Zatiaľ čo dovoz ropy a ropných produktov do strednej Európy v minulom roku dosiahol rekordné objemy, podiel dovozu ropy z Ruska sa výrazne znížil. Ešte výraznejšie poklesol dovoz ruského zemného plynu. Aj vďaka tomu je podľa poisťovne pohľadávok Allianz Trade pravdepodobné, že sa počas ďalšej zimy región vrátane Slovenska vyhne energetickej kríze.

Dlhodobý podiel Ruska na dovoze ropy a ropných produktov do krajín strednej Európy CEE-6 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko) sa pohyboval okolo 53 %. V minulom roku sa vplyvom zavedenia sankcií po ruskej invázii na Ukrajinu tento podiel znížil na 40 % a v prvom štvrťroku tohto roku dokonca iba na 21 %. Niektoré krajiny sú však pripravené na odvrátenie sa od ruskej ropy lepšie ako iné: zatiaľ čo sú Poľsko, Bulharsko a Rumunsko flexibilnejšie vďaka prístupu k moru, Česko, Slovensko a Maďarsko sa zatiaľ úplne prispôsobiť nedokázali. S cieľom ochrániť práve tieto krajiny pred energetickou krízou EÚ nerozšírila svoje embargo na dovoz ruskej ropy ropovodmi.

CEE-6 – dovoz ruskej a neruskej ropy a ropných produktov
Evoluția inflației totale și de bază

Dovoz ruského zemného plynu do ekonomík CEE-6 poklesol o 67 %. Na celkovej spotrebe primárnej energie v Poľsku, Česku a Rumunsku sa v roku 2022 podieľal iba 1 % a v Bulharsku 7 %. Tieto podiely sa v skutočnosti v Poľsku a Bulharsku znížili na nulu po tom, čo Rusko v apríli 2022 zastavilo dodávky plynu do týchto dvoch krajín.

Významný podiel dovozu ruského plynu na celkovej spotrebe primárnej energie zostal v Maďarsku (20 %) a na Slovensku (13 %), čo tieto krajiny vystavuje trochu vyššiemu riziku nedostatku energie, ak by dodávky z Ruska boli prerušené. Napriek tomu boli zásobníky plynu v krajinách strednej a východnej Európy v prvej polovici roku 2023 naplnené oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch.

CEE-6 – podiel dovozu ruského zemného plynu na celkovej spotrebe primárnej energie
Evoluția inflației totale și de bază
Analytici Allianz Trade celkovo očakávajú, že ekonomiky krajín strednej a východnej Európy zvládnu nadchádzajúcu zimu, aj keby sa ukázala byť drsnejšia ako tá minulá. V Maďarsku, na Slovensku a v menšej miere aj v Českej republike existuje určité riziko nedostatku energie v prípade, že nadchádzajúca zima bude veľmi chladná a bude zavedené úplné embargo na dovoz ruskej ropy a plynu do regiónu. Ak by k tomu však došlo, očakáva sa, že EÚ bude pripravená poskytnúť podporu.