Medzinárodné vymáhanie pohľadávok: V ktorých krajinách je najťažšie získať vaše pohľadávky späť?

  • Allianz Trade Collection Complexity Score meria, aké ťažké je vymôcť dlh v danej krajine.
  • Švédsko, Nemecko a Fínsko sú tri krajiny, kde je vymáhanie pohľadávok menej zložité, zatiaľ čo Saudská Arábia, Malajzia a Spojené Arabské Emiráty patria medzi najnáročnejšie miesta na vymáhanie pohľadávok.
  • Rozdiel v zložitosti vymáhania medzi vyspelými ekonomikami a rozvíjajúcimi sa trhmi sa zmenšil: 20 zo 49 krajín zaznamenalo zníženie tohto skóre.

Tretie vydanie Allianz Trade Collection Complexity Score poskytuje prehľadné hodnotenie toho, aké ťažké je vymáhať dlhy a pomáha pri rozhodovaní v medzinárodnom obchodovaní, čo je nevyhnutné v prostredí, kde sa očakáva nárast globálnych insolvencií (+10 % v roku 2022 a +14 % v roku 2023). Toto skóre zahŕňa 49 krajín, ktoré predstavujú takmer 90 % svetového HDP a 85 % svetového obchodu.

Európa je stále najjednoduchším miestom na vymáhanie dlhov

Allianz Trade Collection Complexity Score meria úroveň zložitosti vymáhania pohľadávok v medzinárodnom obchodnom prostredí a to na stupnici od 0 (najmenej zložité) do 100 (najzložitejšie). Skóre kombinuje odborné posúdenie špecialistov na vymáhanie pohľadávok v Allianz Trade na celom svete, a viac ako 40 administratívnych ukazovateľov týkajúcich sa: (i) miestnych platobných postupov; (ii) miestnych súdnych konaní a (iii) miestnych konkurzných konaní. Skóre sa potom rozdelí do systému 4-úrovňového hodnotenia: pozoruhodné (skóre pod 40), vysoké (skóre medzi 40 a 50), veľmi vysoké (50 až 60) a závažné (nad 60).

Kde je najjednoduchšie vymáhať pohľadávky? Nie je prekvapením, že rovnako ako v predchádzajúcom vydaní Allianz Trade Collection Complexity Score (2018), aj tentokrát vedie Európa. Európske krajiny patria medzi top 10 miest s najľahším vymáhaním dlhov. Švédsko (so skóre 30), Nemecko (30) a Fínsko (32) majú najlepšie hodnotenie, pričom ich skóre zostáva stabilné v porovnaní s predchádzajúcim reportom. Prvou mimoeurópskou krajinou v rebríčku je Nový Zéland (12. miesto so skóre 36, +1 bod oproti roku 2018), za ním nasleduje Brazília (20. miesto, skóre 43, bez zmeny).

„Vo Švédsku, Nemecku a Fínsku je platobná morálka domácich spoločností dobrá a súdy sú efektívne pri vydávaní včasných rozhodnutí, čím spoločnostiam uľahčujú vymáhanie pohľadávok. To je v protiklade s inými európskymi krajinami, ako Francúzsko (10., 36, bez zmeny) a Španielsko (11., 36, -1 bod), kde je vymáhanie dlhov mimoriadne komplikované, keď sa dlžník dostane do platobnej neschopnosti, a to najmä pokiaľ ide o nepoistených veriteľov,“ povedal Maxime Lemerle hlavný globálny analytik pre prieskum insolvencií v Allianz Trade.

Rebríček roku 2022 uzatvárajú Saudská Arábia (91, -3 body), Malajzia (78, bez zmeny) a Spojené arabské emiráty (72, -9 bodov). Napriek určitým zlepšeniam v komplikovanosti súdnych procesov je medzinárodné vymáhanie dlhov v Saudskej Arábii trojnásobne zložitejšie ako vo Švédsku, Nemecku a Fínsku.

Takmer jedna z dvoch krajín zaznamenala zníženie skóre zložitosti vymáhania pohľadávok

Rozdiel medzi vyspelými ekonomikami a rozvíjajúcimi sa trhmi je stále veľký. V skutočnosti je 14 zo 16 krajín západnej Európy na nízkych priečkach zložitosti vymáhania. Naproti tomu majú USA (32., 55, bez zmeny) a Kanada (29., 53, bez zmeny) výrazne vyššie hodnotenia. Blízky východ, Ázia a Afrika sa radia medzi regióny, kde je vymáhanie dlhov najzložitejšie.

Tento rozdiel sa však postupne zmenšuje. „Počas posledných štyroch rokov sa takmer v polovici krajín znížilo skóre zložitosti vymáhania pohľadávok (20 zo 49 krajín). Pandémia Covid-19 viedla niekoľko krajín k urýchleniu reforiem v oblasti insolvencií. Zaznamenali sme aj určité zlepšenia - pokiaľ ide o preventívnu reštrukturalizáciu - napríklad vo Veľkej Británii, Austrálii a EÚ, kde sa smernica 2019/1023 v súčasnosti zavádza v jednotlivých členských štátoch. Saudská Arábia a Čína tiež vykázali určité viditeľné zlepšenia: V týchto krajinách sa skóre zložitosti vymáhania znížilo o -3 body resp. o -2 body,“ hovorí Fabrice Desnos, člen predstavenstva Allianz Trade zodpovedný za oblasť kreditnej inteligencie, zaistenia a záruk.

Globálne skóre zložitosti vymáhania sa za posledné štyri roky znížilo: teraz je na úrovni 49 bodov, čo je o 2 body menej ako v roku 2018 (51). Napriek tomuto pozitívnemu trendu však zostáva medzinárodné vymáhanie pohľadávok celkovo veľmi zložité (úroveň: vysoká).

„Vo všetkých krajinách existujú rôzne problémy v zložitosti vymáhania pohľadávok: Špecifické lokálne platobné podmienky najviac vynikajú na Blízkom východe, ale zložité sú vo väčšine krajín. Súdne komplikácie sú o niečo menej časté, najmä v západnej Európe a Severnej Amerike, ale každý prípad je určite výzvou. Problémy súvisiace s platobnou neschopnosťou sú však tie najťažšie: Insolvenčné konania stále stoja za polovicou problémov vymáhania na celom svete,“ vysvetľuje Maxime Lemerle.

Ktorí exportéri sú najviac ohrození zložitosťou vymáhania pohľadávok?
Kombináciou skóre zložitosti vymáhania pohľadávok v každej krajine s podielom ich obchodných partnerov vypočítal Allianz Trade ohrozenie exportérov zložitosťou medzinárodného vymáhania pohľadávok.

Fínsko, Rakúsko a Nórsko sú najmenej ohrozené, keďže ich obchodnými partnermi sú krajiny, kde nie je vymáhanie dlhov tak zložité. Na druhom konci spektra vyčnieva Ázia so siedmimi krajinami, ktoré sú v dôsledku medzinárodného obchodu najviac ohrozené zložitosťou vymáhania svojich pohľadávok: Hongkong, Indonézia, Thajsko, Malajzia, Japonsko, Singapur a India.