Existuje niekoľko riešení, ktoré chránia vaše podnikanie pred rizikom nedobytných dlhov a pomáhajú vám v riadení kreditného rizika. Je ale náročné zorientovať sa medzi všetkými dostupnými možnosťami.

Viete, čo je akreditív? Čo sa presne skrýva pod pojmami “financovanie faktúr” alebo “faktoring”? Aké sú výhody a nevýhody poistenia pohľadávok? Ak sa chcete zorientovať v džungli riadenia obchodných úverov, pomôžeme vám vysvetlením niektorých pojmov!

Pri poskytnutí obchodného úveru je potrebné nastaviť efektívne pravidlá pre riadenie úverového rizika tak, aby ste chránili vaše podnikanie pred rizikom naztraderadených pohľadávok.

Hlavná otázka, ktorú si musíte položiť, sa týka vašich vlastných personálnych a finančných zdrojov: máte potrebné odborné znalosti a čas na správu pohľadávok počas ich celého životného cyklu a s tým spojeného úverového rizika?

Pre mnoho spoločností je najvhodnejšou a najmenej nákladnou voľbou špecializovaná spoločnosť, zaoberajúca sa úverovým rizikom a poistením pohľadávok.

Samoistenie spočíva v tvorbe vlastných finančných rezerv, známych tiež ako „rezerva na pokrytie nedobytných dlhov“, ktoré slúžia na pokrytie vašich strát v prípade zlyhania zákazníka. Je to administratívne najjednoduchšie riešenie a najmenej nákladné ... aspoň na prvý pohľad.

Pri samopoistení sa vystavujete pomerne vysokému úverovému riziku. Najmä v prípade zlyhania veľkých zmlúv môžu nastať značné škody.

A hlavne, skryté náklady sú najzásadnejšie:

  • Úlohy riadenia úverového rizika musíte zvládnuť sami a často je potrebné analyzovať údaje tretích strán, ktoré nemusia byť vždy spoľahlivé, najmä pokiaľ ide o hodnotenie úverového rizika.
  • Vy sami musíte zvládnuť celý proces vymáhania pohľadávok, ktorý vyžaduje veľa ľudských aj finančných zdrojov.
  • Máte viazaný váš cash flow v súvahe a nie ste chránení v prípade platobnej neschopnosti veľkého zákazníka.

Takýto prístup vám predovšetkým zabráni prijať ambicióznu obchodnú politiku, ktorá by bola zameraná na rast vášho podnikania - pokiaľ nebudete pripravení podstúpiť riziko.

Tipy k riadeniu cash flow nájdete v našom e-booku Ako chrániť váš cash flow: Sprievodca pre malé a stredné podniky.

Areditív je bankou garantovaný spôsob úhrady za tovar alebo služby, ku ktorému dôjde v okamihu potvrdenia, že došlo k riadnemu splneniu dohodnutých povinností (dodanie, povaha a kvalita dodaného tovaru alebo služieb, papierovanie ...)

Je to záruka pre vás (predávajúceho) aj pre vášho zákazníka (kupujúceho), pri ktorej sa riziko nezaplatenia prenáša na banku. Umožňuje vám obchodovať s istotou, že za tovar, ktorý exportujete, dostanete zaplatené.

Tento spôsob je široko využívaný v medzinárodnom obchode - a tak to je už od “stredoveku” - keď je náročné posúdiť spoľahlivosť klienta alebo dodávateľa.

Napriek tomu, takýto systém je pre klienta nákladný a musí sa pre každú transakciu obnovovať. Predovšetkým je to administratívne ťažkopádne riešenie a v prípade reklamačného procesu môže byť takéto riešenie veľmi prácne, často brzdené drobnými nezrovnalosťami v administratíve.

Faktoring je vopred zmluvne dohodnutý priebežný odkup krátkodobých pohľadávok so zľavou (zvyčajne 70% až 85% z celkovej faktúry) faktoringovou spoločnosťou. Tieto zmluvy často ponúkajú outsourcing fakturácie a vymáhania pohľadávok.

Toto je najlepšie riešenie na čo najrýchlejšie vrátenie hotovosti z predaja bez mobilizácie akéhokoľvek zaistenia. Miera vystavenia kreditnému riziku je minimálna.

Napriek tomu sú tieto zmluvy nákladné z hľadiska poplatkov (1 až 4%) a pokrývajú iba časť dlhu. Finančné inštitúcie, ktoré ponúkajú dlhový faktoring, vás navyše často žiadajú, aby ste zahrnuli pohľadávky všetkých vašich klientov. Znamená to, že tým skutočne strácate kontrolu nad obchodnými vzťahmi s vašimi klientami.

Financovanie faktúr je alternatívou, ktorá sa blíži faktoringu: umožňuje vám požičať si čiastku na faktúre pomocou vašich obchodných pohľadávok, slúžiacich ako zábezpeka. Úroky sú splatné navyše popri poplatkoch, ktoré môžu predstavovať celkovo až 30% ročného úroku.

V tomto prípade zostávate zodpovední aj za vymáhanie dlhu a v konečnom dôsledku musíte uhradiť zálohu.

Čo je poistenie pohľadávok? Jednoducho povedané, ide o poistenie pred nedobytnými dlhmi: ak vám zákazník nezaplatí, váš poisťovateľ vás odškodní.

Ide o najkomplexnejšie riešenie: integruje súčasne finančnú informačnú službu o vašich existujúcich aj potenciálnych zákazníkoch, službu vymáhania pohľadávok a odškodnenie v prípade nezaplatenia. Viete tak dosiahnuť veľké úspory na štrukturálnych nákladoch.

Váš poisťovateľ úverového rizika je v tomto prípade skutočným partnerom, ktorý vám radí a sprevádza vás počas celej doby vášho komerčného rastu. Prečítajte si náš článok o tom, ako nájsť správneho poskytovateľa poistenia pohľadávok.

Poistné sa počíta na základe obratu vašej spoločnosti a odvetvia činnosti, ako aj úrovne požadovaného krytia pre každého zákazníka. Akonáhle je však poistné uhradené, váš cash flow je úplne chránený.

Toto konkrétne riešenie vám dáva istotu vstúpiť na nové trhy a poskytnúť konkurenčnú ponuku novým potenciálnym klientom, kým je váš cash flow bezpečne chránený.

Pokiaľ ide o riadenie pohľadávok, nájdenie najlepšieho riešenia závisí od vašich potrieb a okolností. Poistenie pohľadávok však zostáva najkomplexnejším a bezpečným riešením, ktoré podporuje vaše riadenie úverového rizika a komerčný rozvoj. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac alebo chcete získať cenovú ponuku, kontaktujte náš slovenský lokálny tím.