                 privacy.group@allianz-trade.com

 

9. Ako často aktualizujeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov neustále kontrolujeme a upravujeme. Najnovšia verzia bude vždy k dispozícii tu. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 01 February 2023. 

1. Úvod

1.1      Allianz Trade a Euler Hermes

Allianz Trade je ochranná známka používaná na označenie celého radu služieb poskytovaných skupinou Euler Hermes (ďalej len „Euler Hermes“). Euler Hermes, člen skupiny Allianz, je globálnym lídrom v poistení obchodných úverov a uznávaným špecialistom v oblasti záruk, vymáhania pohľadávok, štruktúrovaných obchodných úverov a politického rizika. Euler Hermes pôsobí vo viac ako 50 krajinách a má 5 800 zamestnancov.

Keď spracúvame informácie týkajúce sa fyzickej osoby, napríklad živnostníka, partnera alebo riaditeľa spoločnosti, ide o osobné údaje a tieto informácie spracúvame v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi  predpismi. Spoločnosť Euler Hermes rešpektuje platné a účinné všeobecne záväznými právnymi zákony a predpisy pri používaní osobných údajov.

1.2      Rozsah tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na informácie získané spoločnosťou Euler Hermes keď ste, pracujete alebo zastupujete firmu tretej strany.

Podmienky tohto oznámenia o ochrane osobných údajov podliehajú akýmkoľvek dodatočným podmienkam, vyhláseniam alebo iným zmluvným podmienkam, ktoré ste uzavreli so spoločnosťou Euler Hermes, ako sú vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo oznámenia klientov, ako aj všetkým platným a účinným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje pri návšteve tejto webovej stránky alebo ak pracujete alebo zastupujete firmu, ktorá má zmluvu so spoločnosťou Euler Hermes, nájdete ich na príslušnej karte nachádzajúcej sa na ľavej strane tejto stránky a v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov. Ak ste uchádzačom o zamestnanie, môžete si pozrieť príslušné oznámenie o ochrane osobných údajov v sekcii kariéry na našej webovej stránke.

Keďže toto oznámenie o ochrane osobných údajov neustále aktualizujeme, pravidelne ho kontrolujte.

1.3      Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontroluje a je zodpovedná za uchovávanie a spracúvanie osobných údajov v papierových alebo elektronických súboroch. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na nasledujúcich prevádzkovateľov údajov definovaných v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch o ochrane údajov:

 

Euler Hermes SA / NV

ktorá pôsobí prostredníctvom svojich pobočiek

Kunstlaan 56 Avenue des Arts

1000 Brussel / Bruxelles

Belgicko

Euler Hermes Group SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Francúzsko

Euler Hermes Services SAS

1 place des Saisons

92048 Paris – La Défense

Francúzsko

 

2. Aké osobné údaje spracúvame?

2.1      Účely

Spracúvame informácie týkajúce sa (potenciálnych) zákazníkov („kupujúcich“) našich zákazníkov, aby sme mohli:

§  potvrdiť Vašu obchodnú identitu;

§  podporiť hodnotenia rizík spoločnosti pre obchodné, finančné a compliance operácie;

§  vytvoriť profily úverového ratingu;

§  poskytnúť informácie o úverovom riziku;

§  upisovať úverové riziká pre našich poistencov;

§  emitovať dlhopisy;

§  hodnotiť a monitorovať naše vlastné riziko;

§  vymáhať dlhy pre seba a pre našich zákazníkov;

§  podporovať správne riadenie spoločnosti Euler Hermes a ďalších spoločností v skupine Allianz;

§  chrániť naše právne záujmy, uplatňovať svoje práva a brániť sa pred právnymi nárokmi;

§  vykonávať výskum a analýzu v súvislosti s našimi obchodnými vzťahmi;

§  plniť naše zákonné povinnosti vrátane rešpektovania uplatňovania práv na ochranu údajov.

