Globálny ekonomický vývoj je naďalej silne ovplyvnený inflačnými tlakmi; veľkú rolu zohráva slabý rast HDP v Číne

  • Slovensko sa v porovnaní s okolitými štátmi drží lepšie
  • Po spomalení v poslednom období možno u nás očakávať oživenie domáceho dopytu
  • Situácia v Nemecku, najväčšej ekonomike eurozóny, nevyzerá dobre

Hospodárska aktivita na Slovensku sa v roku 2022 výrazne spomalila. Spôsobili to najmä dôsledky vojny na Ukrajine, následné sankcie Európskej únie voči Rusku a prudko rastúce ceny energií. Rast reálneho HDP sa na Slovensku znížil z 3 % v roku 2021 na 1,7 % v roku 2022, čo vtedy predstavovalo najpomalšie tempo spomedzi členských štátov EÚ v strednej a východnej Európe (región CEE-EU-11) s výnimkou Estónska.

„V roku 2023 sa slovenská ekonomika zatiaľ drží lepšie, ako sa očakávalo, na rozdiel od našich susedov Česka, Maďarska a Poľska. Slovensko sa tak vyhlo recesii,“ poznamenal riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina. Slovenský reálny HDP porastie v roku 2023 o 1,3 % v porovnaní s nulovým rastom v Českej republike a s poklesom v Maďarsku (-0,7 %) a v Poľsku (-0,2 %). Celkovo sa v krajinách strednej a východnej Európy očakáva priemerný rast o 0,6 %.

V roku 2024 experti Allianz Trade predpokladajú mierne oživenie rastu slovenského HDP na 2 %, najmä vďaka čiastočnému oživeniu domáceho dopytu po spomalení v roku 2023. Podľa predbežnej prognózy na rok 2025 by mal rast slovenského HDP dosiahnuť 2,5 %. V regióne strednej a východnej Európy predpovedajú analytici Allianz Trade priemerný rast HDP o 2,8 % v budúcom roku a 3,2 % v roku 2025.

Očakávaný rast reálneho HDP na vybraných trhoch regiónu strednej a východnej Európy:
Evoluția inflației totale și de bază
Zdroj: Allianz Trade

Pomalší rast vo vyspelých ekonomikách

Globálna ekonomika bude aj naďalej čeliť výzvam a pretrvávať bude pokles ekonomickej aktivity. V nasledujúcich troch rokoch by sa mal globálny rast HDP držať na podobnej úrovni: 2,7 % v roku 2023, 2,4 % v roku 2024 a 2,7 % v roku 2025. Spojené štáty americké zaznamenajú v roku 2024 len 1,1 % rast HDP, čo je najpomalšie tempo od roku 2009. V roku 2025 sa ich rast zvýši len mierne na úroveň 1,7 %. Očakáva sa, že hospodársky rast Číny spomalí v roku 2024 na 4,7 % a v roku 2025 na 4,2 %.

Najsilnejšia ekonomika eurozóny, Nemecko, je jedinou veľkou krajinou, ktorej HDP by mal v roku 2023 klesnúť o 0,3 %, mierne zotavenie príde až v roku 2024 (0,7 %) a 2025 (1,6 %). Analytici Allianz Trade predpovedajú rovnako slabý rast HDP aj ďalšej silnej európskej ekonomike, Francúzsku (0,7 % v roku 2024 a 1,6 % v roku 2025).

Celkovo budú hlavné trhy vo vyspelých ekonomikách rásť dvakrát pomalšie ako v roku 2022 a naďalej sa budú objavovať ohniská recesie, pretože úrokové sadzby zostávajú vysoké.

Očakávaný rast HDP (v %):

 

Zdroj: Allianz Trade

Postupné znižovanie inflácie

Inflačné tlaky aj naďalej zaťažujú ekonomiky, ale postupne dochádza k ich zmierňovaniu. Trend klesajúcej inflácie bude pokračovať aj v celom regióne strednej a východnej Európy, pričom inflácia spotrebiteľských cien už dosahuje s výnimkou Maďarska jednociferné hodnoty. Inflácia spotrebiteľských cien na Slovensku dosiahla vo februári 2023 medziročné maximum 15,4 %, čo bolo spôsobené prerušenými dodávateľskými reťazcami a prudko rastúcimi nákladmi na energie a potraviny. V prvom polroku 2023 sa ešte inflácia pohybovala na dvojcifernej úrovni, no v auguste sa už znížila na 8,8 % (r/r). „Na Slovensku očakávame pokračujúci pokles inflácie, ktorá by ku koncu roka mohla dosiahnuť medziročnú úroveň 7,5 %,“ uvádza Peter Mucina. V dôsledku toho by priemerná ročná inflácia mala v roku 2023 dosiahnuť 11,1 % (po 12,1 % v roku 2022).

„Je nepravdepodobné, že by ceny energií opäť vzrástli na maximálnu úroveň zaznamenanú koncom roka 2022, zostanú ale zvýšené. Predpokladáme, že sa budú dlhšiu dobu držať nad úrovňami, ktoré mali pred vypuknutím vojny na Ukrajine,“ myslí si riaditeľ Allianz Trade na Slovensku. Proces dezinflácie bude podľa neho v nasledujúcich rokoch postupný. Priemerná ročná inflácia by mala v roku 2024 dosiahnuť úroveň 5,5 % a v roku 2025 úroveň 3 %. Značným rizikom pre inflačné prognózy ale zostáva silný rast miezd, ktorý v prvých siedmich mesiacoch roku 2023 dosiahol na Slovensku medziročné zvýšenie o 10 %.