V európskej energetickej stratégii chýba koncept skladovania energie

·         Experti Allianz Trade poukázali na to, že v roku 2021 sa celková kapacita skladovania energie blížila k 27 GW

·         Do roku 2030 vzrastie 15- až 19-násobne, pričom bude kontinuálne rásť

·         Allianz Trade varuje, že bude potrebné zvýšiť investície do skladovania energie

 

Skladovanie energie by mohlo prispieť k riešeniu energetickej krízy v Európe, no v stratégii sa na to zabúda, upozorňujú experti Allianz Trade. Európska komisia v máji 2022 predstavila ambiciózny plán REPowerEU, v rámci ktorého je stanovený cieľ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie zo súčasných 40 % na 45 % do roku 2030. Narástol aj cieľ úspory energie z 9 % na 13 %, solárna fotovoltaická kapacita by sa mala do roku 2025 zdvojnásobiť a v celej EÚ by sa mali zjednodušiť administratívne procesy pre obnoviteľné zdroje energie. Všetky tieto ciele budú mať pozitívny nepriamy vplyv na zavádzanie skladovania energie. Avšak v pláne REPowerEU je len niekoľko explicitných zmienok o uskladňovaní energie.

„Ešte dôležitejšie je, že v súčasnom prostredí neexistujú stimuly pre poskytovateľov skladovania energie, aby zvýšili svoje úsilie, ani pre investorov, aby podporovali projekty uskladňovania energie. Na porovnanie, podľa súčasných pravidiel bude kapacita skladovania energie predstavovať len približne tretinu súčasného ruského dovozu plynu, čo – za predpokladu, že ruský plyn bude v dlhodobom horizonte nahradený obnoviteľnými zdrojmi – zaostáva za potrebnou kapacitou,“ podotkol Peter Mucina, riaditeľ Allianz Trade na Slovensku.

Skladovanie energie je chýbajúcou súčasťou európskej energetickej stratégie

V roku 2021 sa celková kapacita skladovania energie blížila k 27 GW resp. 56 GWh – čo je päťnásobok úrovne z roku 2015. Podľa rôznych odhadov sa očakáva, že globálny trh skladovania energie do roku 2030 vzrastie 15- až 19-násobne, pričom kumulatívna kapacita skladovania energie dosiahne úroveň
400-500 GW. V budúcnosti by mal tento segment pokračovať vo svojom rekordnom raste, keďže globálna energetická transformácia naberá na sile.

Väčšina tohto rastu bude pochádzať z USA a Číny, konštatujú analytici Allianz Trade. Obe krajiny vypracovali ambiciózne plány na skladovanie energie, ktoré by mali podporovať veľké projekty v sieťovom rozsahu.  

Predpokladané ročné nasadenie skladovania energie podľa regiónu (GW)
Evoluția inflației totale și de bază

Napriek tomuto veľkolepému rastu sa však skladovaniu energie nevenuje taká investičná pozornosť ako obnoviteľným zdrojom energie a elektrickým vozidlám, ktoré spolu predstavovali takmer 70 % všetkých investícií súvisiacich s energetickou transformáciou v roku 2021.

„To však len podčiarkuje obrovský nevyriešený dopyt po skladovaní energie, keďže obnoviteľné zdroje zvýšia nestálosť vo výrobe energie, a tým vytvoria ďalší dopyt po skladovaní ako rezerve pre elektrickú sieť. Môžeme tiež spomenúť, že elektrické vozidlá by sa jedného dňa mohli pri vhodnom nastavení využívať na skladovanie pre domácnosti,“ uvádza Peter Mucina.

Z krátkodobého hľadiska bude trh skladovania energie pravdepodobne čeliť určitým výzvam, ale z dlhodobého hľadiska by úspory z rozsahu a klesajúce ceny mali podporiť vyššie investície. Nedostatok čipov, problémy v dodávateľských reťazcoch a vysoké ceny lítia pravdepodobne budú v najbližších rokoch ovplyvňovať priebeh projektov a ich financovanie. Z dlhodobého hľadiska však klesajúce náklady vytvárajú predpoklad na vyššie ročné kapitálové výdavky v oblasti skladovania energie, keďže náklady na kWh by sa mohli znížiť o 60 %

Stiahnite si PDF