 

2.2      Právny základ

Toto spracúvanie je založené na oprávnených záujmoch spoločnosti Euler Hermes a prípadne iných spoločností skupiny Allianz a našich zákazníkov, aby sledovali vyššie uvedené účely, ak je takéto spracúvanie na tieto účely nevyhnutné.

Pred spracúvaním akýchkoľvek osobných údajov vyvažujeme tieto oprávnené záujmy potenciálnym vplyvom na záujmy a práva a slobodu zúčastnených osôb.

Dbáme na to, aby sme z tohto spracúvania vylúčili akékoľvek osobitné kategórie osobných údajov a zohľadnili primerané očakávania zúčastnených osôb.

2.3      Kategórie údajov

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov týkajúcich sa vlastníkov firiem, riaditeľov a zástupcov:

Podniky (väčšinou obchodné subjekty, ale identita niektorých podnikov je niekedy viazaná na totožnosť ich vlastníka, ako napríklad pri živnostníkoch alebo jednoosobových spoločnostiach s ručením obmedzeným):

§  obchodné meno (ktoré môže zodpovedať osobnému menu) a právna forma;

§  podnikateľská činnosť, sektor a veľkosť;

§  obchodné úverové hodnotenie;

§  kontaktné údaje, ako napríklad: poštová adresa, firemná e-mailová adresa, firemné telefónne číslo, firemné faxové číslo. Ak je to možné, tieto údaje sú skôr všeobecnými firemnými údajmi ako osobnými údajmi (napríklad ak sú k dispozícii, použijeme info@company.com a nie john.doe@company.com);

§  IČ DPH a iné identifikačné čísla spoločnosti (od vlád, obchodných komôr, spoločnosti Euler Hermes a/alebo dátových maklérov);

§  finančné informácie týkajúce sa podnikania, ako je bankový domicil, bankový účet, finančný stav, aktíva a čisté imanie;

§  história a modely obchodných platieb, ziskovosť a ďalšie informácie týkajúce sa úverovej bonity (napr. platobné a rizikové incidenty) vrátane možnosti platobnej neschopnosti.

Vlastníci, konatelia a zástupcovia podnikov:

§  meno, priezvisko, pohlavie, titul, pracovné zaradenie;

§  príslušnosť k rôznym podnikom (minulým a súčasným);

§  informácie o akcionároch.

2.4      Zdroje informácií

Špecifikované informácie zhromažďujeme v súlade so všetkými platnými predpismi od/z:

§  Vás;

§  Vašej webovej stránky alebo iných publikácií, ktoré ste sprístupnili verejnosti

§  spoločnosti, pre ktorú pracujete alebo ktorú zastupujete;

§  našich zákazníkov;

§  našich obchodných partnerov;

§  poskytovateľov služieb v oblasti prevencie zneužívania (ktorí vedú databázy s identifikačnými číslami koncových zariadení);

§  poskytovateľov služieb v oblasti overovania totožnosti;

§  spoločností priameho marketingu;

§  verejne dostupných informácií, ako sú obchodné registre, obchodné registre, verejné štatistické databázy a webové stránky.

Ak zhromažďujeme Vaše osobné údaje priamo od Vás, nie ste povinní poskytnúť nám osobné údaje, o ktoré žiadame. V niektorých prípadoch to však môže mať vplyv na rozsah, v akom vám a Vašim obchodným partnerom môžeme poskytnúť služby, ktoré uľahčujú obchod.

2.5      Trvanie uchovávania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým to bude potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, v súlade s naším štandardom pre správu informácií a dokumentov.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým budú existovať zákonné požiadavky na uchovávanie alebo ak budú možné akékoľvek právne nároky, na obhajobu ktorých sa osobné údaje vyžadujú.

Údaje o histórii platieb sa vymažú, ak už nie sú relevantné pre úverovú bonitu Vašej firmy.

