Napriek pretrvávajúcej pandémii bude globálna ekonomika ďalej napredovať. Analytici spoločnosti Euler Hermes očakávajú, že HDP celosvetovo narastie o 5,5% v roku 2021 a 4,2% v roku 2022. Kvôli dynamickému šíreniu koronavírusu však bude rast nepredvídateľný.

Vývoj HDP sa bude v jednotlivých krajinách rôzniť v závislosti od toho, akú dosahujú mieru zaočkovania, či sa im darí odbúravať prekážky v dodávkach a tiež, akú politiku v boji s pandémiou volia.

„Silnejšie stimuly rastu by mohli poskytnúť vyššia miera zaočkovanosti spolu s výraznejším uvoľnením zadržaného dopytu. Ak sa ale bude miera zaočkovanosti naďalej výrazne líšiť medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa trhmi, môžeme očakávať nerovnomerné ekonomické zotavenie,“ hovorí Peter Mucina zo spoločnosti Euler Hermes, ktorá je jednotkou na trhu poistenia obchodných pohľadávok.

Reálny a očakávaný rast HDP vybraných krajín (%):
Zdroje: Various, Euler Hermes, Allianz Research
Tempo rastu ekonomiky sa v lete zmiernilo. Neistota spojená s variantom delta a čiastočné obmedzenia oberú rast HDP vo vyspelých ekonomikách o 0,2 až 0,5 percentuálneho bodu. Očakávame, že globálny rast dosiahne v roku 2021 hodnotu 5,5% a v roku 2022 hodnotu 4,2%.
Reálny a očakávaný vývoj HDP:
Zdroje: Various, Euler Hermes, Allianz Research

Znovuoživenie v globálnom obchode pomohlo najmä službám, kým výrobu a stavebníctvo naďalej obmedzuje nedostatok pracovnej sily a materiálov.  „Prerušenie dodávateľských reťazcov sa za posledných niekoľko mesiacov zhoršilo a v lete vyvolalo viditeľnejšie spomalenie výroby,“ podotkol Peter Mucina. Až koncom budúceho roku by sa mala podľa neho produkcia vrátiť na svoju potenciálnu úroveň. Dovtedy zostane nižšie, čo bude mať vplyv najmä na rozvojové trhy, ktoré sú na ekonomické otrasy citlivejšie.

 

Cenové a kapacitné tlaky na globálny obchod, spôsobené nízkou úrovňou zásob a potrebou ich doplnenia, budú pravdepodobne pretrvávať aj v roku 2022, aj keď už menej výrazne. Analytici Euler Hermes preto upravili svoju predpoveď vývoja globálneho obchodu na rok 2021 (nárast o 8% podľa objemu a 16,9% v hodnotovom vyjadrení) a rok 2022 (nárast o 6% podľa objemu a 8% v hodnotovom vyjadrení).

Predpoklad vývoja svetového obchodu:
Zdroje: Various, Euler Hermes, Allianz Research

V dôsledku oživenia ekonomiky dochádza tiež k nárastu inflácie, ovplyvnenej najmä prechodnými faktormi, ktoré by pravdepodobne mali v budúcom roku zoslabnúť. V niektorých odvetviach so silnejšou cenovou silou sú viditeľné oblasti zvýšenej inflácie. Patrí k nim automobilový priemysel, stavebné materiály a do určitej miery aj maloobchod a logistické služby.

Celkovo analytici Euler Hermes očakávajú, že inflácia v Eurozóne dosiahne v roku 2021 2,2% a v roku 2022 1,5%, v USA to bude 4,1% a 2,2%, čo je v zásade v súlade s príslušnými inflačnými cieľmi.