Många företagsägare får nattsömnen störd för  att de bekymrar sig för kunder och ekonomin.

Det kan vara kunder som antingen inte kan eller inte vill betala sina fakturor, och även om du har gjort allt rätt – kreditbedömning, påminnelser  och inkasso – så har du gått miste om de pengar du haft till godo.

Allianz Trade spår en ökning med 31% av antalet konkurser globalt i slutet av 2022 jämfört med 2019.

Företag har vanligtvis mer än 40 % av sina tillgångar som tillgodohavanden hos kunder – och i motsats till fastigheter och maskiner är dessa tillgångar ofta inte försäkrade.

Men pengarna behöver inte ha gått upp i rök. Med en kreditförsäkring  kan du göra affärer utan att behöva oroa dig.

"Det är svårt att förutsäga vad som ska hända i framtiden, men man kan förebygga och motverka de värsta riskerna. Som tur är så är det allt fler  företag som får upp ögonen för detta. I samar-bete med våra kunder jobbar vi på Allianz Trade proaktivt för att förebygga risker, och våra kunder kan därför lugnt koncentrera sig på att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Grunden i arbe-tet är de rutiner som vi utformar tillsammans. Om det värsta ändå sker – att kunder går i konkurs och inte kan betala sina fakturor – då är krediten försäkrad hos oss och vi täcker förlusterna”, säger Heikki Näreaho, Key Account Manager hos Allianz Trade.

Läs också: Känn dina kunder och undvik konkurs

 1. SÄKRARE ATT VÄRVA NYA KUNDER
  Att få in en ny kund kan vara riskabelt om man inte har tid eller resurser för att kontrollera kunden noga. Genom att försäkra dig mot uteblivna betalningar kan du vara säkrare på att sena eller uteblivna betalningar inte blir ett hinder för dina framgångar när du ska bygga upp din kundbas.
 2. TÄCKER UTEBLIVNA BETALNINGAR
  Det finns många sorters risker, men med en leverantörskreditförsäkring går det också att komma åt några av de mindre kända orsakerna till uteblivna betalningar. Det kan exempelvis handla om politiska risker eller väderrelaterade händelser, vilket är särskilt viktiga faktorer om du vill expandera på nya marknader.
 3. MINSKAR DEN FINANSIELLA SÅRBARHETEN
  Har du funderat på hur mycket extra omsättning du behöver för att säkerställa vinstmarginalen om en av dina kunder inte betalar? I det mest extrema fallet skulle du bli tvungen att avveckla verksamheten helt. En försäkring av krediter fungerar som ett säkerhetsnät så att du får betalt om det värsta
  skulle hända.
 4. DU KAN ERBJUDA BÄTTRE KREDITVILLKOR
  Den trygghet som en kreditförsäkring ger innebär också att du kan utöka krediterna för potentiella kunder. Det kan vara ett avgörande argument som ger ditt företag en extra konkurrensfördel.
 5. FÖRUTSE KREDITRISKEN
  Många företagsägare ligger sömnlösa och oroar sig för att deras kunder ska betala viktiga fakturor för sent, eller ännu värre, att de inte ska betala alls. Om du har en kreditförsäkring slipper du besväret med att driva in skulder, och det hjälper dig även att välja vilka företag du ska samarbeta med. Genom att förutse handels- och kreditrisker i dag kan du skydda morgondagens likviditet.

"Många företag är inte medvetna om risken för att deras kunder av en eller annan anledning skulle drabbas av svårigheter och få svårt att betala sina fakturor. Samtidigt är det många företag som inte vet att det finns effektiva verktyg för kreditstyrning och flexibla och användarvänliga lösningar för försäkring av tillgodohavanden."
Heikki Näreaho, Key Account Manager, Allianz Trade