Bedrägerier är ett växande problem – så bekämpar du dem

Januari 2022
Vartannat företag har utsatts för bedrägerier eller ekonomisk kriminalitet de senaste två åren. Det visar en  undersökning från revisions- och konsultföretaget PwC  som bygger på svar från drygt 5 000 företagsledare i 99 länder. Det är det högsta antalet på 20 år.

Undersökningen visar också att ekonomisk kriminalitet blir alltmer utbrett samt att cyberkriminalitet och kundbedrägerier (riktade mot företagets kunder eller köpare) är de två former av ekonomisk kriminalitet som orsakar störst skada globalt.

Hos Allianz Trade, världens största kreditförsäkringsbolag, kan Ann Høy-Thomsen, Head of Account Management i Danmark, också se en ökning av antalet kunder som drabbas av bedrägerier.

"Det verkar som att det skett en ökning under det senaste året. Vi känner inte till de exakta orsakerna till ökningen, men en spekulation är att hackarna har blivit alltmer avancerade – och att fler fått upp ögonen för att det kan vara lönsamt att ägna sig åt cyberkriminalitet", säger Ann Høy-Thomsen.

Bedrägerier kan få allvarliga konsekvenser

Bedrägerier slutar ofta i ekonomiska förluster för den som drabbas.
"Beroende på bedrägeriets och det drabbade företagets storlek kan det få allvarliga konsekvenser för verksamheten", säger Ann Høy-Thomsen.

Ann Høy-Thomsen, Head of Account Management
Ann Høy-Thomsen, Head of Account Management, Allianz Trade i Danmark

Exempel: Så kan ett bedrägeri gå till

Hur kan ett bedrägeri mot ett företag då gå till? Ann Høy-Thomsen tar ett exempel från ett företag som är kreditförsäkringskund hos Allianz Trade:

Företaget är en färskvaruproducent av livsmedel och levererar beställningar på faktura till sina kunder. I detta fall hade företaget (leverantören) skickat fakturan på standardiserade sättet genom att maila, men dessvärre hade en hackare lyckats få tillgång till företagets mailsystem i bakgrunden.

Hackaren fångade upp meddelandet med fakturan från leverantören och kunde använda samma e-postuppgifter för att skriva till kunden och meddela att leverantören bytt bankkonto.

För kunden såg det ut som att meddelandet kommit från leverantören. Kunden valde att dubbelkolla med leverantören en andra gång för att få informationen bekräftad, men eftersom hackaren vid det laget hade full kontroll över leverantörens mailsystem snappade bedragaren upp meddelandet innan leverantören hann se det och bekräftade därmed bankbytet. Kunden gjorde en inbetalning likt mången gång förut, men dessvärre gick det denna gång till det "nya" bankkontot.

Leverantören påminde om betalningen varpå kunden bekräftade att fakturan är betald och hänvisade till meddelandet om bankbytet. Leverantören svarade att detta meddelande inte kommit från dem. När IT-avdelningen därefter undersökte saken stod det klart att e-postmeddelandet aldrig funnits i leverantörens system. Bedrägeriet polisanmäldes men pengarna hade redan skickats vidare och gick därmed ej att spåra.

"Innan detta hände hade vi ingen anledning att tro att leverantören var särskilt sårbar. Det är ett stort och etablerat företag", förklarar Ann Høy-Thomsen och fortsätter: "Men med de mycket avancerade bedrägerimetoderna gick det inte att förutsäga att en av våra kunders kunders e-postsystem skulle kapas på det sättet. Nu väntar en rättegång där leverantören och kunden är parterna."
 

Odla en sund skepsis

Alla företag kan drabbas av bedrägerier, men genom övning och coachning kan sådana förebyggas samt förhoppningsvis undvikas. Ger man ledare, medarbetare och samarbetspartners utbildning i anti-bedrägerimetoder, upplyser om trender inom ekonomisk kriminalitet samt verktyg för att identifiera och hantera bedrägerier står företaget betydligt bättre rustat för eventuella problem.

"Det är sådant man kan utbilda säljare, ordermottagare och redovisningspersonal i – med fokus på processer och rutiner som kan bidra till att det sätts upp spärrar i systemet", säger Ann Høy-Thomsen. Hon har ett råd som det alltid lönar sig att följa: "Var alltid uppmärksam på udda förfrågningar. En sund skepsis är att föredra. Bedragare är så skickliga att man inte kan räkna med att kunna genomskåda bedrägeriförsök."

Utöver detta har vi sammanställt tre goda råd som du kan läsa mer om i denna infografik: