Priemerná dĺžka

Priemerná dĺžka doby splatnosti pohľadávok sa zvyšuje. Čo to znamená pre firmy?

3 May 2023

Obmedzenia v oblasti firemného financovania dosiahli v roku 2023 rekordnú úroveň, najmä vďaka výraznej zmene v platobných podmienkach od roku 2008. Prejavilo sa to aj nárastom priemernej doby splatnosti pohľadávok, ktorá sa v roku 2023 zvýšila o 3 dni a dosiahla úroveň 59 dní. Naznačuje to, že firmy musia čakať dlhšie na uhradenie faktúr, čo zvyšuje riziko problémov s cash flow.

Analytici Allianz Trade dlhodobo sledujú ukazovateľ DSO (Days Sales Outstanding), ktorý definuje ako dlho trvá podnikateľským subjektom uhradiť ich obchodné záväzky. „Celosvetový priemer 59 dní za rok 2023 zhoršuje až 42% spoločností, u ktorých sa doba splatnosti pohľadávok na konci roka 2023 hýbala nad úrovňou 60 dní a 6% firiem dokonca dosiahlo až 120 dní splatnosti pohľadávok,“ hovorí Peter Mucina, riaditeľ poisťovne pohľadávok Allianz Trade na Slovensku.

 

Na splatnosť pohľadávok vplýva ziskovosť firiem

Podľa expertov z Allianz Trade, klesajúce úrovne ziskovosti vytvárajú predpoklad pre predlžovanie lehôt splatnosti pohľadávok – a to najmä v Európe. Na základe analýzy údajov o viac ako 2000 firmách zo Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska a Španielska za posledných 18 rokov zistili, že dlhodobo ziskové firmy majú väčšiu istotu pri riadení svojich záväzkov a pohľadávok, kým menej ziskové firmy majú tendenciu platiť svojim dodávateľom neskôr. „Predpokladáme, že ziskovosť bude najmä v Európe v roku 2024 jemne klesať, čo znamená, že európske firmy by sa mali pripraviť na dlhšie lehoty splatnosti,“ doplnil Peter Mucina.

 

Splatnosť pohľadávok ovplyvňuje aj odvetvie

Hoci štrukturálne rozdiely znamenajú, že niektoré odvetvia sú citlivejšie na vývoj hospodárskych cyklov a šoky ako iné, takmer všetky sledované odvetvia zaznamenali v roku 2023 nárast ukazovateľa DSO. Najdlhšie lehoty splatnosti pohľadávok na konci roku 2023 dosiahli v globálnom hodnotení odvetvia strojárstva, stavebníctva, dopravných zariadení a elektroniky, ktoré sa dostali nad hodnotu 70 dní.

Ukazovateľ počtu dní splatnosti (DSO) podľa odvetví za Q4 2023, v %:
ukazavatel
Zdroj: Eikon/Refinitiv, Allianz Research

Podľa Európskej komisie môže byť riešením skrátenie platobných lehôt

 

Zníženie platobných lehôt môže byť kľúčom k budovaniu odolnosti európskych firiem, ale nie je to úplne tak. „Európska komisia navrhuje, aby sa platobné lehoty skrátili zo súčasných odporúčaných 60 dní na záväzných 30 dní. To však prináša menšiu flexibilitu pre približne 40 % európskych firiem, ktoré v priemere splácajú záväzky až po 60 dňoch,“ dopĺňa Peter Mucina. Na to, aby mohlo dôjsť k skráteniu platobných podmienok na 30 dní by európske firmy potrebovali dodatočné finančné prostriedky vo výške 2 biliónov eur. To by pri súčasných úrokových sadzbách zvýšilo výdavky podnikov o 100 miliárd eur. „Kultúre platieb v Európe by skôr pomohlo zvýšenie ziskovosti podnikov, ktoré by mohli dosiahnuť 

Allianz Trade je globálnym lídrom v oblasti poistenia pohľadávok a riadenia obchodných úverov, poskytuje riešenia šité na mieru určené na zmiernenie rizík súvisiacich s nedobytnými pohľadávkami, a tým zabezpečuje finančnú stabilitu firiem. Naše produkty a služby pomáhajú spoločnostiam s riadením rizík, riadením cash flow, ochranou pohľadávok, poistením záruky, procesmi vymáhania pohľadávok a poistením pohľadávok v e-commerce, ktoré zabezpečujú finančnú odolnosť podnikov našich klientov. Naše odborné znalosti v oblasti zmierňovania rizika a financovania nás stavajú do pozície spoľahlivého poradcu, ktorý umožňuje spoločnostiam usilujúcim sa o globálny úspech expandovať na medzinárodné trhy s istotou. Naše činnosti sú postavené na podpore vzťahov medzi jednotlivcami a organizáciami, vzťahov, ktoré presahujú hranice všetkých podôb - geografické, finančné, odvetvové a ďalšie. Neustále si uvedomujeme, že naša práca má vplyv na komunity, ktorým poskytujeme služby, a že máme povinnosť pomáhať a podporovať ostatných. V Allianz Trade sme pevne odhodlaní presadzovať rovnosť pre všetkých bez diskriminácie, a to tak medzi našimi vlastnými spolupracovníkmi, ako aj v mnohých vzťahoch mimo nášho podnikania.