Globálny rast ekonomiky by sa mal tento rok spomaliť. Medzi jednotlivými krajinami sa očakávajú značné rozdiely.

 

  • Po búrlivom minulom roku predpokladajú odborníci Allianz Trade v roku 2023 iba nevýrazný rast, po ktorom budú nasledovať rôzne cesty oživenia v jednotlivých krajinách v roku 2024.
  • Celkovo by mal HDP v aktuálnom roku rásť iba pomaly (o 1,4 %), v roku 2024 by mohlo dôjsť k miernemu zotaveniu s nárastom o 2,8 %.
  • V rámci eurozóny by mal HDP v tomto roku klesnúť o 0,4 %, ale v nasledujúcom roku sa už opäť očakáva nárast (1 %).

Zhoršujúca sa energetická kríza a vážne politické rozhodnutia potvrdili predpoveď expertov Allianz Trade týkajúcu sa spomalenia rastu, vyššej inflácie a rastúcich úrokových sadzieb. Kým inflačné tlaky zostávajú silnejšie, než sa očakávalo, reálna aktivita je oveľa stabilnejšia, a to v USA aj v Európe vďaka kombinácii silnejšej spotreby a zvýšenej fiškálnej podpory.

Globálny rast by sa mal v roku 2023 spomaliť (nárast len o 1,4 %) a následne sa mierne zotaviť v roku 2024 (nárast o 2,8 %), avšak medzi jednotlivými krajinami nastanú výrazné rozdiely. Vyspelé ekonomiky v roku 2023 zaznamenajú plytkú recesiu -0,1 % (po raste v roku 2022 o 2,5 %). Rast rozvíjajúcich sa trhov by mal v roku 2023 zostať stabilný na úrovni +3,3 %, čo podporuje najmä opatrné opätovné otvorenie Číny, zatiaľ čo rast vo väčšine ostatných rozvíjajúcich sa krajín sa pravdepodobne spomalí v dôsledku vonkajších aj domácich vplyvov. V roku 2024 sa očakáva oživenie na rozvíjajúcich sa trhoch o 4,3 %.

„Európa sa bude predierať pokračujúcou energetickou krízou, kým oživenie v USA obmedzuje zdržanlivý mix opatrení,“ podotkol Peter Mucina, riaditeľ Allianz Trade na Slovensku.

Zatiaľ čo prídelom plynu sa eurozóna pravdepodobne vyhne za predpokladu, že by sa dopyt po zemnom plyne znížil aspoň o 10 % v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, trvalo vysoké ceny energií budú tlačiť ekonomiku eurozóny do recesie. „Stále očakávame dosiahnutie dna v prvom polroku 2023, po ktorom bude nasledovať pomalé oživenie, vysvetlil Peter Mucina.

Predpokladáme, že v rámci eurozóny poklesne HDP v roku 2023 o 0,4 %, pričom nasledujúci rok stúpne o 1,0 %, čo by sa dalo prirovnať podobne slabému oživeniu po dlhovej kríze eurozóny v roku 2012. Celkovo vidíme riziko, že energetická kríza posunie Európu na nižšiu trajektóriu rastu,“ dodal Peter Mucina.

Rast HDP (%)
Evoluția inflației totale și de bază
Inflácia zostane v najbližšom období nepríjemne vysoká, pričom v roku 2023 dosiahne na globálnej úrovni priemernú hodnotu  6,4 % a v roku 2024 sa zníži na 3,9 %. V nasledujúcich štvrťrokoch by mala naďalej zostať vysoká (napriek silným dezinflačným bázickým efektom v roku 2023), pričom jadrová inflácia zostane v budúcom roku pomerne stabilná. 
Inflácia (%)
Evoluția inflației totale și de bază
Napríklad v eurozóne by ceny energií stále mali vysvetľovať približne tretinu celkovej inflácie v porovnaní s takmer 50 % v roku 2022. Celkovo sa v eurozóne očakáva inflácia na úrovni 6,1 % v roku 2023 a v roku 2024 poklesne na 2,6 %.
Eurozóna a USA – rozpad celkovej inflácie:
Evoluția inflației totale și de bază

Súbeh pomalšieho rastu, vyššej inflácie a vyšších úrokových sadzieb zvyšuje podnikateľské riziká, najmä v odvetviach stavebníctva, dopravy, telekomunikácií, strojov a zariadení, maloobchodu, vybavenia domácností, elektroniky, automobilového a textilného priemyslu.

Energetická kríza znamená pre európske firmy obrovský šok v oblasti ziskovosti, ktorý môžu vlády kompenzovať len čiastočne. Rôzne fiškálne balíčky, ktoré boli predložené spoločnostiam, sú dostatočné na to, aby sa zabránilo silnej vlne insolvencií v dôsledku straty ziskovosti vo väčšine dotknutých sektorov (kovy, papier, stroje a zariadenia, drevo, baníctvo), ale nebudú plne kompenzovať odhadované dodatočné náklady na energie.

Firmy však rýchlo prispôsobujú svoje očakávania na rok 2023. S rastúcou neistotou klesá aj podnikateľská nálada. Okrem toho sa rozbehol aj cyklus prepúšťania vzhľadom na nárast nákladov práce, najmä v odvetviach, ktoré počas pandémie zaznamenali silný rozmach (napríklad technológie).