Om Allianz Trade

 

     

STABILITET OCH FRAMGÅNG FÖR DITT FÖRETAG

Vi försäkrar det som betyder mest för ert företag så att ni får sunda och stabila finanser. Med ett partnerskap med Allianz Trade kan ni planera bättre, identifiera affärsmöjligheter och välja ut de bästa kunderna och marknaderna så att er verksamhet kan blomstra.

Vi är specialister på kreditförsäkringar. Vi samarbetar nära med er så att vi snabbt kan bistå om era kunder går i konkurs eller av någon annan anledning inte kan uppfylla sina betalningsskyldigheter.

Vad är Allianz Trade?

Allianz Trade ingår i Allianz Group, en av världens ledande försäkrings- och kapitalförvaltare, med 126 miljoner privat- och företagskunder i fler än 70 länder.

Allianz Trade är globalt ledande på handelskreditförsäkringar och en erkänd specialist på säkerhet, indrivning samt strukturerade bedömningar av kredit- och politiska risker. I nära ett sekel har vi hjälpt företag som ert att förutse risker, agera snabbt och säkerställa tillväxten.

Allianz Trade har närvaro både lokalt och globalt. Vi följer trender inom handel, konkurser och betalningar och kan snabbt reagera för att tillgodose era behov. Oavsett var ni befinner er i världen.

2022 bytte vi namn från Euler Hermes till Allianz Trade och Euler Hermes olika tjänster går nu därför under namnet Allianz Trade.

Vår historia går tillbaka till 1927 då SFAC etableras i Frankrike. Under de följande decennierna gör SFAC flera företagsförvärv för att kunna bli världsledande på handelskreditförsäkringar.
Från 1998 och framåt fortsätter SFAC att expandera och tar namnet Euler-SFAC. 2002 förvärvar Euler-SFAC Hermes, världens fjärde största kreditförsäkringsbolag.
Allianz Group slutför köpet av Euler Hermes utestående aktier. Euler Hermes är nu helägt av Allianz Group.
Euler Hermes byter namn till Allianz Trade och Euler Hermes olika tjänster går nu därför under namnet Allianz Trade.
Vi bistår över 60.000 kunder, stora som små, runtom i världen. Vi ingår i världens största försäkrings- och finansbolag och är globalt ledande inom kreditförvaltning och kreditförsäkringar. Du kan lita på att vi har den finansiella styrka som krävs för att kunna ge ert företag den finansiella säkerhet ni behöver.

Beirholm A/S

Inom textilindustrin, där återbetalningstiden för utökade krediter kan vara lång, innebär en kreditförsäkring att textiltillverkaren Beirholm och deras kunder kan vara säkra på att de inte råkar i ekonomiska svårigheter.

Nor Seafoods

På en marknad där riskerna är höga och vinstmarginalerna små uppskattar fiskexportören Nor Seafoods den säkerhet, stabilitet och trygghet som Allianz Trade kreditförsäkring ger.
 

FM Timber

FM Timber, som tillverkar sågade och hyvlade timmerprodukter, förlitar sig på sin kreditförsäkring från Allianz Trade när de expanderar sin verksamhet till nya marknader.
 

För att främja idrottare och deras lag få självförtroende för att uppnå sina mål erbjuder Allianz dem mentorskap, karriärsmöjligheter, hälsoaktiviteter, försäkringslösningar och andra viktiga tjänster.