Je v záujme spoločnosti Euler Hermes používať iba relevantné, správne a aktuálne informácie. Všetky údaje, ktoré spracúvame, sa priebežne aktualizujú a kontrolujú.

7.                        Profilovanie

Článok 4.4 GDPR definuje „Profilovanie“ ako akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúcu v používaní osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa výkonu tejto fyzickej osoby v práci, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta alebo pohybu tejto fyzickej osoby.

Naša činnosť v oblasti služieb zahŕňa profilovanie podnikov s cieľom posúdiť úverové riziko prostredníctvom známky distribuovanej našim zákazníkom, ktorí pôsobia v oblastiach B2B. Toto profilovanie môže zahŕňať automatické rozhodovanie.

Známka Euler Hermes je ukazovateľom nášho hodnotenia finančnej stability podniku podľa dostupných informácií a s 12-mesačnou pravdepodobnosťou predpovedá, či je pravdepodobné, že podnik zaplatí faktúry včas, dostane úver alebo či podlieha iným špecifickým rizikám.

Známka Euler Hermes môže mať dôsledky z hľadiska poistného krytia. V závislosti od známky budú môcť zákazníci Euler Hermes využívať poistné krytie svojich úverových rizík. Naša známka neobsahuje žiadne odporúčanie spoločnosti Euler Hermes uzavrieť akékoľvek zmluvy alebo uskutočniť dodávku. Našim zákazníkom je k dispozícii príslušná dokumentácia na pochopenie a interpretáciu každej známky.

V súlade s článkom 21 GDPR môžu všetci živnostníci, jednoosobové spoločnosti, akcionári, zástupcovia a vlastníci podnikov, pokiaľ ide o fyzické osoby, ktorých údaje boli použité v rámci klasifikačnej činnosti spoločnosti Euler Hermes, požiadať o vysvetlenie rozhodnutia dosiahnutého po takomto posúdení a výsledok môžu napadnúť pridaním alebo opravou informácií, na ktorých bola známka založená, a to kontaktovaním spoločnosti Euler Hermes na adrese uvedenej v časti 1.3.

Na účely pridelenia známky používame rôzne modely a algoritmy, ktoré sú neustále monitorované a vylepšované. Nepoužívame čierne listiny a nespracúvame žiadne osobné údaje osobitnej kategórie opísané v článku 9 ods. 1 GDPR.

Naša činnosť v oblasti klasifikácie sa vykonáva na účely vyplývajúce z oprávneného záujmu spoločnosti Euler Hermes poskytovať svojim zákazníkom informácie, ako aj služby poistenia obchodných úverov, a najmä plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmlúv o príslušných službách a poistných zmlúv. Naša činnosť ako poisťovateľa je vysoko regulovaná a pod dohľadom príslušných orgánov.

4. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Zabezpečujeme, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali spôsobom, ktorý je zlučiteľný s vyššie uvedenými účelmi.

Na určené účely môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté nasledujúcim stranám, ktoré pôsobia ako prevádzkovatelia údajov tretích strán:

§  Ostatné spoločnosti skupiny Allianz;

§  autorizovaní zástupcovia, sprostredkovatelia a poskytovatelia služieb tretích strán.

§  naši zákazníci, ak ste ich zákazník alebo potenciálny zákazník.

Na uvedené účely môžeme tiež zdieľať Vaše osobné údaje s nasledujúcimi stranami, ktoré pôsobia ako spracúvatelia údajov podľa našich pokynov:

§  ostatné spoločnosti skupiny Allianz;

§  autorizovaní zástupcovia, poskytovatelia služieb, ktorí uľahčujú a/alebo poskytujú časti našich služieb, a agentúry zaoberajúce sa analýzou výskumu;

§  sprostredkovatelia, konzultanti alebo odborníci spravujúci komunikáciu a podujatia sponzorované Spoločnosťou Euler Hermes.

Nakoniec môžeme zdieľať Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:

§  S orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi, vládnymi a regulačnými orgánmi na splnenie platných právnych alebo regulačných povinností, ak sme zo zákona povinní tak urobiť.

