Rok 2024 v znamení pokračujúcich insolvencií firiem

Analytici Allianz Trade očakávajú, že v roku 2024 dôjde k nárastu platobnej neschopnosti firiem. Aké sú kľúčové faktory nárastu Globálneho indexu insolvencií?
Zistite viac

Európa zaostáva za USA na viacerých frontoch | Allianz Trade

Rozdiel medzi USA a eurozónou sa za 25 rokov od zavedenia eura takmer strojnásobil.
Zistite viac

Country Risk Atlas 2024 | Altas rizika krajín 2024 | Allianz Trade

Atlas rizika krajín poskytuje komplexný pohľad na hospodárske, politické a podnikateľské prostredie, ktoré ovplyvňujú riziká neplatenia firiem v 84 krajinách.
Zistite viac

Prognóza nižšej inflácie a mierneho rastu HDP | Allianz Trade

Analytici Allianz Trade očakávajú, že v roku 2024 dôjde na Slovensku k miernemu rastu HDP. Inflácia bude pomaly klesať, ale aj naďalej zostane pomerne vysoká.
Zistite viac

Vyhýbanie sa recesii. Bude globálna ekonomika opäť rásť?

Globálny ekonomický vývoj je naďalej silne ovplyvnený inflačnými tlakmi; veľkú rolu zohráva slabý rast HDP v Číne
Zistite viac

Kľúčové odvetvia čakajú na svoje príležitosti

Analytici Allianz Trade pripravili globálne hodnotenie 18 odvetví, z ktorých sa zameriame na 5 odvetví kľúčových aj pre slovenských podnikateľov.
Zistite viac

Vďaka nižšej závislosti na ruskej rope a plyne sa stredná Európa snáď vyhne kríze

Zatiaľ čo dovoz ropy a ropných produktov do strednej Európy v minulom roku dosiahol rekordné objemy, podiel dovozu ropy z Ruska sa výrazne znížil.
Zistite viac

Ako podnikať v turbulentných ekonomických časoch

Experti Allianz Trade predpokladajú, že HDP bude globálne rásť len pomaly
Zistite viac

Globalna ekonomika zostava pod tlakom

Najnovšia analýza Allianz Trade poukazuje, že ekonomická dynamika v Eurozóne stagnuje a Spojené štáty americké sú ochromené vplyvom udalostí v bankovom sektore
Zistite viac

78 správ celkom