Corporate Advantage

Chráňte a rozvíjajte svoju firmu. Obchodujte s istotou a dostaňte zaplatené.

Corporate Advantage je poistenie, ktoré kryje pohľadávky na domácom aj zahraničnom trhu. Ide o ochranu, ak vaši zákazníci nemôžu zaplatiť svoje obchodné záväzky v dôsledku platobnej neschopnosti alebo nie sú schopní uhradiť v dohodnutom časovom horizonte.

Poistná zmluva má jednoduchú štruktúru, ktorá ponúka na výber viac ako 80 možností a jej jednoduché znenie umožňuje rýchle vyhľadanie informácií. Je to prínos pre stredné a veľké firmy, ktoré vyžadujú riešenie, ktoré je prispôsobené každej firme, sektoru a ich ambíciám rastu.

 • Kontrola situácie odberateľa:
 • Dôveryhodnosť a finančnú stabilitu celého portfólia vašich odberateľov porovnávame s našou databázou 40 miliónov firiem
 • Stanovenia poistných limitov:
 • Starostlivo vypočítané limity vám pomôžu pri rozhodovaní o tom, aké veľké riziko prijmete pri riadení vzťahov s odberateľm
 • Každodenné podnikanie:
 • Obchodujete so svojimi existujúcimi odberateľmi až do výšky limitu, čím získate kontrolu nad portfóliom odberateľov
 • Aktualizácie poistných limitov:
 • Automatické aktualizácie prinášajú nové pohľad na vaše riadenie vzťahov s odberateľmi a ochote podstupovať úverové riziká
 • Informácie v reálnom čase: 
 • Spravovať vašu poistku môžete kedykoľvek. V reálnom čase môžete pristupovať k rozhodnutiam v rámci nášho on-line nástroja EOLIS
 • Hlásenie poistnej udalosti:
 • Ak odberateľ nezaplatí faktúru, odškodníme vás až do výšky poistnej sumy, ak dlh nie je možné vymôcť
Jednoduchá štruktúra a znenie poistnej zmluvy. Každý predmet je jasne identifikovaný v rámci konkrétnej časti, takže rýchlo nájdete potrebné informácie.
Obchodujete v zahraničí? Doma? S tretími stranami? Corporate Advantage je prispôsobiteľné riešenie, ktoré vám umožní bezpečne obchodovať doma alebo v zahraničí.
Určené na optimalizáciu každého kroku v riadení poistenia pohľadávok. Zvláštny dôraz sa kladie na správu poistenia s cieľom obmedziť čas strávený administratívou.
Ako riaditeľ alebo manažér strednej alebo veľkej spoločnosti čelíte výzve riadenia pohľadávok pre existujúcich aj nových zákazníkov. Prínos nástrojov, ktoré zmierňujú riziko neplatenia, môžete vidieť, keď sa zameriavate na rast. Produkt Corporate Advantage vám prináša podporu spoločnosti Allianz Trade, jedného z hlavných hráčov v oblasti poistenia pohľadávok a bondingu. Ponúkame celý rad služieb určených na uspokojenie potrieb stredných a veľkých spoločností a tiež na úzku spoluprácu s nadnárodnými spoločnosťami. Práca s nami vám poskytuje prístup k informáciám, ktoré v reálnom čase monitorujú vašich odberateľov. S našou podporou sa môžete s istotou zamerať na budovanie vášho podnikania.