5. Kde budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) aj mimo neho vyššie uvedenými stranami, vždy v súlade so zmluvnými obmedzeniami týkajúcimi sa dôvernosti a bezpečnosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o ochrane údajov. Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať stranám, ktoré nie sú oprávnené ich spracúvať.

Vždy, keď prenášame Vaše osobné údaje na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou skupiny Allianz, urobíme tak na základe záväzných vnútorných predpisov spoločnosti Allianz (BCR) známymi ako Allianz Privacy Standard (APS), ktoré stanovujú primeranú ochranu osobných údajov a ktoré sú pre spoločnosti skupiny Allianz právne záväzné. Verejná verzia APS a zoznam spoločností skupiny Allianz, ktoré ich dodržiavajú, sú prístupné tu.

Ak sa neuplatnia predpisy Allianz Privacy Standard, namiesto toho podnikneme kroky na zabezpečenie toho, aby prenos Vašich osobných údajov mimo EHP získal primeranú úroveň ochrany, rovnako ako v EHP. Môžete zistiť, na aké záruky sa spoliehame pri takýchto prevodoch (napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ) tým, že nás kontaktujete, ako je uvedené nižšie.

6. Aké sú Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov?

6.1      Práva GDPR

Ak to umožňujú platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo:

§  Získať prístup k osobným údajom, ktoré o Vás máme, a získať informácie o pôvode údajov, účeloch a prostriedkoch spracúvania, podrobnosti o prevádzkovateľovi (prevádzkovateľoch), spracúvateľovi (spracúvateľoch) údajov a stranách, ktorým môžu byť údaje poskytnuté.

§  Odvolať svoj súhlas kedykoľvek, keď sa Vaše osobné údaje spracúvajú s Vaším súhlasom.

§  Aktualizovať a opraviť svoje osobné údaje tak, aby boli presné.

§  Vymazať svoje osobné údaje z našich záznamov, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely.

§  Obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov za určitých okolností, napr. ak ste spochybnili presnosť Vašich osobných údajov, na obdobie, ktoré nám umožňuje overiť ich presnosť.

§  Namietať proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali, alebo nám povedať, aby sme ich prestali spracúvať (a to aj na účely priameho marketingu).

§  Získať svoje osobné údaje v elektronickom formáte.

§  Podať sťažnosť nám a/alebo príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Tieto práva môžete uplatniť tým, že nás kontaktujete a uvediete svoje meno a e-mailovú adresu, ako aj účel Vašej žiadosti pomocou nášho formulára Žiadosť dotknutej osoby, ktorý je k dispozícii na adrese:  Formulár Žiadosť dotknutej osoby

6.2      Obyvatelia Kalifornie

Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA) poskytuje spotrebiteľom (obyvateľom Kalifornie) osobitné práva týkajúce sa ich osobných údajov. Tieto práva sú popísané v nasledujúcej časti.

Prístup ku konkrétnym informáciám a právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať spoločnosť Euler Hermes, aby vám poskytla určité informácie o našom zhromažďovaní a používaní Vašich osobných údajov za posledných 12 mesiacov. Keď obdržíme a potvrdíme Vašu overiteľnú požiadavku spotrebiteľa, oznámime Vám v prenosnom formáte:

§  Kategórie osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili.

§  Kategórie zdrojov osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili.

§  Naše obchodné účely na zhromažďovanie alebo predaj týchto osobných údajov.

§  Kategórie tretích strán, s ktorými zdieľame tieto osobné údaje.

§  Konkrétne osobné údaje, ktoré sme o Vás zhromaždili.

