En garanti ger din affärspartner ekonomisk kompensation om ditt bolag inte kan uppfylla sina förpliktelser i enlighet med kontraktet. Garantin kan täcka fullgörande av arbete, leverans av maskiner eller vara en säkerhet för förskottsbetalningar eller betalningar.

Som en del av ett internationellt försäkringsbolag så likställs vi med en bank men har större flexibilitet att täcka dina behov. 

Tack vare vår kunskap inom olika branscher så kan vi erbjuda skräddarsydda garantilösningar såsom:

Anbudsgarantier

  • Säkerställer att entreprenören fullföljer ett lämnat anbud

Förskottsgarantier

  • Säkerställer återbetalning av ett förskott vid bristande eller utebliven leverans

Tullgarantier, skattegarantier mm.

  • Säkerställer den rätta betalningen av tull-, skatt eller andra avgifter

Fullgörandegarantier

  • Genomförande av avtalsförpliktelser

Garantitidsgarantier

  • Säkerställer att fel och brister som uppkommer under garantitiden kan åtgärdas

 

Listan över garantityper är inte fullständig. Allianz Trade erbjuder inte finansiella garantier. 

Tack vare vår AA-rating från Standard & Poor's kan era kunder tryggt göra affärer med er.
Våra garantier ger er ökat finansiellt utrymme genom att avlasta kreditramen hos er bank. Den extra likviditeten kan användas för andra behov.
Utveckla verksamheten på nya marknader. Tack vare vårt globala nätverk, lokala närvaro och expertis så kan vi tillhandahålla de garantier ni behöver för er internationella verksamhet.