S epidémiou Covid-19 a náhlym spomalením globálnej ekonomiky sa vrátila téma oneskorených platieb a rizika platobnej neschopnosti v ekonomických správach. Peňažné toky mnohých spoločností značne utrpeli a kríza ešte zďaleka neskončila: pandémia ešte nie je pod kontrolou a stále predstavuje veľké riziko úpadku pre najzraniteľnejšie spoločnosti - nielen pre malé a stredné podniky.
S príchodom Covid-19 na začiatku roku 2020 došlo v globálnej ekonomike k bezprecedentnému spomaleniu: takmer v každej krajine spôsobili obmedzujúce opatrenia, že celé priemyselné odvetvia boli na niekoľko týždňov obmedzené v činnosti.

Naša najnovšia predpoveď odhaduje v roku 2020 pokles objemu globálneho obchodu s tovarom a službami o 13%.

Vstúpili sme do druhej fázy epidémie s cielenejšími obmedzeniami, ktoré ovplyvňujú najmä určité sektory (hotely, reštaurácie, doprava ...). Avšak kvôli oneskoreným platbám a nedobytným pohľadávkam sú už škody v cash flow mnohých spoločností značné, a to bez ohľadu na odvetvie alebo veľkosť.

Covid-19 mal okamžitý a znepokojujúci dopad na solventnosť mnohých spoločností a vo veľmi krátkom čase priamo ovplyvnil ich peňažný tok s prudkým a markantným poklesom obratu.

Existuje tiež dominový efekt: oneskorenie platieb vašich zákazníkov môže ovplyvniť vašu vlastnú schopnosť platiť faktúry od vašich dodávateľov. Ide o celý hodnotový reťazec, ktorý sa môže náhle ocitnúť v ohrození v dôsledku zlyhania jednej spoločnosti.

V skutočnosti sa to týka spoločností všetkých veľkostí, nielen malých a stredných podnikov, ktoré bývajú tradične vystavené tomuto riziku. V určitých odvetviach, ako je napríklad letecký priemysel, môže mať zlyhanie hlavného lídra ťažké následky pre celý ekosystém subdodávateľov.

Naše údaje ukazujú, že od začiatku roka došlo každých 20 hodín k jednej závažnej platobnej neschopnosti.

V našej globalizovanej ekonomike sú hodnotové reťazce čoraz zložitejšie a vzájomne prepojenejšie. Vďaka ich internacionalizácii sú spoločnosti čoraz zraniteľnejšie voči globálnej ekonomickej situácii ako celku a voči riziku platobnej neschopnosti.

S takýmto nedostatkom predikcie v ekonomickom výhľade a v budúcich obmedzujúcich pravidlách, sa dnes mnoho spoločností zdráha ponúknuť svojim zákazníkom obchodný úver zo strachu z naztraderadených faktúr.

Vlády plne pochopili dôležitosť tohto problému a navrhli sériu podporných opatrení na riešenie insolvenčného rizika. Medzi tieto opatrenia patria odklady daňovej povinnosti, škrty alebo splátky poplatkov za sociálne zabezpečenie, záruky, štátne pôžičky, moratóriá na dlhy...

Prijaté boli aj niektoré uvolňujúce opatrenia, aby sa zabránilo vyhláseniam konkurzu, napríklad moratória, ktoré majú zabrániť veriteľským opatreniam alebo zvýšenie hraničnej úrovne nesplateného dlhu pre zahájenie insolvencie.

Hrozba však ani zďaleka nezmizla a rok 2021 by mal byť ďalším rekordným rokom v prípade platobnej neschopnosti firiem.

2021-insolvency-forecast

Globálny index insolvencii spoločnosti Allianz Trade predpovedá v roku 2021 nárast počtu platobných neschopností na celom svete o + 31% v porovnaní s rokom 2019.

Prečítajte si naše predpovede v komplexnom reporte: Living on with a Covid-19 hum.

Aby ste sa vyhli najhorším scenárom, je dôležité nastaviť efektívnu politiku riadenia rizík:

  • Dobré riadenie cash flow je kľúčové: vždy sledujte svoju pozíciu v peňažných tokoch a podľa toho prispôsobte svoje procesy obchodných úverov - tipy a rady nájdete v našom e-booku Ako chrániť váš cash flow.
  • Skontrolujte, s kým máte do činenia: uistite sa, že ste vyhodnotili úveruschopnosť svojho klienta a dohodli ste sa na jasných a vhodných platobných podmienkach na faktúre.
  • Pripravte sa na riešenie oneskorených platieb: investícia do efektívneho procesu monitorovania a riadenia platieb sa môže ukázať ako veľmi užitočná, keď sa situácia zhoršuje.
  • Naučte sa rozpoznať, keď sa zákazník blíži ku krachu: niekoľko varovných signálov vám môže pomôcť reagovať skôr, ako bude neskor.

V takomto nebezpečnom období môžu aj riešenia poistenia pohľadávok poskytnúť spoľahlivú ochranu pred potenciálnou platobnou neschopnosťou: časť vašich obchodných úverov/pohľadávok je možné poistiť a odškodniť v prípade nedobytného dlhu.

Epidémia vrátila do popredia riziko platobnej neschopnosti a otázku oneskorených platieb. Zatiaľ čo sa vládam podarilo obmedziť škody v roku 2020 napriek rekordnému počtu prípadov insolvencií spoločností, rok 2021 bude pravdepodobne rokom s vysokým rizikom, s vyčerpaním politickej podpory a s dlhodobými dopadmi súčasnej recesie. Ochrana vášho podnikania pomocou dobrého riadenia cash flow je pre ochranu vášho budúceho rastu dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.