Vymazanie informácií

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich informácií v rámci práv poskytnutých CCPA. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, ak je uchovávanie osobných údajov potrebné na niektorú z týchto činností:

§  poskytovanie tovaru alebo služieb;

§  zisťovanie alebo riešenie problémov súvisiacich so zabezpečením alebo funkčnosťou;

§  dodržiavanie zákona;

§  vykonávanie výskumu vo verejnom záujme;

§  ochrana práva na slobodu prejavu; alebo

§  vykonávanie akékoľvek činnosti na interné účely, ktoré by ste mohli odôvodnene očakávať

Zákaz diskriminácie

Spoločnosť Euler Hermes Vás nebude diskriminovať za uplatňovanie akéhokoľvek z Vašich práv podľa CCPA. Pokiaľ to nepovoľuje CCPA, nebudeme:

§  Vám odopierať tovar alebo služby.

§  účtovať Vám iné ceny alebo sadzby za tovar alebo služby, a to vrátane poskytovania zliav, rabatov alebo iných výhod či ukladania sankcií.

§  Vám poskytovať inú úroveň alebo kvalitu tovaru alebo služieb.

§  naznačovať, že môžete získať inú cenu alebo sadzbu za tovar alebo služby alebo inú úroveň kvality tovaru alebo služieb.

Predaj osobných údajov

Niektoré osobné údaje, ktoré spracúvame, ako je opísané v časti 2, môžu byť zdieľané s inými spoločnosťami skupiny Allianz. Týka sa to kategórií údajov týkajúcich sa identifikácie Vás ako podnikateľa a podnikov, ktoré vlastníte, zastupujete alebo pre ktoré pracujete.

7. Ochrana Vašich osobných údajov

7.1      Aké bezpečnostné opatrenia chránia informácie?

Na ochranu Vašich osobných údajov sme zaviedli primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo zničením.

7.2      Ako zaobchádzame s elektronickými správami zasielanými spoločnosti Euler Hermes a od nej?

Všetky elektronické správy zasielané spoločnosti Euler Hermes a od spoločnosti Euler Hermes sú chránené primeranými technickými a organizačnými opatreniami a môžu byť prístupné len v odôvodnených prípadoch v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. súdny príkaz, podozrenie z trestného konania, porušenie regulačných povinností) konkrétnym osobám vo vymedzených funkciách (napr. Právne, Compliance, Risk). Všetky e-maily sú po uplynutí príslušnej lehoty uchovávania zlikvidované.

7.3      Na čo by ste mali myslieť pri odosielaní údajov cez internet?

Internet sa vo všeobecnosti nepovažuje za bezpečné prostredie a k informáciám zasielaným prostredníctvom internetu (napríklad na webovú stránku spoločnosti Euler Hermes alebo prostredníctvom elektronickej správy) môžu mať prístup neoprávnené tretie strany, čo môže viesť k zverejneniu, zmenám obsahu alebo technickým poruchám. Aj keď sa odosielateľ aj príjemca nachádzajú v tej istej krajine, informácie odoslané prostredníctvom internetu sa môžu prenášať cez medzinárodné hranice a môžu byť postúpené krajine s nižšou úrovňou ochrany údajov ako v krajine Vášho bydliska.

Spoločnosť Euler Hermes nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť Vašich informácií počas ich prenosu spoločnosti Euler Hermes cez internet. V záujme ochrany svojho súkromia si môžete vybrať iný spôsob komunikácie so spoločnosťou Euler Hermes, ak to považujete za vhodné.

8. Ako nás kontaktovať

Bez ohľadu na to, s ktorou pobočkou Euler Hermes spolupracujete, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa toho, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka pre ochranu údajov poštou alebo e-mailom prostredníctvom nižšie uvedených údajov:

Pošta:                  Euler Hermes

Pracovník pre ochranu údajov skupiny

1. place des Saisons

92048 Paris – La Défense CEDEX

Francúzsko

 

E-mail:                 privacy.group@allianz-trade.com

 

9. Ako často aktualizujeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov neustále kontrolujeme a upravujeme. Najnovšia verzia bude vždy k dispozícii tu. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 01 February 2023.