V celosvetovom prieskume spoločnosti Euler Hermes merajúcom úroveň digitalizácie krajín sa Slovensko umiestnilo na 44. mieste, pričom oproti poslednému prieskumu spred dvoch rokov sme klesli o 4 priečky. Zaostávame aj za našimi susedmi z krajín V4 – Česko (29.), Poľsko (31.) a Maďarsko (34.).  

Index digitalizácie „Enabling Digitalization Index“ (EDI) meria flexibilitu a schopnosť  jednotlivých krajín podporovať podnikateľské subjekty vo využívaní digitálnych technológií. EDI 2020 bol spracovaný na základe údajov zaznamenaných ku koncu roka 2019. Index sleduje päť základných kritérií: rozsah regulácie, úroveň znalostí, dostupnosť internetového pripojenia (konektivitu), infraštruktúru a veľkosť trhu.

Slovensko zaostáva

49 bodov stačilo Slovensku na 44. pozíciu v EDI rebríčku. Rovnaký počet bodov získalo aj Grécko, Turecko a India.  Príčinou nášho poklesu nie je len veľmi malý trh. V porovnaní s najsilnejšími krajinami zaostávame najmä v kvalite pripojenia a vo výkonnosti infraštruktúry.

Krajiny, ktoré chcú zlepšiť oblasť digitalizácie, by sa podľa Euler Hermes mali zamerať na proaktívne vytváranie regulačných opatrení v digitálnom priestore, vzdelávanie, zlepšenie dostupnosti pripojenia a skvalitnenie digitálnej infraštruktúry.

Tajomstvo úspechu

Na prvých troch priečkach indexu EDI 2020 sa umiestnili USA, Dánsko a Nemecko. Spojené štáty sú na čele vďaka výbornému ekosystému vzdelávania, veľkosti trhu a priaznivej regulácii. Nemecko sa môže pochváliť najlepším ekosystémom vzdelávania, ako aj úrovňou infraštruktúry. Dánsko zase zaznamenalo najlepší výsledok v oblasti kvality pripojenia.

Najvýraznejší postup v rámci rebríčka EDI 2020 zaznamenala Čína - poskočila zo 17. pozície už na 4. miesto. Zlepšila sa v oblastiach regulácie trhu, miery pripojenia aj úrovne znalostí. Čína má ale stále priestor na zvyšovanie digitálnych znalostí svojej populácie, čo môže podľa odborníkov z Euler Hermes umožniť čínskym firmám ďalej rozvíjať ich inovačný potenciál.

Posun vpred zaznamenali aj ďalšie krajiny ázijského kontinentu: Hongkong, ktorý je v súčasnosti na 7. mieste (predtým 11.) a Južná Kórea na 12. pozícii (posun zo 16.). Šesť z prvých 15 krajín je z regiónu Ázia-Pacifik.

Z európskych krajín zaznamenali postup na vyššie pozície napríklad Francúzsko na 15. mieste (zo 17.) a Španielsko na 20. priečke (z 24.).

Prvých 45 krajín v rámci rebríčka Enabling Digitalization Index 2020:
Zdroj: Euler Hermes, Allianz

Digitálny index a jeho vplyv na HDP

Skóre EDI, ktoré daná krajina dosiahne, sa podľa odborníkov Euler Hermes odzrkadľuje aj na vývoji HDP. Každý ďalší bod v rámci rebríčka digitalizácie znamená nárast HDP za Q3 2020 o 0,25 percentuálneho bodu. Digitalizácia plní úlohu tlmiča ekonomických výkyvov.

„V kontexte súčasnej pandémie Covid-19 je veľmi dôležité zamerať sa na zlepšovanie digitálnej infraštruktúry a elektronizáciu podnikateľského prostredia.

Krajiny s vysokou úrovňou digitalizácie sú totiž odolnejšie proti ekonomickým šokom spôsobených koronakrízou,“ uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

V aktuálnej situácii sa ešte viac skloňujú pojmy súvisiace s digitalizáciou - on-line komunikácia, zdieľanie dát, home office, e-commerce a pod. Úspešné krajiny urýchlili digitalizáciu rôznych administratívnych procesov – či už to bolo rýchle získavanie finančnej pomoci zo štátnych podporných schém cez online nástroje, ale aj kvalitné digitálne zabezpečenie riadenia zdravotnej časti pandémie (testovanie, sledovanie kontaktov, izolácia, distribúcia vakcín).