Ekonomisk analys

Hos Allianz Research fungerar vi som en utkikspost: Vi studerar de avgörande trenderna för företagens framtid inom ekonomi, politik och samhälle.

Vi publicerar
skrifter om året
Vi stödjer
kunder, prospekts och partners i att fatta beslut
Vi följer upp och betygsätter
länder och 18 sektorer
Vår kreditförsäkringsverksamhet vilar på tre grunder: riskanalys på landsnivå, riskanalys på sektorsnivå och kunskap om huvudtrender. Vårt fokus ligger främst på handel, insolvens och betalningsbeteenden. Vår verksamhet riktar sig såväl till interna kunder (CEO:s och regionala CEO:s, ekonomi, riskhantering, marknadsföring, kommunikation mm.) som till externa kunder (försäkringstagare hos Allianz Trade och prospekts, mäklare och partners). Vi förekommer regelbundet i stora internationella medier.
Våra grader syftar till att utvärdera risker för uteblivna betalningar från företag i olika länder. Det hjälper våra kunder att ta välgrundade beslut i sina internationella verksamheter. Vår metod består i att analysera hundratals ekonomiska indikatorer, kvantitativa såväl som kvalitativa. Avsikten är att ge bästa möjliga förståelse av riskerna avseende ekonomi, politik, affärsklimat, handel och finansiering.