En för sent inbetald faktura är irriterande – men många obetalda fakturor kan hindra ert företag från att växa och i värsta fall leda till konkurs.  

Allianz Trade gjorde 2019 en undersökning bland 25.000 börsnoterade företag i 36 länder. Den visade att det i genomsnitt går 65 dagar innan gäldenärer betalar fakturor.

För elektronik, maskin- och byggbranschen var det 89 dagar.

Undersökningen visade också att företag generellt blivit mer strikta med att bevilja krediter eftersom de oroar sig för en ekonomisk avmattning. När ditt företags likviditet ligger i kundernas händer är det särskilt viktigt att du känner dina kunder väl – för om de betalar för sent påverkas hela din verksamhet.

Gör löpande kreditundersökningar

Det råder ingen tvekan om att likviditeten i många branscher och företag för närvarande är låg och pressad. Därför är det viktigare än vanligt att vara uppmärksam på kundernas finansiella förmåga och ekonomiska ställning. 80 % av kundrelaterade förluster härrör från gamla kunder som inte kreditprövas regelbundet.

Se därför till att hela tiden vara uppmärksam på dina kunders kreditvärdighet och hur marknaden utvecklas.

 1. FÖRSENAD BETALNING
  Vill kunden ändra betalningsvillkoren, eller uppfyller den inte längre era betalningsvillkor? Då är det troligt att kundens likviditet är låg.
 2. TVEKSAMMA KREDITBESLUT
  Har din kund ingått ett ovanligt stort kontrakt med ett suspekt företag? Då ska du se upp.
  Om din kund inte har ordning på sin kreditstyrningsprocess för det aktuella företaget kan det bli ditt problem.
 3. NY FINANSIERING
  Försöker din kund hela tiden skaffa ny finansiering eller byter de ofta bank?
  Orsaken kan vara att den nuvarande banken inte längre vill bevilja krediter.
  Se upp!
 4. ÖKAD TILLSYN
  Är din kund ständigt under skärpt tillsyn hos kreditgivare? Det kan betyda att de har svårt att betala sina skulder.
 5. BORTFÖRKLARINGAR, BORTFÖRKLARINGAR, BORTFÖRKLARINGAR
  Om din kund kommer med den ena  bortförklaringen efter den andra till varför betalningen uteblivit kan det tyda på att de har betalningssvårigheter.

Läs också: Vad gör man om kunderna inte betalar?


"Med interna rutiner har du ett verktyg att ta till om det uppstår problem. Dina kunder kommer också att uppleva att de får bra och proffsig service när kundkontakterna sker på ett systematiskt och genomtänkt sätt."
Heikki Näreaho, Key Account Manager, Allianz Trade