3 April 2023
  • V roku 2023 bol zaznamenaný rýchly a rozsiahly nárast platobnej neschopnosti firiem po celom svete.
  • Na začiatku roka 2024 sa platobná neschopnosť vo väčšine vyspelých ekonomík nachádzala nad úrovňou spred pandémie.
  • Aké sú vyhliadky do rokov 2024 a 2025? 
Platobná neschopnosť firiem začala stúpať až v 75 % krajín a vo väčšine prípadov išlo o dvojciferný nárast. To znamená, že medziročný rast sa zvýšil z 23 % v roku 2022 na 29 % v roku 2023. „Ide o najdynamickejší rast od roku 2009. Jedným z dôvodov je utlmený počet insolvencií počas pandemických rokov, kedy spoločnosti mali možnosť čerpať silné štátne podpory,“ vysvetľuje Peter Mucina, riaditeľ poisťovne pohľadávok Allianz Trade na Slovensku.  Výnimky v raste insolvencií sa týkali primárne rozvíjajúcich sa trhov, vrátane krajín BRICS, ktoré zaznamenali dokonca ich pokles. 

Jedným z kľúčových hráčov, ktorí majú na svedomí nárast Globálneho indexu insolvencií (ktorý zohľadňuje aj veľkosť jednotlivých ekonomík), boli USA so 40 % a krajiny západnej Európy s 15 % nárastom. Aj tu sa však našli svetlé výnimky – Španielsko, Lotyšsko, či Česká republika. Slovensko sa s 12 % nárastom zaradilo medzi Rakúsko a Belgicko.

„Odborníci predikujú, že úroveň globálnej platobnej neschopnosti firiem bude stúpať aj v roku 2024, pričom v roku 2025 sa zastabilizuje. Nárast sa očakáva v 80 % krajín. Odhaduje sa, že rásť bude najviac v USA a Španielsku (28 %), ako aj v Holandsku (31 %),“ dopĺňa Peter Mucina.

Úroveň insolvencií v regionálnom a globálnom meradle za posledné štyri roky a predikcie na tento a budúci rok. 
Zdroj: Allianz Research
Odborníci z Allianz Trade identifikovali päť hlavných výziev, ktorým budú tento rok čeliť najmä európske firmy.
Do roku 2025 sa budú spoločnosti musieť vyrovnať so spomalením celkového dopytu. Vzniká oveľa väčší tlak na ziskovosť a to aj v kontexte neklesajúcich prevádzkových nákladov, ako sú ceny energií alebo rast miezd. Vysporiadať sa s tým budú musieť trhy v USA, Európskej únii, ale napríklad aj v Číne; všetky uvedené trhy budú čeliť rastu HDP pod úrovňou trendu. 
Na neistotu a pocitovú nervozitu na finančných trhoch vplýva aj neistota v spoločnosti a geopolitike. Podľa Petra Mucinu k ekonomickej neistote v roku 2024 prispeje aj fakt, že v krajinách, ktoré dokopy tvoria 60 % HDP sa budú konať voľby. Tie môžu zásadne zmeniť geopolitické nastavenie krajín. Tento kontext zvyšuje náročnosť obchodných dohôd, ale aj tvorbu prognóz. Situácii nepomáhajú ani sprísňujúce sa regulácie, ktoré môžu viesť k ďalším nákladom firiem s cieľom dodržať predpisy.  
Firmy aj naďalej čelia vysokým nákladom, a tento fakt je priamo prepojený s obavami o ich schopnosť splácať pôžičky. Na druhej strane, obmedzená dostupnosť financovania ohrozuje viacero odvetví. Najviac firiem, ktoré balansujú na úrovni neistoty sa nachádza v Spojenom kráľovstve (15 %), Francúzsku (14 %), Taliansku (9 %) a v Nemecku (7 %). 
Po-pandemické zrýchlené zakladanie firiem zrejme prispeje k nárastu platobnej neschopnosti firiem v tomto roku. V Európe narástol v rokoch 2021 až 2023 počet nových firiem a podnikov o 14 % v porovnaní s rokmi 2016 až 2019. Z hľadiska sektorov pribudli firmy v týchto oblastiach: informácie/komunikácie (32 %), doprava/skladovanie (28 %) a reality/B2B služby (24 %). Aj pre tieto novovzniknuté spoločnosti bude rok 2024 skúškou odolnosti. 
Graf popisuje množstvo vzniknutých spoločností od roku 2015 v Európe, rozdelených podľa segmentu podnikania.
Zdroj: Allianz Research

Kombinácii rizík nevyváženého dopytu a pretrvávajúcich vysokých nákladov čelia tie odvetvia, ktoré sú závislé na nie nevyhnutných výdavkoch spotrebiteľov (hotely, reštaurácie, cestovný ruch a voľnočasové aktivity), ale aj tie, ktoré si vyžadujú špecifickú pracovnú silu (stavebníctvo, cestná doprava, hotely, či reštaurácie).

Stavebníctvo a reality v Európe zaznamenali citeľný skok insolvencií už v roku 2023 a tým pomáhajú k rastu platobnej neschopnosti. Pokračovanie tohto tempa môže znamenať koniec viac ako 16 000 firiem vo Francúzsku a viac ako 7000 v Spojenom kráľovstve. 

Vývojová krivka regionálneho indexu platobnej neschopnosti poisťovne Allianz Trade naznačuje mierne klesanie v rokoch 2024 a 2025 (-3 % tento rok, -5 % budúci) – v istej miere tomu pomáhajú špecifické prípady z Poľska a Maďarska. Na Slovensku sa predikuje rast insolvencií o 8 %, čo predstavuje miernejší rast oproti minulému roku (12 %). V roku 2025 by mali insolvencie rásť ešte pomalšie (5 %).
Firemné insolvencie v roku 2024, medziročná zmena v %.
Zdroj: Allianz Research

Prečítajte si celý report o insolvenciách (v angličtine):

Global Insolvency Outlook : Reality Check

Allianz Trade je globálnym lídrom v oblasti poistenia pohľadávok a riadenia obchodných úverov, poskytuje riešenia šité na mieru určené na zmiernenie rizík súvisiacich s nedobytnými pohľadávkami, a tým zabezpečuje finančnú stabilitu firiem. Naše produkty a služby pomáhajú spoločnostiam s riadením rizík, riadením cash flow, ochranou pohľadávok, poistením záruky, procesmi vymáhania pohľadávok a poistením pohľadávok v e-commerce, ktoré zabezpečujú finančnú odolnosť podnikov našich klientov. Naše odborné znalosti v oblasti zmierňovania rizika a financovania nás stavajú do pozície spoľahlivého poradcu, ktorý umožňuje spoločnostiam usilujúcim sa o globálny úspech expandovať na medzinárodné trhy s istotou. Naše činnosti sú postavené na podpore vzťahov medzi jednotlivcami a organizáciami, vzťahov, ktoré presahujú hranice všetkých podôb - geografické, finančné, odvetvové a ďalšie. Neustále si uvedomujeme, že naša práca má vplyv na komunity, ktorým poskytujeme služby, a že máme povinnosť pomáhať a podporovať ostatných. V Allianz Trade sme pevne odhodlaní presadzovať rovnosť pre všetkých bez diskriminácie, a to tak medzi našimi vlastnými spolupracovníkmi, ako aj v mnohých vzťahoch mimo nášho podnikania.